28 kwi 2021

[PYTANIE] Opłata skarbowa: potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem

Czy kopia faktury potwierdzająca zakup i zainstalowanie paneli fotowoltaicznych składana przy wniosku o ulgę inwestycyjną, powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem i czy trzeba brać opłatę skarbową od strony (5 zł)? Czy również od pozostałych dokumentów, które kseruję należy brać opłatę skarbową np. umowa z dostawcą, umowa o wykonanie instalacji, umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej itp.

Zasadniczą kwestią, którą trzeba w tej sprawie wyróżnić jest to, czy organ podatkowy kopiuje oryginały dokumentów i dokonuje ich potwierdzenia za zgodność z oryginałem na żądanie podatnika, czy też czyni to z własnej inicjatywy w celu pozostawienia kopii w aktach sprawy. W przypadku ulgi inwestycyjnej przepisy prawa nie nakazują przedłożenia wraz z wnioskiem żadnych umów. Natomiast co do faktur, które potwierdzają wydatki, art. 13 ust. 2 u.p.r. mówi tylko, że nakłady inwestycyjne muszą być udokumentowane rachunkami. Więc w aktach sprawy powinny znaleźć się rachunki potwierdzające te nakłady.

Zasadą jest, że dokumenty przedstawione przez podatnika powinny być oryginałami lub odpisami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez notariusza albo występującego w sprawie profesjonalnego pełnomocnika strony (art. 194a § 2 o.p.). Niestety ordynacja podatkowa nie zawiera regulacji odpowiadającej treści art. 76a § 2b k.p.a., zgodnie z którym „Upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem, na żądanie strony, poświadcza zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. Poświadczenie obejmuje podpis pracownika, datę i oznaczenie miejsca sporządzenia poświadczenia, a na żądanie strony, również godzinę sporządzenia poświadczenia. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki lub uszkodzenia), należy stwierdzić to w poświadczeniu.” Powoduje to, że np. w postępowaniach w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, które prowadzone są w oparciu o k.p.a., organ może samodzielnie na żądanie strony poświadczać odpisy dokumentów, ale nie ma do tego podstaw w postępowaniu podatkowym.

W związku z powyższym, w mojej ocenie, nie ma podstaw do poświadczania przez organy prowadzące postępowanie podatkowe odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem na żądanie strony, z czym wiązałby się obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o opłacie skarbowej).

Od wskazanej sytuacji należy jednak odróżnić te, w których podatnik na potrzeby prowadzonego postępowania okazuje oryginały dokumentów, ale nie chce ich pozostawić w organie lub złożył je wcześniej i następnie żąda ich wydania. W tych przypadkach organ podatkowy z własnej inicjatywy, a nie na wniosek podatnika, powinien dla celów dowodowych sporządzić kopie oryginałów dokumentów i pozostawić je w aktach sprawy. Nie jest to czynność poświadczenia odpisu dokumentu za zgodność z oryginałem wykonywana na wniosek podatnika, więc nie może być objęta opłatą skarbową.

PPLiFS4(242)2021

Banner

Czytaj także

Więcej wpisów
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności