28 kwi 2021

[PYTANIE] Postępowanie podatkowe: wydanie decyzji przez organ podlegający wyłączeniu

Zwracam się z prośbą o pomoc w następującej sytuacji: Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyznaczyło organ podatkowy z sąsiedniej gminy do podpisania decyzji wymiarowych. Przez błąd poprzedniego pracownika decyzja wymiarowa została podpisana i dostarczona z upoważnienia burmistrza dla swojego brata i bratowej. Wyznaczony przez SKO organ podatkowy podpisał decyzje, ale nie dostarczono ich do podatników. Czy w takiej sytuacji zwrócić się do SKO o stwierdzenie nieważności decyzji? W jaki sposób to zrobić? Jeżeli tak, to czy do podatnika również wysłać informację na ten temat?

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że zgodnie z art. 212 ordynacji podatkowej organ podatkowy, który wydał decyzję, jest nią związany do chwili jej doręczenia. Zatem w analizowanym przypadku, skoro decyzji prawidłowo wydanej przez wyznaczony do załatwienia sprawy organ podatkowy nie doręczono, należy uznać, że nie weszła ona do obrotu prawnego (z punktu widzenia prawa nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych). Jedyna doręczona skutecznie decyzja została wydana przez organ podlegający wyłączeniu od załatwienia sprawy. W tej sytuacji, gdy jest to już decyzja ostateczna, zachodzą przesłanki do wznowienia postępowania podatkowego (art. 240 § 1 pkt 3 o.p.).

Wznowienie może mieć miejsce z urzędu lub na wniosek strony. Właściwym w tym zakresie jest co do zasady organ podatkowy, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Ale z art. 244 § 2 o.p. wynika, że jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działanie tego organu, to o wznowieniu postępowania rozstrzyga organ wyższej instancji, który jednocześnie wyznacza organ właściwy do przeprowadzenia postępowania co do przesłanek wznowienia i rozstrzygnięcia istoty sprawy. W mojej ocenie sytuacja taka zachodzi m.in. wtedy, gdy organ wydał decyzję pomimo tego, że z mocy ustawy był wyłączony od załatwienia sprawy (art. 132 o.p.).

Reasumując w analizowanym przypadku strona może złożyć do SKO wniosek o wznowienie postępowania, albo SKO z urzędu może zająć się sprawą wyznaczając inny organ do jej załatwienia. Jeżeli strona nie składa stosownego wniosku, organ który wydał decyzję pomimo podstaw do jego wyłączenia, może poinformować o tym fakcie SKO zwracając się z prośbą o podjęcie przez nie z urzędu właściwych działań. Nie jest to jednak formalny wniosek o wznowienie postępowania, gdyż organ podlegający wyłączeniu takiego wniosku złożyć do SKO nie może.

PPLiFS 5(243)2021

Banner

Czytaj także

Więcej wpisów
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności