22 lis 2023
Bukowina Tatrzańska

Podatek od nieruchomości w 2024 roku – problemy praktyczne, zmiany w przepisach, najnowsze orzecznictwo

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Najnowsze i projektowane zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych:
 1. Postanowienia w zakresie zaliczania wpłat na poczet zobowiązań podatkowych oraz zaległości podatkowych po 1 września 2023 roku.
 2. Przekazywanie 1,5% podatku rolnego na rzecz uprawnionych podmiotów – zasady i tryb.
 3. Uchylenie art. 259 o.p. i wprowadzenie jego zmodyfikowanej treści do nowego  art. 67da o. p. – skutki niezapłacenia rat w terminie.
 4. Zmiany dotyczące obowiązku przekazywania informacji organom podatkowym przez sądy, komorników i notariuszy – art. 84a o.p. Czy notariusze muszą gminie przekazywać wypisy aktów notarialnych?
 5. Zmiany w opodatkowaniu rowów (W) – uchylenie § 9 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów z dniem 5 maja 2023 r.
 6. E-doręczenia w gminach po 10 grudnia 2023 roku.
II. Problematyka określenia podstawy opodatkowania budowali na potrzeby podatku od nieruchomości:
 1. podstawa opodatkowania budowli podlegających amortyzacji;       
 2. podstawa opodatkowania budowli, które nie stanowią odrębnego środka trwałego;
 3. podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych;
 4. podstawa opodatkowania budowli niepodlegających amortyzacji;
 5. podstawa opodatkowania budowli liniowych;
 6. postępowanie w sprawie ustalenia wartości budowli;
 7. czy organ podatkowy jest związany opinią biegłego określającą wartość budowli?
 8. czy organ podatkowy może żądać od podatnika ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych celem określenia podstawy opodatkowania budowli?
III. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej:
 1. związanie a zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej;
 2. grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej;
 3. pojęcie działalności gospodarczej i wyłączenia na gruncie u.p.o.l.;
 4. wyłączenia z zakresu definicji gruntów, budynków, budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 5. budynki mieszkalne i grunty z nimi związane;
 6. opodatkowanie gruntów pod infrastrukturą techniczną;
 7. opodatkowanie nieruchomości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 8. opodatkowanie nieruchomości podmiotów, których podstawowym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe);
 9. kiedy podatek od budynków mieszkalnych naliczany jest wg najwyższych stawek?
IV. Zwolnienia i wyłączenia w podatku od nieruchomości:
Wyłączenia z opodatkowania:
 1. grunty pod wodami;
 2. nieruchomości zajęte na potrzeby organów jst;
 3. pasy drogowe;
 4. nieruchomości wchodzące w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości.
Zwolnienia wprowadzane uchwałami rad gmin - zakres i główne mankamenty uchwał.
Zwolnienia wynikające z odrębnych ustaw:
 1. zwolnienia kościelnych osób prawnych;
 2. zwolnienia dla nieruchomości nabywanych pod budowę dróg publicznych.
Zwolnienia ustawowe:
 1. infrastruktura kolejowa;
 2. budynki gospodarcze;
 3. grunty pod wodami;
 4. nieruchomości gminne;
 5. nieruchomości położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych;
 6. jednostki objęte systemem oświaty.
V. Wybrane najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie podatków i opłat lokalnych:
 1. konsekwencje wyroku TK z dnia 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21) kasującego definicję budowli i budynków;
 2. uchwała 7 sędziów NSA z dnia 10 października 2022 r. (sygn. akt III FPS 2/22) w sprawie opodatkowania stacji, punktów redukcyjnych, redukcyjno-pomiarowych i pomiarowych gazu;
 3. orzecznictwo NSA po wyroku TK z 24 lutego 2021 r. w sprawie nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 4. pytania prejudycjalne NSA do TSUE w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej – co dalej?
 5. opodatkowanie myjni samochodowych;
 6. opodatkowanie wynajmowanych przez przedsiębiorców budynków mieszkalnych;
 7. opodatkowanie dystrybutorów na stacjach paliw;
 8. opodatkowanie gruntów po zlikwidowanych liniach kolejowych;
 9. rekultywacja gruntów jako prowadzenie działalności gospodarczej;
 10. łączniki sterowane  zdalnie jako przedmiot podatku;
 11. czy wartość budowli zamortyzowanych można pomniejszyć o dokonane odpisy amortyzacyjne?
 12. opodatkowanie silosów;
 13. opodatkowanie transformatorów i rozdzielni;
 14. wysokość kondygnacji w świetle – czy rozstrzygnięto spór w orzecznictwie NSA?
VI. Indywidualne konsultacje.

 

Opis szkolenia

TERMIN SZKOLENIA: 22-24 LISTOPADA 2023 R.

MIEJSCE SZKOLENIA: BUKOWINA TATRZAŃSKA, CENTRUM REKREACJI I BIZNESU GRAND STASINDA, UL. KARPĘCINY 5A

Celem szkolenia jest zaprezentowanie najnowszych problemów związanych z wymiarem oraz poborem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych. W trakcie szkolenia omówione zostaną także szczegółowo procedury rozwiązywania najtrudniejszych spraw podatkowych w zakresie tych podatków.

Ramowa organizacja szkolenia

Dzień
Dzień I - 22.11
Dzień II – 23.11
Dzień III – 24.11
 
Śniadanie
 
 
Przyjazd i rejestracja
uczestników
od godz.14.00
 
8.00
8.00
 
Wykład
 
9.00 – 13.00
9.00 – 12.00
 
Obiad
 
15.30
14.00
12.00
 
Wykład
 
16.30 – 19.00
15.30 – 18.30
 
Wyjazd
 
 
Kolacja
 
20.00
 
19.00
 
 
Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, wyżywienie, noclegi.
NOCLEGI W POKOJACH DWU-, TRZYOSOBOWYCH.

 

2200,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Bukowina Tatrzańska

POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności