3 wrz 2021

[PYTANIE] Podatek rolny: Zwolnienie z tytułu nabycia gruntów

Podatnik w 2019 roku objął w dzierżawę na 10 lat grunty od KOWR. Złożył wniosek o ulgę z tytułu trwałego zagospodarowania i ją otrzymał. W bieżącym roku KOWR wypowiedział mu tę umowę. Co z ulgą? Czy należy się do zwrotu i należy podatnikowi ustalić podatek od czasu zakupu do miesiąca wypowiedzenia umowy i skorygować oczywiście zaświadczenie o pomocy?

Banner

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o podatku rolnym zwalnia się z podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni 100 ha wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie. Z kolei stosownie do art. 12 ust. 8 za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

W stanie faktycznym sprawy podatnik nabył na podstawie decyzji prawo do zwolnienia na 5 lat, ale po dwóch latach umowa została wypowiedziana. W związku z tym nie zostały zachowane warunki do stosowania zwolnienia. Oznacza to, że na podstawie art. 258 § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej, organ podatkowy powinien stwierdzić wygaśnięcie decyzji o zwolnieniu. Przepis ten jako podstawę wygaszenia decyzji wskazuje sytuację, w której strona nie dopełniła przewidzianych w przepisach prawa podatkowego warunków uprawniających do skorzystania z ulg. Takim warunkiem było zawarcie umowy na przynajmniej 10 lat.

Organ podatkowy powinien więc stwierdzić wygaśnięcie decyzji w sprawie zwolnienia na podstawie ww. przepisu.
Skutek takiego działania będzie taki, że decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji wywołuje skutki prawne od dnia doręczenia decyzji, której wygaśnięcie się stwierdza, a więc z mocą wsteczną. Doprowadzi to do sytuacji, w której konieczne będzie ponowne ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego od 2019 r. Jeżeli podatnik nie miał w związku ze zwolnieniem w ogóle wymiaru, to należy wszcząć postępowanie za lata 2019 i kolejne, i ustalić mu podatek. Z kolei, jeżeli decyzje były wydawane, ale na zaniżone kwoty, co wynikało ze stosowania zwolnienia, to organ powinien wznowić postępowanie w tej sprawie. Zgodnie z art. 240 § 1 pkt 7 o.p. organ wznawia postępowanie, gdy decyzja została wydana na podstawie innej
decyzji, która następnie została uchylona, zmieniona, wygaszona lub stwierdzono jej nieważność w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji.
Po wznowieniu postępowania należy uchylić starą decyzję wymiarową i ustalić podatek bez uwzględnienia zwolnienia.

Pozbawienie podatnika prawa do zwolnienia z mocą wsteczną skutkuje też koniecznością skorygowania wydanego zaświadczenia o udzieleniu mu pomocy de minimis w rolnictwie.

PPLiFS9(247)2021

Czytaj także

Więcej wpisów
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności