23 cze 2022
Online

(LIVE STREAMING) Jak opodatkować nieruchomości przedsiębiorców w świetle ostatnich wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych?

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Jak rozumieć pojęcie „grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”, o którym mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
 1. pojęcie działalności gospodarczej na potrzeby podatku od nieruchomości;
 2. działalność rolnicza oraz leśna a działalność gospodarcza;
 3. wyłączenie z pojęcia gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 4. działalność kulturalna oraz oświatowa nie jest działalnością gospodarczą na potrzeby podatku od nieruchomości − co z tego wynika?
 5. czy samo posiadanie wystarczy do uznania, że nieruchomość jest związana z prowadzeniem działalność gospodarczej?
 6. czy nieruchomości faktycznie niewykorzystywane do działalności np. z przyczyn technicznych, mogą być uznane za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?
 7. jak opodatkować nieruchomości w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej?
 8. opodatkowanie nieruchomości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą − jak ustalić, czy coś jest majątkiem firmowym czy prywatnym?
 9. czy spółki z o.o. mogą mieć majątek, który nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej?
 10. czy gmina prowadzi działalność gospodarczą?
 11. opodatkowanie nieruchomości spółek komunalnych oraz samorządowych zakładów budżetowych.
II. Wynajem pokoi - czy to jest działalność gospodarcza?
 1. kiedy wynajem jest a kiedy nie jest traktowany jako działalność gospodarcza?
 2. wynajem do 5 pokoi - czy to jest działalność gospodarcza?
 3. jak rozumieć art. 1a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który wskazuje, że wynajem turystom pokoi gościnnych nie jest działalnością gospodarczą?
 4. jak prawidłowo obliczać liczbę pokoi, które decydują o tym, że nie mamy do czynienia z działalnością gospodarczą?
III. Opodatkowanie nieruchomości mieszkalnych w posiadaniu przedsiębiorców:
 1. czy przedsiębiorca może posiadać nieruchomości mieszkalne, które nie są związane z jego działalnością?
 2. kiedy nieruchomość mieszkalna może być opodatkowana najwyższą stawką podatku?
 3. jak opodatkować budynki mieszkalne w okresie budowy?
 4. jak opodatkować grunty deweloperów związane z budownictwem mieszkaniowym?
 5. wynajmowanie lokali mieszkalnych w ramach działalności gospodarczej − czy to jest zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej?
 6. opodatkowanie tzw. obiektów zbiorowego zamieszkania;
 7. opodatkowanie budynków mieszkalnych wynajmowanych firmom na zakwaterowanie pracowników;
 8. od kiedy opodatkować nowy budynek mieszkalny zajmowany na działalność gospodarczą?
IV. Opodatkowanie nieruchomości we współposiadaniu przedsiębiorcy i nieprzedsiębiorcy:
 1. czy samo współposiadanie przez przedsiębiorcę może przesądzać o wyższym opodatkowaniu?
 2. jak opodatkować drogę dojazdową do nieruchomości, która jest we współwłasności przedsiębiorcy i nieprzedsiębiorcy?
 3. jak opodatkować części wspólne budynków oraz wspólne grunty pod tymi budynkami, które są we współposiadaniu przedsiębiorców i nieprzedsiębiorców?
V. Kiedy związanie z działalnością gospodarczą a kiedy zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej przesądza o opodatkowaniu?
 1. jaka jest różnica pomiędzy związaniem a zajęciem na prowadzenie działalności gospodarczej?
 2. kiedy zajęcie na działalność ma znaczenie przy opodatkowaniu?
 3. opodatkowanie użytków rolnych i lasów u przedsiębiorców.
VI. Opodatkowanie gruntów zajmowanych pod wydobycie kopalin oraz objętych rekultywacją:
 1. wydobywanie kopalin na użytkach rolnych oraz na gruntach o klasyfikacji K;
 2. czy koncesja może decydować o zakresie opodatkowania?
 3. kiedy dla opodatkowania ma znaczenie faktyczne wydobycie kopalin na gruncie?
 4. jak opodatkować grunty w okresie rekultywacji?
 5. jak opodatkować grunty po zakończeniu rekultywacji?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie problematyki opodatkowania nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych. W ostatnim czasie wskazane orzeczenia stały się przyczyną licznych sporów pomiędzy organami podatkowymi oraz podatnikami, w szczególności w odniesieniu do nieruchomości, które nie są faktycznie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach szkolenia analizie poddane zostanie przede wszystkim pojęcie gruntów, budynków oraz budowli, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przedstawione zostaną relacje pomiędzy tą definicją a pojęciem zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Jako szczegółowe zagadnienia przedstawione zostanie opodatkowanie nieruchomości w okresie zawieszenia wykonywania działalności, nieruchomości mieszkalnych w posiadaniu przedsiębiorców, opodatkowanie użytków rolnych i lasów w posiadaniu przedsiębiorców, opodatkowanie nieruchomości we współwłasności przedsiębiorców, czy też zasady opodatkowania nieruchomości zajmowanych na tzw. agroturystykę.

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.

440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 23 cze 2022

(LIVE STREAMING) Jak opodatkować nieruchomości przedsiębiorców w świetle ostatnich wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych?

Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności