1 gru 2021
Online

OFERTA SPECJALNA (LIVE STREAMING) Skuteczne dochodzenie i zabezpieczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

I. Działania przedegzekucyjne wierzyciela w zakresie odzyskiwania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Wymagalność i przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Czy do egzekucji administracyjnej można kierować tylko należności wynikające z ostatecznych decyzji? Kiedy można wystawić tytuł wykonawczy na należność, która nie wynika z decyzji ostatecznej? Kiedy kierować do egzekucji należność wynikającą z deklaracji? Przedawnienie obowiązku uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej, przerwanie biegu przedawnienia.
 3. Działania informacyjne podejmowane przez wierzyciela – istotne zmiany dot. postepowania wierzycieli należności pieniężnych obowiązujące od 20 lutego 2021r.
 4. Upomnienia na zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 5. Czy zawsze jest obowiązek wystawienia upomnienia? Czy upomnienie trzeba podpisać? Obligatoryjne elementy upomnienia. Prawidłowe doręczenie upomnienia. Zmiana wysokości kosztów upomnienia. Czy można wszcząć egzekucją bez uprzedniego doręczenia upomnienia? Czy upomnienie należy doręczyć  małżonkowi zobowiązanego? Obciążenie kosztami upomnienia zobowiązanego. Nowe zasady przedawniania kosztów upomnienia.
 6. Czynności wierzyciela w celu poszukiwania majątku zobowiązanego.

II. Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Wniosek o nadanie uprawnień do systemu teleinformatycznego. Kto może być zgłoszony jako administrator lokalny? Jakie są uprawnienia administratora lokalnego?
 2. Tworzenie, podpisywanie i wysyłanie elektronicznych tytułów wykonawczych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
 3. Kto może podpisać elektroniczny tytuł wykonawczy? Jaki wybrać kod podstawy prawnej do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu elektronicznego tytułu egzekucyjnego w aplikacji e-TW. Wystawienie tytułu wykonawczego na małżonków – w jakich sytuacjach wystawić tytuł wykonawczy na małżonków? Odpowiedzialność współwłaścicieli nieruchomości za zaległą opłatę śmieciową – czy zawsze konieczne jest upomnienie? Kiedy należy wystawić dalszy, kolejny i zmieniony tytuł wykonawczy? Czy można zbiorczo wysyłać tytuły wykonawcze w aplikacji e-TW? Skutki błędów wierzyciela w tytułach wykonawczych. Czy można korygować błędy w tytułach wykonawczych?
 4. Elektroniczna informacja dodatkowa (eDI). W jaki sposób wypełnić i przesłać eDI do organu egzekucyjnego? W jakich sytuacjach należy wypełnić eDI?
 5. Obowiązki wierzyciela wynikające z art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 6. O jakich zdarzeniach należy informować organ egzekucyjny? Czy zawiadomienie można wysłać przez aplikację e-TW?
 7. Koszty egzekucyjne po nowemu. Zasady ponoszenia kosztów egzekucyjnych.
 8. Jak poprawnie wyliczyć koszty egzekucyjne? Obciążanie kosztami wierzyciela. Czy i na jakich zasadach koszty egzekucyjne należne od wierzyciela mogą być umorzone? Zmiana zasad przedawnienia kosztów egzekucyjnych.
 9. Nowe zasady ponownego wszczęcia egzekucji.
 10. Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji – zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego.

III. Administracyjne wyjawienie majątku po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – forma wezwania, skutki.

 1. Kiedy należy obowiązkowo wezwać zobowiązanego do wyjawienia majątku?

IV. Hipoteka przymusowa z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Czy można zabezpieczyć zaległości w formie hipoteki przymusowej? Jak złożyć wniosek o wpis hipoteki przymusowej? W jakiej formie wystawić tytuły wykonawcze do wpisu hipoteki? Co z klauzulą wykonalności na dalszych odpisach wykonawczych? Forma wniosku o wpis hipoteki a elektroniczne tytuły wykonawcze. Wpis hipoteki na nieruchomości we współwłasności małżeńskiej. Czy można wpisać hipotekę, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na bezskuteczność? Czy można wpisać hipotekę, jeśli zobowiązany jest współwłaścicielem nieruchomości?

V. Odpowiedzialność spadkobierców właściciela nieruchomości za zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Skutki śmierci właściciela nieruchomości w odniesieniu do zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Składniki decyzji wydanej na podstawie art. 100 Ordynacji podatkowej.
 3. Zakres odpowiedzialności spadkobierców a treść decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania właściciela nieruchomości.

VI. Wzory pism:

 1. Wzór upomnienia;
 2. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

UWAGA!!! OFERTA SPECJALNA (WIĄZANA)

DWA SZKOLENIA W CENIE 500 ZŁ

Warunkiem skorzystania z oferty specjalnej jest udział w dwóch szkoleniach:
 • 26.11.2021 R. SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING) SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI – Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  GMINACH  ORAZ USTAWIE O ODPADACH
 • 1.12.2021 R. SZKOLENIE ONLINE (LIVE STREAMING) SKUTECZNE DOCHODZENIE I ZABEZPIECZANIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI. WYSTAWIANIE ELEKTRONICZNYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH W APLIKACJI E-TW. PRZENOSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NA SPADKOBIERCÓW WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI. HIPOTEKA PRZYMUSOWA NA ZABEZPIECZENIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU TZW. OPŁATY ŚMIECIOWEJ

Szkolenie jest kierowane:

 • do pracowników organów podatkowych jst zajmujących się dochodzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy lub związku międzygminnego;
 • do skarbników i księgowych;
 • oraz osób zajmujących się windykacją opłaty śmieciowej.

Podczas szkolenia przybliżymy:

 • nowe zasady egzekucji opłaty śmieciowej, w tym nowe obowiązki i uprawnienia wierzyciela;
 • zasady tworzenia tytułów w aplikacji e-TW,;
 • upoważnienia do wystawienia elektronicznych tytułów wykonawczych, upomnienia i rozliczanie kosztów egzekucyjnych po nowemu;
 • wskażemy, jak wpisać hipotekę na zabezpieczenie zaległości z tytułu opłaty śmieciowej, omówimy wniosek o wpis hipoteki;
 • przybliżymy też procedurę przenoszenia odpowiedzialności za zaległości z tytułu opłaty śmieciowej na spadkobierców;
 • wyjaśnimy, jak ustalać datę wymagalności i upływ terminu przedawnienia opłaty śmieciowej.
500,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Aneta Szafałowicz

radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Bartosz Kaźmierczak

radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 1 gru 2021

OFERTA SPECJALNA (LIVE STREAMING) Skuteczne dochodzenie i zabezpieczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Aneta Szafałowicz radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania
Bartosz Kaźmierczak radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania
500,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności