4 mar 2022

[PYTANIE] Podatek od środków transportowych: zmiana właściwości organu

Bardzo proszę o pomoc w takiej sytuacji, jeżeli podatnik zmienił miejsce zamieszkania a nie dokonał takiej zmiany w dowodzie rejestracyjnym, to podatek powinien płacić wg danych z dowodu czy faktycznego miejsca zamieszkania?

Banner

Zasadniczo zmiana w dowodzie rejestracyjnym nie ma w tym przypadku znaczenia. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 7 u.p.o.l. organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne - organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Zatem dowód rejestracyjny wskazuje na właściwość organu podatkowe jedynie wtedy, gdy pojazd jest we współwłasności. Gdy podatnik jest jeden, organ podatkowy powinien ustalić miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika. Nie przesądza o tym dowód rejestracyjny lecz faktyczne miejsce zamieszkania (ustalone np. na podstawie ewidencji ludności) lub siedziba (ustalona np. w oparciu o KRS).

PPLiFS3(253)2022

Czytaj także

Więcej wpisów
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności