27 maj 2024
Online

(TRANSMISJA VOD) Rachunkowość jednostek oświatowych

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. VAT w oświacie w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów z 16 czerwca 2020 r.
 1. kiedy jednostka oświatowa prowadzi działalność gospodarczą;
 2. zasady opodatkowania sprzedaży posiłków dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
 3. duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw;
 4. różnica pomiędzy pojęciem „zwolniony z VAT” a „niepodlegający VAT”.
II. Opłaty za posiłki
 1. zasady odpłatności dla uczniów oraz pracowników pedagogicznych, niepedagogicznych w przedszkolu i szkole;
 2. jak policzyć wsad do kotła oraz koszty przygotowania posiłku;
 3. zapisy w regulaminie  dot. sprzedaży posiłków nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym;
 4. czy szkoła może sprzedawać posiłki „na zewnątrz” – jeżeli tak ­ to kiedy?
 5. ewidencja księgowa opłat za posiłki;
 6. opłata za posiłek jako dochód oraz jako wpływ na WRD;
 7. ewidencja księgowa należności niezapłaconych w terminie;
 8. ewidencja odsetek, jak naliczyć odsetki w szkole i przedszkolu – odsetki cywilnoprawne czy publicznoprawne?
III. Catering
 1. kto ma obowiązek dokonać postępowania zamówieniowego;
 2. jak rozliczać faktury za wsad do kotła oraz koszty przygotowania posiłku;
 3. czy rodzice mogą sami rozliczać się z firmą cateringową?
IV. Wynajem i udostępnianie pomieszczeń szkolnych
 1. opodatkowanie w zakresie VAT;
 2. opodatkowanie pomieszczeń sportowych oraz innych niż sportowe;
 3. przykłady rozliczania świadczenia usług wynajmu i udostępniania pomieszczeń szkolnych.
V. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe
 1. zadania wynikające z ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 2. na co można przeznaczyć środki pochodzące z Funduszu Pomocy;
 3. wytyczne MEiN w zakresie wydatkowania środków na zadania oświatowe;
 4. jak policzyć proporcję w wydatkowanych środkach w przypadku gdy w szkole, w przedszkolu jest kilkoro dzieci z Ukrainy?
VI. Klasyfikacja budżetowa – najczęściej występujące nieprawidłowości w świetle kontroli RIO:
najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów ­ § 069 „Wpływy z różnych opłat”, § 083 „Wpływy z usług”, § 097 „Wpływy z różnych dochodów”
 1. dochody w przedszkolu;
 2. dochody z tytułu wpłat rodziców/opiekunów prawnych za posiłki spożywane w przedszkolu i szkole;
 3. klasyfikacja rekompensaty z tytułu kosztów odzyskiwania należności;
 4. w jakim paragrafie ująć wpłatę odszkodowania wynikającą z zawartej umowy oraz pochodzącą z tzw. polisy sprawcy?
najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków
 1. wynagrodzenia oraz inne wydatki wynikające ze stosunku pracy – dodatek wiejski, dodatek stażowy, materiały i wyposażenie, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na wyjazdy służbowe;
 2. jak ujmować koszty szkoleń i konferencji?
 3. paragrafy inwestycyjne – ulepszenie środków trwałych ­ różnica pomiędzy pojęciem „remont” a „ulepszenie środka trwałego”, kwota graniczna 10 000 zł;
 4. jak księgować faktury wielopozycyjne?
„paragrafy ukraińskie”
 1. związane z wydatkami w oświacie (wydatki na zakup usług ­ § 437 czy § 486, pomoce dydaktyczne ­ § 435 czy § 486, wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, co należy księgować do ­ § 486).
VII. Środki trwałe w jednostkach oświatowych
 1. co to jest obiekt inwentarzowy i jak prawidłowo nadać numer inwentarzowy?
 2. dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych;
 3. ustalenie wartości środka trwałego;
 4. zaprzestanie ujmowania środka trwałego w księgach – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru.
VIII. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych
 1. w jakim celu przeprowadza się inwentaryzację?
 2. zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada?
 3. częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji;
 4. spis z natury jako podstawowa metoda inwentaryzacji;
 5.  potwierdzenie sald, weryfikacja sald;
 6. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji;
 7. czy można zmusić nauczyciela do udziału w zespole spisowym lub komisji inwentaryzacyjnej?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

 • MATERIAŁY SZKOLENIOWE,
 • ZAPIS CZATU.

 

Szkolenie skierowane jest do służb finansowo-księgowych jednostek prowadzących działalność na podstawie przepisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (m.in. szkół i przedszkoli oraz centrów usług wspólnych będących jednostką obsługującą dla jednostek z zakresu oświaty).
 
Podczas szkolenia omówione zostaną bieżące problemy występujące w jednostkach oświatowych, szkołach, przedszkolach. Prowadzący omówi problematykę opłat za posiłki wydawane w szkole i przedszkolu z uwzględnieniem opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz rozliczania posiłków zamawianych w formie usługi cateringowej.
Na praktycznych przykładach omówiona zostanie problematyka środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (zadania wynikające z ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Omówione zostanie na co można przeznaczyć środki pochodzące z Funduszu Pomocy; wytyczne MEiN w zakresie wydatkowania środków na zadania oświatowe; jak policzyć proporcję w wydatkowanych środkach w przypadku gdy w szkole, w przedszkolu jest kilkoro dzieci z Ukrainy.
Poruszona zostanie także kwestia ujmowania dochodów i wydatków w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej – z uwzględnieniem specyfiki działalności jednostek oświatowych, szkół, i przedszkoli.
W ostatniej części spotkania omówiona zostanie tematyka środków trwałych (przyjmowania środków trwałych na stan, ich wycena oraz likwidacja) oraz podstawowe zasady inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania jednostki do spisu z natury.
 

 

 

520,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Magdalena Grotkiewicz

absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie: rachunkowości, prawa Unii Europejskiej i prawa pracy; autorka licznych publikacji z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, szkoleniowiec, redaktor prowadząca dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa".


 
ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 27 maj 2024

(TRANSMISJA VOD) Rachunkowość jednostek oświatowych

Magdalena Grotkiewicz absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie: rachunkowości, prawa Unii Europejskiej i prawa pracy; autorka licznych publikacji z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, szkoleniowiec, redaktor prowadząca dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa".
520,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności