17 sie 2021

[PYTANIE] Podatek od nieruchomości: posiadacz nieruchomości stanowiącej współwłasność gminy

Nieruchomość stanowi współwłasność osób fizycznych i gminy. Gmina oraz osoby fizyczne, działając jako wynajmujący na podstawie zawartej umowy, oddali nieruchomość stanowiącą budynek niemieszkalny w posiadanie zależne spółce z o.o., na prowadzenie hotelu. W budynku nie zostały wydzielone lokale stanowiące odrębną własność. Zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.o.l. podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. posiadacze nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. W opisanym przypadku stroną umowy poza współwłaścicielami będącymi osobami fizycznymi jest też gmina. Czy zatem w opisanym stanie faktycznym należy uznać, że spółka z o.o. (najemca) stosownie do zapisów art. 3 ust. 1 u.p.o.l. stanie się podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie udziału gminy i jednocześnie „zastąpi” gminę jako współwłaściciela nieruchomości będącej przedmiotem najmu, a co za tym idzie na gruncie podatku od nieruchomości będziemy mieli do czynienia z solidarnym zobowiązaniem między najemcą (sp. z o.o.) i osobami fizycznymi będącymi współwłaścicielami nieruchomości? A być może należy jednak uznać, że współwłaściciele będący osobami fizycznymi odpowiadają solidarnie za część przypadająca na ich łączne udziały, a spółka jako najemca udziału przypadającego na gminę płaci podatek jedynie od tej części?

Banner

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) u.p.o.l. podatnikiem podatku od nieruchomości jest posiadacz nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli
posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. W stanie faktycznym sprawy mamy do czynienia ze współwłasnością gminy i osób fizycznych. Jednak na gruncie podatku od nieruchomości należy przyjąć, że w pojęciu własność mieści się również współwłasność.
Potwierdza to wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2019 r. (sygn. akt II FSK 2742/18). Jak wskazał sąd „Skoro w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) u.p.o.l. mowa jest o własności – i brak przepisu, który wyłączałby spod mocy omawianej regulacji sytuację, gdy Skarb Państwa jest
współwłaścicielem – nie sposób zasadnie różnicować sytuację bycia współwłaścicielem od bycia właścicielem”. W konsekwencji należy przyjąć, że skoro wynajęto całą nieruchomość, to obowiązek podatkowy w tym zakresie przeszedł na spółkę pomimo tego, że
gmina była tylko jednym z jej współwłaścicieli. To zatem spółka zobowiązana jest uiścić podatek od całej nieruchomości, którą wynajmuje.

PPLiFS 8(246)2021

Czytaj także

Więcej wpisów
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności