4 mar 2022

[PYTANIE] Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: wadliwa decyzja określająca opłatę

Proszę o pomoc w następującej sprawie: została wydana decyzja odnośnie naliczenia opłaty za odpady komunalne dla działki rekreacyjnej na 2021 r. Decyzja jest prawomocna. Okazało się, że od stycznia 2021 r. był inny właściciel. Decyzja została wydana na niewłaściwą osobę. Jak teraz postąpić? Stwierdzić nieważność decyzji z art. 247 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej i wydać nową decyzję na właściwa osobę?

Banner

Stosownie do art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

W analizowanym stanie faktycznym mamy do czynienia z decyzją ostateczną, która została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie. Jeżeli przesłanka ta miała miejsce już w dacie wydania decyzji, to zaistniała podstawa do stwierdzenia jej nieważności w oparciu o powołany w pytaniu przepisu art. 247 § 1 pkt 5 o.p.

Przypomnieć należy, że właściwy w zakresie stwierdzenia nieważności jest organ wyższej instancji, który może podjąć stosowne postępowanie z urzędu lub na wniosek strony (art. 248 § 1 o.p.). Zatem samorządowe kolegium odwoławcze nie może w tym przypadku działać z wniosku organu podatkowego, który wydał wadliwą decyzję. Dopuszczalne jest natomiast skierowanie do SKO pisma z prośbą o podjęcie, wobec zaistniałych okoliczności, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności z urzędu.

Po ewentualnym stwierdzeniu nieważności decyzji organ podatkowy będzie mógł podjąć czynności zmierzające do uzyskania opłaty od właściwego podmiotu.

PPLiFS3(253)2022

Czytaj także

Więcej wpisów
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności