22 lip 2022

[PYTANIE] Podatek od nieruchomości: Zwolnienie nieruchomości gminnych

Zwracam się z prośbą o interpretację zapisu art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Gmina X. (wiejska) jest właścicielem budynku, którego administratorem jest urząd gminy miejskiej. Ta sama gmina wiejska jest współwłaścicielem (razem z trzema osobami fizycznymi) budynku położonego na terenie gminy miejskiej. Gmina przekazała budynek w trwały zarząd pod działalność gminnego ośrodka pomocy społecznej.
Jak interpretować zapis art. 7 ust. 1 pkt 15? Czy gmina wiejska mająca siedzibę na terenie miasta będzie korzystać ze zwolnienia? Czy GOPS podlegać będzie opodatkowaniu?

Banner

W opisanym w pytaniu stanie faktycznym mamy do rozstrzygnięcia dwa problemy. Pierwszy z nich odnosi się do zwolnienia nieruchomości gminy wiejskiej, które są położone na terenie gminy miejskiej. Nie ma znaczenia to, że gmina wiejska ma nieruchomości na terenie gminy miejskiej. Jeżeli nie są one przekazane w posiadanie innych podmiotów, to korzystają ze zwolnienia.

Jeżeli natomiast chodzi o drugą kwestię, to ustanowienie trwałego zarządu przez gminę na rzecz GOPS powinno, moim zdaniem, skutkować przejściem obowiązku podatkowego na ten podmiot. Trwały zarząd jest innym tytułem prawnym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W stanie faktycznym sprawy nie będzie miało znaczenia to, że budynek przekazany w trwały zarząd jest współwłasnością gminy i osób fizycznych. Za takim poglądem przemawia wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2019 r. (sygn. akt II FSK 2742/18).

PPLiFS7(257)2022

Czytaj także

Więcej wpisów
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności