19 paź 2022
Online

(LIVE STREAMING) Podatek VAT w gminach w tym m.in. refaktura mediów z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej, obliczanie prewspółczynnika po korzystnym wyroku NSA, SLIM VAT 3, e-faktura

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Stawka podatku VAT przy refakturze mediów przez gminy po wprowadzeniu tarczy antyinflacyjnej
1. Założenia tarczy antyinflacyjnej.
2. Czasowe obniżenie stawek podatkowych w podatku VAT:
 1.  paliwa;
 2.  gaz;
 3.  energia elektryczna;
 4.  energia cieplna;
 5.  pozostałe świadczenia.
3. Istota refaktury.
4. Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku refaktury.
5. Wątpliwości i ryzyka związane z refakturą mediów z obniżoną w ramach tarczy antyinflacyjnej stawką VAT.
6. Czy gmina może stosować przy refakturze mediów obniżoną stawkę VAT w ramach tarczy inflacyjnej?
7. Optymalne i bezpieczne rozwiązanie z punktu widzenia gmin.
8. Wydłużenie tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 roku.
9. Analiza zasad refakturowania mediów na przykładach.
II. Roczna korekta podatku VAT w gminach
1. Korekty rozliczeń podatku VAT w ramach tzw. współczynnika.
 1. Zasady liczenia proporcji.
 2. Wyłączenia przy liczeniu proporcji.
 3. Zmiana wykorzystania nieruchomości.
 4. Korekta w przypadku pojazdów samochodowych.
 5. Korekta roczna – zasady ogólne.
 6. Korekta roczna w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 7. Moment oraz forma dokonania korekty.
 8. Zmiana przeznaczenia towaru lub usługi oraz zmiana prawa do odliczenia a korekta roczna.
2. Korekta roczna podatku VAT w ramach tzw. prewspółczynnika.
 1. Podstawa prawna korekty rocznej w zakresie prewspółczynnika.
 2. Zasady ustalania prewspółczynnika dla celów korekty rocznej.
 3. Wybór metody ustalania prewspółczynnika – fundamentalne znaczenie najnowszego orzecznictwa NSA.
 4. Jak przygotować się do korekty rocznej?
 5. Korekta roczna w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 6. Czy istnieje obowiązek korekty w przypadku środków trwałych (np. sieci wodociągowych i kanalizacyjnych) oddanych do użytkowania przed wejściem w życie przepisów o prewspółczynniku?
 7. Wpływ przepisów o centralizacji na sposób i zakres dokonywania korekty.
 8. Analiza najnowszego orzecznictwa.
3. Analiza na przykładach.
 1. Obliczanie prewspółczynnika na przykładach.
 2. Obliczanie proporcji na przykładach.
III. e-Faktura (KSef) w gminach (wystawianie e-faktur na przykładach)
1. Wejście w życie przepisów o fakturach ustrukturyzowanych (e-faktury):
 1. wystawianie faktur w sposób dobrowolny;
 2. zgoda nabywcy na wystawianie faktur ustrukturyzowanych;
 3. możliwość wystawiania faktur bez zgody nabywcy;
 4. wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
2. Krajowy System e-Faktur:
 1. zasady działania KSeF;
 2. dostęp do faktur w systemie KSeF;
 3. termin archiwizacji faktur w systemie KSeF.
3. Preferencje podatkowe dal podatnika związane ze stosowaniem systemu KSeF.
4. Podstawowe zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych:
 1. data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej;
 2. korekta faktury ustrukturyzowanej;
 3. rozliczenia korekty faktury ustrukturyzowanej przez sprzedawcę i nabywcę – ułatwienia;
 4. zakres faktur objętych KSeF;
 5. dostosowanie systemu finansowo-księgowego do zasad wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
5. Rodzaje faktur wystawianych w KSeF.
6. Dane, która powinna zawierać faktura ustrukturyzowana.
7. Dokumenty korygujące w systemie KSeF.
8. Wady i zalety systemu KSeF.
IV. Zasady dokumentowania korekt „in minus” - ujęcie praktyczne z punktu widzenia specyfiki gmin
1. Brak obowiązku potwierdzenia dostarczenia faktury korygującej
2. Zasady dokonywania „uzgodnień” korekt
3. Obowiązek posiadania dokumentacji przez wystawcę faktury
4. Dokumentacja „dorozumiana”
5. Moment ujęcia w JPK obniżenia podatku należnego VAT
6. Zasady korekty podatku naliczonego VAT przez nabywcę
7. Brak obowiązku posiadania faktury korygującej przez nabywcę
8. Objaśnienia podatkowe w zakresie SLIM VAT – istotne zagadnienia z punktu widzenia gmin
9. Korekty „in minus” w pliku JPK
10. Praktyczne problemy związane z korygowania faktur z punktu widzenia specyfiki gmin.
V. SLIM VAT 3
1. Rozszerzenie katalogu płatności z rachunku VAT.
2. Zmiany w liczeniu proporcji oraz prewspółczynnika.
3. Stawka sanacyjna VAT.
4. Kursy walut.
5. Mały podatnik – zmiana progu.
6. Wiążąca Informacja Stawkowa oraz Wiążąca Informacja Akcyzowa – doprecyzowanie przepisów.
7. Transakcje wewnątrzwspólnotowe.
8. Pozostałe zmiany.
VI. Grupa VAT w gminach
1. Grupa VAT jako fakultatywne rozwiązanie.
2. Kto może wchodzić w skład Grupy VAT?
3. Czy gminy mogą tworzyć grupy VAT?
4. Definicja pojęcia Grupy VAT z uwzględnieniem specyfiki gmin:
 1. powiązania finansowe;
 2. powiązania ekonomiczne;
 3. powiązania organizacyjne.
5. Organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT.
6. Zasady opodatkowania transakcji wewnątrz Grupy VAT.
7. Zasady opodatkowania transakcji zewnętrznych.
8. Rozliczanie podatku naliczonego VAT.
9. Grupa VAT a prewspółczynnik i współczynnik (zasady rozliczania proporcji).
10. Grupa VAT a tzw. „Biała Lista”.
11. Zasady tworzenia Grupy VAT.
12. Rola przedstawiciela Grupy VAT.
13. Umowa o utworzeniu Grupy VAT.
14. Rejestracja Grupy VAT.
15. Zasady fakturowania przez członków Grupy VAT.
16. Zasady korygowania deklaracji przez Grupę VAT.
17. Ewidencjonowanie czynności wewnątrzgrupowych i wykonanych dla podmiotów zewnętrznych wobec Grupy VAT.
18. Pliki JPK w Grupie VAT.
19. Utrata statusu Grupy VAT – konsekwencje podatkowe.
20. Wady i zalety Grupy VAT z punktu widzenia gmin oraz spółek komunalnych.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się problematyką rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach organizacyjnych samorządu oraz w jednostkach tworzonych przez samorząd.

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.

440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Arkadiusz Duda

specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Doświadczony szkoleniowiec, licencjonowany doradca podatkowy nr wpisu 12 132. Praktyk, nadzorował oraz koordynował jeden z największych projektów optymalizacji podatkowej w Polsce. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Prowadzi liczne szkolenia m.in. w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych, a także kursy przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego. Jest autorem wielu publikacji, uczestnikiem wystąpień telewizyjnych, związanych z zagadnieniami podatkowymi.

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 19 paź 2022

(LIVE STREAMING) Podatek VAT w gminach w tym m.in. refaktura mediów z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej, obliczanie prewspółczynnika po korzystnym wyroku NSA, SLIM VAT 3, e-faktura

Arkadiusz Duda specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Doświadczony szkoleniowiec, licencjonowany doradca podatkowy nr wpisu 12 132. Praktyk, nadzorował oraz koordynował jeden z największych projektów optymalizacji podatkowej w Polsce. Uczestniczył w kilkuset postępowaniach podatkowych przed sądami administracyjnymi. Prowadzi liczne szkolenia m.in. w zakresie podatku VAT i podatków dochodowych, a także kursy przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego. Jest autorem wielu publikacji, uczestnikiem wystąpień telewizyjnych, związanych z zagadnieniami podatkowymi.
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności