8 paź 2021

[PYTANIE] Podatek rolny: brak deklaracji spółki na grunty, zwolnione z opodatkowania na mocy ustawy

Proszę o pomoc w następującej sprawie: osoba prawna posiada grunt rolny – łąki w klasie V. Nie prowadzi na nim działalności gospodarczej (grunt jest zarośnięty i zaniedbany). Podatnik nie składa deklaracji odkąd jest właścicielem tego gruntu. Zobowiązanie miał ustalane przez organ podatkowy. Jak postąpić w sytuacji, gdy grunt jest zwolniony i zobowiązanie w podatku rolnym wynosi 0 zł. W myśl art. 6a ust. 6a ustawy o podatku rolnym postępowania nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli kwota zobowiązania jest poniżej kosztów doręczenia listu poleconego?

Banner

Stosownie do art. 6a ust. 6a u.p.r. nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego,
najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio. Konstrukcja art. 6 ust. 6a u.p.o.l. prowadzi do wniosku, iż nie wprowadzono żadnego generalnego wyłączenia, czy zwolnienia
z podatku, w tych przypadkach, w których jego wysokość jest niewielka. Celem przepisu jest jedynie wyłączenie obowiązku prowadzenia postępowań podatkowych, które kończyłyby się doręczeniem decyzji z niską kwotą zobowiązania. W konsekwencji w przypadku podatników osób prawnych, które samodzielnie wyliczają kwotę podatku w złożonej deklaracji, są one zobowiązane wykazać podatek nawet w kwocie niższej niż koszty doręczenia.

Odnosząc powyższe do sytuacji opisanej w pytaniu spółka jest zobowiązana do złożenia deklaracji na podatek rolny, nawet w sytuacji gdy kwota tego zobowiązania będzie wynosiła 0 zł. Podkreślić przy tym należy, że w opisanej sytuacji brak zobowiązania podatkowego (kwoty podatku do zapłaty) wynika z faktu, że spółka korzysta ze zwolnienia gruntów na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 u.p.r., a nie z powodu niewielkiej kwoty zobowiązania (do 9 zł), a jak wskazuje wprost art. 6a ust. 9 u.p.r. w takiej sytuacji podatnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek.
Zobowiązanie podatkowe opiewające na kwotę 0 zł oznacza, że organ podatkowy nie może prowadzić postępowania wymiarowego, a w konsekwencji nie może wydać decyzji, czy to ustalającej, czy określającej wysokość zobowiązania
podatkowego. Tym samym, w mojej ocenie organ może jedynie apelować do podatnika o złożenie deklaracji na podatek, zaś bierność podatnika w tym zakresie, nie niesie żadnych negatywnych skutków dla niego – trudno jest mówić o odpowiedzialności z k.k.s., skoro nie nastąpiło narażenie na uszczuplenie podatku, zaś sam organ nie ma kompetencji do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji określającej na 0 zł.

PPLiFS10(248)2021

Czytaj także

Więcej wpisów
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności