29 gru 2022
Online

(TRANSMISJA VOD) Podatki lokalne 2022 w pytaniach i odpowiedziach

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

1. Zmiana cennika Poczty Polskiej obowiązująca od dnia 1 października 2022 r.

- jaki wpływ może mieć zmiana cennika na wymiar i pobór podatków lokalnych?

- co z decyzjami wymiarowymi – od jakiej kwoty powinny być wydawane?

- limit do którego nie powinno się naliczać odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w świetle zmiany cennika Poczty Polskiej.

2. Co to jest pomoc de minimis i kiedy jest przy uchwałach i decyzjach?

3. Proszę omówić krok po kroku co zrobić z podatnikiem, któremu błędnie w zeszłym roku naliczono podatek (miał zmienioną ewidencję, ale nie było czasu przed wymiarem tego uwzględnić)?

4. Czy można przyjąć wpłatę podatku od żony, gdy podatek jest wyliczony tylko na męża od jego nieruchomości?

5. Kiedy można od podatników odbierać oświadczenia i czy można to robić pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań?

6. Proszę się odnieść do wyroku NSA z 5 maja 2022 r. (sygn. akt III FSK 526/21), w świetle którego jak gazociąg jest pod ziemią, to użytek rolny nie jest zajęty na działalność gospodarczą? Czy tak będzie w przypadku wszystkich sieci technicznych nawet wtedy, gdy na gruncie są ograniczenia w ich użytkowaniu?

7. Jak jest z opodatkowaniem nieruchomości małżonków, gdy mają oddzielne grunty i swoje też? Mam wątpliwość przy podatku rolnym co do stawki podatku, czy oni mogą mieć gospodarstwo, jak żadna z tych działek nie ma więcej niż 1 ha.

8. Podatnik nie składa informacji na podatek od nieruchomości. Co mam zrobić? Wzywać go, a jeżeli tak to w jakim trybie? Czy powinnam zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego?

9. Nadleśnictwo nie składa z DN-1 załącznika nr 1 wg wzoru z rozporządzenia tylko swój wydruk, co robić?

10. Osoba fizyczna ma umowę z nadleśnictwem na grunt z budynkiem – czy powinna płacić podatek?

11. Jak opodatkować nadleśniczego w sytuacji, gdy ma leśniczówkę i obok mieszkania część biurową?

12. Rozłączniki sterowania – opodatkować czy nie? Jak mam się odnieść do wniosku o stwierdzenie nadpłaty?

13. Jak ustalić powierzchnię użytkową budynku, gdy nie ma IN-1?

14. Czy wiaty wydzielone siatką mogą być budynkiem?

15. Jak opodatkować domki campingowe, które stoją na bloczkach betonowych? Czy to są budynki czy budowle?

16. Rolnicy budują zbiorniki na silosy i występują o ulgę inwestycyjną. Czy im się należy?

17. Czy można udzielać jeszcze pomocy de minimis w rolnictwie? Co z limitem pomocy na ten rok?

18. Nasza spółka komunalna zajmująca się gospodarką wodno-ściekową skorygowała deklarację za zeszły rok i wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty od budowli. Twierdzą, że nie prowadzą działalności gospodarczej. Czy mają rację?

19. Co mam zrobić z OSP, która chce zwolnienia z podatku od nieruchomości w uchwale? Czy można im jakoś pomóc?

20. Koło gospodyń wiejskich ma od gminy na parę godzin w tygodniu udostępnianą świetlicę. Czy oni powinni płacić podatek?

21. Proszę o wyjaśnienie opodatkowania „orlików”. Na nich są za pieniądze czasami prowadzone zajęcia, więc czy takie wynajmowanie na parę godzin dwa-trzy razy w tygodniu powinno wiązać się z opodatkowaniem?

22. Pompy ciepła a ulga inwestycyjna. Proszę wyjaśnić, czy się należy?

23. Czy miejski dom kultury powinien płacić podatek od nieruchomości?

24. Zaokrąglanie rat podatku w decyzjach podatkowych. Czy decyzja powinna zawierać wskazanie rat i jak je wyliczyć, gdy nie wychodzą równe?

25. Dostajemy od podatników wnioski na maila referatu, nie przez ePUAP. Czy tak może być i co z tym robić?

26. Deweloper skorygował deklarację od podziemnych garaży i twierdzi, że teraz jest tak, że jak ma do rury na suficie 2,10 m, to ma płacić tylko od połowy powierzchni. Czy tak może być?

27. Czy przydomowe oczyszczalnie ścieków podlegają opodatkowaniu?

28. Jak opodatkować komórki przynależne do mieszkań, gdy są w tym samym budynku, ale czasami są też w budynku obok?

29. Jeżeli w nowym budynku (zakończenie budowy marzec 2022 r.) podatnik rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, to od kiedy płaci podatek? Od następnego miesiąca, czy od 1 stycznia następnego roku?

30. Zwolnienie pojazdów stanowiących zapasy mobilizacyjne. Kiedy jest ono stosowane?

31. Co mam zrobić w sytuacji, gdy sąd administracyjny stwierdził nam nieważność uchwały w sprawie zwolnień dla OSP? Prokurator nam to zaskarżył, a od dwóch lata taka uchwała była. Co teraz mamy zrobić?

32. Czy wpłatę podatnika na podatek od nieruchomości za 3 ratę 2022 r. mogę zaliczyć na zaległość w opłacie śmieciowej?

33. Czy jak mąż wpłacił podatek ze swojego rachunku, a teraz ma z żoną na drugim koncie zaległość na nieruchomości wspólnej, to mogę zaliczyć tę nadpłatę męża na zaległość wspólną?

34. Umarł podatnik przed wymiarem i teraz toczą się sprawy spadkowe (spór). Czy możemy zrobić wymiar, czy czekać, bo syn na nieruchomości mieszka i chce płacić?

35. Proszę odpowiedzieć na pytanie, kiedy prezes spółki z o.o. może odpowiadać za jej zaległości podatkowe? Mamy sytuację, w której taka osoba jest jedynym udziałowcem spółki i ona nie płaci podatku.

36. Jak postępować, gdy nie można doręczyć decyzji określającej spółce, bo zmieniła siedzibę i nas o tym nie poinformowała. Jak teraz ustalić jej siedzibę?

37. Nasz wójt ma razem z bratem nieruchomość. Kto ma mu zrobić wymiar, bo mamy organ wyznaczony, ale tylko dla wójta?

38. Proszę o omówienie wyroku WSA w Lublinie z 10 sierpnia 2022 r. (sygn. akt I SA/Lu 311/21), w którym sąd powiedział, że zły stan techniczny oznacza, że powinny być płacone u przedsiębiorcy stawki pozostałe. Czy można się z tym zgodzić?

39. Jak przyjmować teraz pisma przez ePUAP w świetle uchwały NSA z 6 grudnia 2021 r. (sygn. akt I FPS 2/21), gdy sąd uznał, że nie wystarczy podpisać elektronicznie pisma przewodniego tylko trzeba też załączniki?

40. Co zrobić z drogami ogólnodostępne, które przebiegają przez działki osób fizycznych, bo gmina tych gruntów jeszcze nie wykupiła. Czy takie osoby mają płacić podatek? Twierdzą, że przecież każdy z takiej drogi korzysta.

41. Na terenie ośrodka wczasowego są wiaty grillowe, altany, zadaszenia dla wczasowiczów. Czy one powinny być opodatkowane?

42 Od kiedy przechodzi obowiązek podatkowy, gdy jest umowa przedwstępna, a dopiero potem właściwa, a nieruchomość została już wydana i przyszły nabywca z niej korzysta?

Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

W pierwszej części szkolenia przedstawione zostaną skutki podwyższenia z dniem 1 października 2022 r. kosztów doręczania listów przez Pocztę Polską. Wysokość tych kosztów rzutuje zarówno na wymiar podatków lokalnych (kwota od której można naliczać podatek), jak i pobór zaległości podatkowych wraz z odsetkami (kwota do której nie nalicza się odsetek).

Druga część szkolenia jest odpowiedzią na sygnalizowaną przez pracowników gminnych organów podatkowych potrzebę rozwiązania kluczowych problemów związanych ze stosowaniem regulacji dotyczących podatków lokalnych. Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie wybranych, wskazywanych przez gminne organy podatkowe problemów związanych z podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym oraz od środków transportowych. W ramach spotkania przedstawione zostaną także zagadnienia proceduralne związane z wymiarem i poborem tych świadczeń.

440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 29 gru 2022

(TRANSMISJA VOD) Podatki lokalne 2022 w pytaniach i odpowiedziach

Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności