22 lip 2022

[PYTANIE] Postępowanie egzekucyjne w administracji: Koszty upomnienia

Dnia 7 czerwca wystawiliśmy upomnienie związane z zaległościami w opłacie śmieciowej. Upomnienie zostało doręczone 10 czerwca, ale dzień wcześniej należność została uregulowana. Interesant domaga się zwrotu kosztów upomnienia. Możemy oddać mu te pieniądze, skoro w dniu wystawienia upomnienia zaległość istniała?

Banner

Koszt upomnienia należałoby zwrócić. W myśl art. 15 § 2 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479): „Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z zastrzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych.”
W stanie faktycznym sprawy zobowiązanie wygasło przed powstaniem obowiązku uiszczenia kosztów upomnienia. W związku z tym nie ma podstawy do pobrania tej kwoty.
Przedstawiona w pytania sprawa nie jest jednak tak jednoznaczna. Moim zdaniem koszty upomnienia wcale nie są związane z bytem zaległości (jak ma to miejsce w przypadku odsetek), lecz z upomnieniem. W dniu wystawienia tego pisma zaległość istniała. Więc zasadne było wystawienie upomnienia, zasadne byłoby też pobranie związanych z nim kosztów nawet, jeżeli zobowiązanie wygaśnie przed doręczeniem upomnienia. W mojej ocenie bowiem art. 15 § 2 u.p.e.a. należy interpretować jako regułę stanowiącą od kiedy koszty upomnienia należą się gminie. Niestety
teza ta najprawdopodobniej nie zostałaby zaakceptowana w wyższej instancji. Dlatego radzę nie angażować się w spory na tym gruncie, których obsługa zawsze przewyższy wysokość kosztów upomnienia, nawet jeżeli gmina wygra. Więc dlaczego w ogóle o tym wspominam? Otóż
uważam, że na podstawie przedstawionej argumentacji organ nie powinien badać z urzędu czy zaistniała sytuacja analogiczna do przedstawionej w przykładzie i zwracać koszty upomnienia. Konkludując, zwrot kosztów upomnienia powinien następować wyłącznie, gdy wystąpi o to zobowiązany.

PPLiFS7(257)2022

Czytaj także

Więcej wpisów
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności