25 lis 2021
Online

(LIVE STREAMING) Uchwała NSA z dnia 29 września 2021 r. i jej wpływ na opodatkowanie budynków i budowli podatkiem od nieruchomości. Podatki i opłaty lokalne 2021 w pytaniach i odpowiedziach

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

1. Jaki wpływ na wymiar podatku od nieruchomości może mieć uchwała NSA z dnia 29 września 2021 r. (III FPS 1/21)?

- czego dotyczyła uchwała?

- jak opodatkować silosy, zbiorniki, obiekty magazynowe po uchwale NSA?

- czy organ podatkowy będzie mógł sam bez pomocy biegłego ocenić ww. obiekty dla potrzeb opodatkowania?

- jak rozumieć dach z definicji budynku?

- jak rozumieć wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych w definicji budynku?

- jako rozumieć trwały związek z gruntem w definicji budynku?

- jak uchwała będzie rzutowała na zasady opodatkowania garaży blaszaków, kontenerów, hal namiotowych?

- jakie instalacje w budynku nie mogą być odrębnie opodatkowane od budynku?

2. Wiaty - budowle czy budynki?

3. Jak opodatkować garaże w budynkach i poza nimi?

4. Kto płaci podatek od mieszkań dla nauczycieli w budynkach szkół?

5. Czy jednostki organizacyjne gminy mające siedziby w budynku urzędu gminy płacą podatek od nieruchomości?

6. Domek letniskowy - stawka mieszkalna czy dla budynków pozostałych?

7. Czy nieruchomości, których przedsiębiorcy nie wykorzystywali w związku z zakazami wynikającymi z epidemii powinny być traktowane jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?

8. Czy można opodatkować instalacje i urządzenia w budynkach?

9. Czy kolektory słoneczne montowane na budynkach mogą być opodatkowane?

10. Czym jest poddasze użytkowe?

11. Jak ustalać powierzchnię użytkową w przypadku pomieszczeń ze skosami?

12. Czy ogrodzenia, parkingi i place przy budynkach podlegają opodatkowaniu?

13. Kiedy dzierżawca płaci podatek od nieruchomości?

14. Czy właściciel i dzierżawca mogą umówić się do co tego, kto płaci podatek?

15. Co zrobić, gdy informację składa podmiot, który nie jest podatnikiem?

16. Co zrobić, gdy po wydaniu decyzji okaże się, że dotyczy ona podmiotu, który nie jest podatnikiem?

17. Czy w dacie złożenia każdej informacji jest wszczynane postępowanie podatkowe?

18. Jak postępować, gdy podatnik nie składa deklaracji?

19. Jak opodatkować grunty o klasyfikacji typu W-RV, Ps-Ls, Ls-W?

20. Jak opodatkować nieużytki?

21. Jak opodatkować rowy?

22. Jak opodatkować żwirownie?

23. Jak opodatkować grunty zajmowane pod farmy fotowoltaiczne?

24. Czy korytarze to klatki schodowe?

25. Czy można ustalić powierzchnię użytkową inaczej niż poprzez fizyczny obmiar?

26. Kiedy budynki gospodarcze na gruntach rolnych podlegają zwolnieniu?

27. Kiedy nieruchomości zajmowane na szkoły podlegają zwolnieniu?

28. Czy każdy wniosek o ulgę w spłacie złożony przez przedsiębiorcę należy traktować jako wniosek o udzielenie pomocy publicznej?

29. Oświadczenia i formularze związane z pomocą publiczną - co zrobić, gdy podatnik ich nie składa?

30. Co zrobić, gdy podatnik nie chce złożyć wyjaśnień co do jego sytuacji finansowej, gdy ubiega się o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego?

31. Co zrobić, gdy podatnik nie wykonuje decyzji o rozłożeniu na raty lub o odroczeniu terminu płatności?

32. Jakie dzierżawy przenoszą obowiązek podatkowy w podatku rolnym?

33. Czy ulga inwestycyjna może być udzielona, gdy inwestycja jest w innej gminie?

34. Czy ulga inwestycyjna należy się przy zakupie pompy ciepła?

35. Jak liczyć normę obszarową gospodarstwa rolnego?

36. Jak opodatkować użytki rolne małżonków, gdy stanowią one współwłasność oraz odrębną własność?

37. Czy grunt leśny z samosiejkami może być zwolniony z podatku leśnego?

38. Czy grunt leśny, na którym wycięto drzewa może korzystać ze zwolnienia z podatku leśnego?

39. Kiedy naczepy i przyczepy są zwolnione z podatku od środków transportowych?

40. Czy podatnicy mogą uciekać z podatkiem od środków transportowych do innych gmin zakładając tam oddział?

41. Jak zmienić decyzję, gdy po jej wydaniu podatnik zbywa nieruchomość?

42. Ostateczne decyzje wymiarowe okazały się wadliwe, bo podatnik złożył złą informację na podatek - co robić?

43. Podatnik żąda zwrotu nadpłaconego podatku - co robić?

44. Kiedy podatnikowi należy się oprocentowanie od nadpłaty?

45. Kiedy mogę samodzielnie zmienić decyzję po złożeniu odwołania przez podatnika?

46. Czy trzeba wszczynać postępowanie, gdy SKO uchyli sprawę do ponownego rozpatrzenia?

 

Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Podstawowym celem szkolenia jest analiza uzasadnienia uchwały NSA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie III FPS 1/21, które w najbliższym czasie będzie rzutowało na zasady opodatkowania budowli i budynki podatkiem od nieruchomości. W uzasadnieniu tym NSA odniósł się do wielu kwestii, w tym pojęć użytych w definicji budynku: trwałego związania z gruntem, dachu, przegród budowlanych oraz opodatkowania instalacji w budynkach.

Druga część szkolenia jest odpowiedzią na sygnalizowaną przez pracowników gminnych organów podatkowych potrzebę usystematyzowania wiedzy dotyczącej podstawowych, kluczowych problemów związanych ze stosowaniem regulacji dotyczących podatków lokalnych. Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie wybranych, wskazywanych przez gminne organy podatkowe problemów związanych z podatkiem od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych oraz opłatami lokalnymi. W ramach spotkania przedstawione zostaną także zagadnienia proceduralne związane z wymiarem i poborem tych świadczeń.

W TRAKCIE SZKOLENIA, ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU, BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.
400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 25 lis 2021

(LIVE STREAMING) Uchwała NSA z dnia 29 września 2021 r. i jej wpływ na opodatkowanie budynków i budowli podatkiem od nieruchomości. Podatki i opłaty lokalne 2021 w pytaniach i odpowiedziach

Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności