28 lis 2022
Online

(TRANSMISJA VOD) Praktyka wydawania decyzji na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określenie wysokości opłaty, nakładanie kar

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
  1. Wydawanie decyzji w przypadku gdy postanowienia umowy ma odbiór odpadów nie spełniają wymagań ustawowych.
  2. Wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku, zakres regulaminu a możliwość wydawania decyzji.
  3. Wydawanie decyzji w przypadku braku kompostownika – zakres postępowania dowodowego elementy formalno-prawne.
  4. Wydawanie decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czym jest brak segregacji, czy brak segregacji musi być ciągły? Jakie obowiązki spoczywają na wykonawcy? Analiza błędów praktycznych postępowania? Kto jest adresatem takiej decyzji? Analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego.
  5. Wydawanie decyzji na gruncie art. 6o ust. 1 u.c.p.g. – jak przeprowadzić postępowanie dowodowe w zależności od wybranej metody naliczenia opłaty, praktyczne przykłady błędów organów, na co zwrócić uwagę, analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego.
  6. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, elementy zezwolenia, braki wypełnienia elementów określonych w zezwoleniu.
  7. Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem.
  8. Wydawanie decyzji w sprawach kar nakładanych na przedsiębiorców (art. 9x u.c.p.g., 9xa, 9xaa, 9xb), przesłanki, postępowanie dowodowe, czy kary podlegają miarkowaniu, jeśli tak to jak je miarkować?
  9. Gmina adresatem decyzji o nałożeniu kary – 9z u.c.p.g., kontrola WIOŚ, na co zwróci uwagę, jak zaskarżyć, jak spowodować zawieszenie kary?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Szkolenie adresowane jest do urzędników administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujących się tematyką odpadów komunalnych, pracowników spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi), a także do podmiotów prowadzących działalność w postaci odbierania odpadów komunalnych.

Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowa analiza proceduralnych i materialno-prawnych aspektów wydawania decyzji na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przesłanek warunkujących wydanie decyzji, istotnych aspektów) postępowania dowodowego oraz najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego.

Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę pozwalającą na prawidłowe prowadzenie postępowań w zakresie opłaty śmieciowej, decyzji wydawanych w przypadku braku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, wątpliwości dotyczących wysokości tej opłaty, decyzji skierowanych do właścicieli nieruchomości w sprawie obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku, kar nakładanych na przedsiębiorców w związku z nieprawidłową realizacji nałożonych obowiązków.

440,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Artur  Modrzejewski

radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Etatowy członek SKO w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2011–2012 doradca prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 28 lis 2022

(TRANSMISJA VOD) Praktyka wydawania decyzji na gruncie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – określenie wysokości opłaty, nakładanie kar

Artur  Modrzejewski radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa UwB. Etatowy członek SKO w Białymstoku orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. W latach 2011–2012 doradca prezydenta Białegostoku ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
440,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności