17 maj 2022
Online

(LIVE STREAMING) Rejestr umów jako nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych. Zakres informacji podlegających ujawnieniu

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Ogólne informacje na temat rejestru umów.
 1. Jaki jest cel wprowadzenia nowych przepisów?
 2. Kto będzie prowadził rejestr umów?
 3. W jakiej formie będzie prowadzony rejestr umów?
 4. Jakie jednostki sektora finansów publicznych będą zobowiązane do zamieszczania umów w rejestrze?
 5. Od kiedy jednostki będą miały obowiązek prowadzenia rejestru umów?
 6. Czy wewnętrzny rejestr umów prowadzony przez jednostkę w celach ewidencyjnych może zastąpić obligatoryjny rejestr umów?
 7. Co się zmieni w dotychczasowej praktyce ujawniania umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych?
 8. Kto będzie miał dostęp do danych zamieszczonych w rejestrze?
 9. Czy w rejestrze będzie obowiązek publikowania treści zawartych umów?
II. Podstawowy zakres obowiązku ewidencyjnego.
 1. Jak prawidłowo ustalić wartość umowy?
 2. Czy rejestr umów obejmuje tylko umowy zawarte po wejściu w życie przepisów o obligatoryjnym rejestrze umów?
 3. Jak liczymy czas obowiązywania umowy?
 4. Czy każda zawarta umowa powinna mieć nadany indywidualny numer?
 5. Reprezentacja stron w umowach. Na co zwrócić uwagę przy oznaczeniu stron umowy i ich przedstawicieli?
 6. W jaki sposób prawidłowo określić przedmiot umowy?
 7. Umowy współfinansowane a obowiązek ujawnienia.
III. Formy zawarcia umowy – ogólna charakterystyka, najważniejsze zagadnienia.
 1. Czy umowa zawarta w formie ustnej, do której została wystawiona faktura VAT podlega obowiązkowi ujawnienia w rejestrze?
 2. Co w praktyce oznacza zawarcie umowy w formie dokumentowej?
 3. Elektroniczna forma zawierania umów.
 4. Czy można zawrzeć umowę hybrydowo – częściowo w formie pisemnej, częściowo elektronicznej?
 5. Umowy zawierane za pośrednictwem dedykowanych aplikacji.
 6. Umowy zawierane w innych formach szczególnych.
IV. Zakres informacji dodatkowych zamieszczanych w rejestrze umów.
 1. Czy w rejestrze jednostki będą miały obowiązek zamieszczać informację o zawarciu aneksu do umowy? Co w sytuacji, gdy zmianie ulega tylko treść załącznika do umowy?
 2. Zakończenie czasu obowiązywania umowy jednostronne lub za porozumieniem stron a obowiązek ujawnienia w rejestrze. Wypowiedzenie a odstąpienie od umowy. Kiedy mamy do czynienia z wygaśnięciem obowiązywania umowy? Forma zakończenia obowiązywania umowy.
V. Umowy zawierane na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz za pośrednictwem bazy konkurencyjności a obowiązek ujawnienia w rejestrze umów.
VI. Wyłączenia z zakresu umów ujawnianych w rejestrze.
 1. Czy każda umowa spełniająca podstawowe warunki podlega ujawnieniu w rejestrze?
 2. W jakich sytuacjach można powołać się na informacje niejawne, inne informacje prawnie chronione, prywatność osoby fizycznej oraz tajemnicę przedsiębiorstwa?
 3. Obowiązki wynikające z wyłączenia z zakresu umów ujawnianych w rejestrze na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
VII. Osoby odpowiedzialne za zamieszczenie informacji w rejestrze umów.
 1. Kto powinien zamieszczać informacje w rejestrze umów? W jaki sposób ułożyć proces ewidencjonowania danych w jednostce?
VIII. Termin zamieszczenia informacji w rejestrze umów.
IX. Konsekwencje braku zamieszczenia informacji w rejestrze umów.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

UWAGA! OFERTA SPECJALNA!!!
 • JAK OTRZYMAĆ JEDNĄ BEZPŁATNĄ TRANSMISJĘ VOD? WYSTARCZY WZIĄĆ UDZIAŁ W DWÓCH DOWOLNIE WYBRANYCH SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH W MAJU 2022
 • JAK OTRZYMAĆ DWIE BEZPŁATNE TRANSMISJE VOD? WYSTARCZY WZIĄĆ UDZIAŁ W CZTERECH DOWOLNIE WYBRANYCH SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH W MAJU 2022 R.
WYKAZ TRANSMISJI VOD ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU OFERTY.
TRANSMISJE VOD MOŻNA WYKORZYSTAĆ W TERMINIE OD 1 CZERWCA DO 31 LIPCA 2022 R.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników wydziałów organizacyjnych, wydziałów prawnych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za wypełnianie nowych obowiązków w zakresie rejestrowania umów.

Adresatami szkolenia oprócz pracowników jst mogą być też pracownicy związków metropolitalnych, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych oraz organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej (na tych podmiotach będą ciążyły obowiązki w zakresie rejestru umów).

Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie aspekty wprowadzenia i funkcjonowania rejestru umów. Omówimy aktualne obowiązki rejestrowe ciążące na jednostkach sektora finansów publicznych. Wskażemy jak identyfikować umowy, które podlegają wpisowi do rejestru, na co uważać przy wypełnianiu podstawowych i dodatkowych informacji o umowach. Omówimy istotne zagadnienia dotyczące samych umów, takie jak forma zawierania umów, określanie przedmiotu umowy, wartości, czy czasu obowiązywania. Przedstawimy szczegółowo, jakie umowy podlegają wyłączeniu z obowiązku rejestrowania oraz jakie wiążą się z tym obowiązki po stronie jednostek.

W TRAKCIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.

WYKAZ TRANSMISJI VOD
 • EGZEKUCJA PODATKÓW I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ GMINĘ ORAZ WYSTAWIANIE ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W APLIKACJI eTW W PRAKTYCE. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA, ZMIANY W PRZEPISACH, BIEŻĄCE PROBLEMY
 • PRZEDAWNIENIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNOPRAWNYM. USTALANIE MOMENTU PRZEDAWNIENIA W PRAKTYCE
 • ZMIANY W ZAKRESIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ I REALIZACJA ZWROTU TEGO PODATKU W 2022 R.
 • STOSOWANIE WYŁĄCZEŃ, ZWOLNIEŃ I ULG W PODATKACH LOKALNYCH − KTO, KIEDY I NA JAKICH ZASADACH MOŻE KORZYSTAĆ Z WYŁĄCZEŃ, ZWOLNIEŃ I ULG PODATKOWYCH?
 • PROPORCJA SPRZEDAŻY, PREWSPÓŁCZYNNIK SPRZEDAŻY ORAZ KOREKTA PODATKU NALICZONEGO W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 • ORDYNACJA PODATKOWA DLA GMIN W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. CZY GMINA MOŻE WPROWADZAĆ ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZANE Z POMOCĄ UCHODŹCOM Z UKRAINY?
 • REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W 2022 R.
 • ZAMKNIĘCIE ROKU 2021 W JST − WARSZTAT PRAKTYCZNY Z WYKORZYSTANIEM AKTYWNYCH ARKUSZY KALKULACYJNYCH
 • NADPŁATA PODATKU
 • BIEŻĄCE PROBLEMY REALIZACJI PODATKÓW LOKALNYCH W GMINACH
 • WYDAWANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH OD 3 STYCZNIA 2022 R. REGULACJI „POLSKIEGO ŁADU”
 • NOWOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH 2022 R. NAJWAŻNIEJSZE ORZECZNICTWO 2021 R. I JEGO WPŁYW NA WYMIAR PODATKÓW W 2022 R.
 • PODATEK ROLNY W 2022 ROKU. OPODATKOWANIE NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKORZYSTYWANYCH DO DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ
 • PROBLEMY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH POWSTAŁE W NASTĘPSTWIE ZŁOŻONYCH DEKLARACJI NA 2022 R. LUB ICH BRAKU
440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Aneta Szafałowicz

radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Bartosz Kaźmierczak

radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności