11 paź 2021

[PYTANIE] Postępowanie podatkowe: ustalenie wartości budowli

Spółka z o.o. sprzedała osobom fizycznym (działającym w ramach spółki cywilnej) nieruchomość zabudowaną budynkami i budowlami. Nabywcy nie chcą złożyć informacji, tłumacząc, że nie mają wstępu na nieruchomość (nie odebrali kluczy, bo na posesji są odpady i dopóki nie zostaną przez sprzedającego uprzątnięte, nie chcą przejąć nieruchomości). Nie znają więc wartości budowli. Spółka odmówiła okazania operatów szacunkowych do wglądu organowi podatkowemu, ale napisała także, że w nich nie ma wskazanych wartości budowli.
Opinia biegłego będzie trudna do sporządzenia, z uwagi na to, że powołany biegły nie wejdzie na teren posesji, aby wycenić wartość budowli. Sytuacja jest patowa. Co mamy zrobić, aby można było wydać prawidłową decyzję podatkową?

Banner

Przede wszystkim w stanie faktycznym sprawy organ podatkowy powinien wezwać najpierw w ramach czynności sprawdzających podatników – osoby fizyczne do złożenia informacji. Wezwanie to powinno być skierowane w ramach czynności sprawdzających na podstawie art. 274a § 1 ordynacji podatkowej. W wezwaniu można zawrzeć pouczenie o tym, że brak złożonej informacji stanowi wykroczenie lub przestępstwo karne skarbowego, co może zmobilizuje podatnika do jej
złożenia.

Gdy informacja nie zostanie złożona, to organ podatkowy wszczyna stosownym postanowieniem postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania. Następnie wzywa podatników na podstawie art. 155 o.p. do podania wartości budowli pouczając ich o tym, że jeżeli tego nie zrobią, to powoła na zasadzie art. 4 ust. 7 i 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych biegłego z listy rzeczoznawców majątkowych celem określenia ich wartości. Poucza ich także o tym, że obciąży ich kosztami tej opinii.
Gdy i to nie pomoże organ podatkowy powinien powołać biegłego i zarządzić oględziny nieruchomości. Postanowienia w sprawie oględzin i powołania biegłego wysyła do stron informując w nim o możliwości nałożenia kary porządkowej za bezzasadną odmowę okazania przedmiotu oględzin (art. 262 § 1 pkt 2 o.p.). Jeżeli oględziny nie dojdą do skutku, to ma prawo nałożyć karę na właścicieli, którzy nie zapewnili wejścia na ich nieruchomość. Kara może być nakładana ponownie, jeżeli nie będzie zapewnione wejście na nieruchomość celem dokonania oględzin budowli. Konsekwentne nakładanie kary i jej egzekwowanie powinno skłonić podatników do działania.

PPLiFS10(248)2021

Czytaj także

Więcej wpisów
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności