29 paź 2021
Online

(LIVE STREAMING) Budżet oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2022 i latach następnych - metodologia planowania wieloletniego w JST w kontekście wybranych regulacji prawnych

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

I. Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2022 i lata następne − wybrane zagadnienia prawne

 1. Omówienie tytułów dłużnych tworzących państwowy i samorządowy dług publiczny.
 2. Omówienie regulacji dotyczących możliwości zaciągania pożyczek w państwowych funduszach celowych oraz w państwowych i samorządowych osobach prawnych.
 3. Omówienie zmian regulacji  dotyczących limitu zobowiązań określonych w uchwale budżetowej.
 4. Warunki zaciągnięcia zobowiązań przez j.s.t − opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych.
 5. Koszty obsługi zobowiązań finansowych jako kolejne ograniczenia zaciągania zobowiązań.
 6. Elementy uchwały budżetowej – omówienie konstrukcji po zmianach.
 7. Pojęcia deficytu i nadwyżki budżetu j.s.t. Źródła finansowania deficytu.
 8. Pożyczka z budżetu państwa dla j.s.t.
 9. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 11. Program postępowania naprawczego w j.s.t.
 12. Równoważenie części operacyjnej budżetu.
 13. Ograniczenie zadłużenia j.s.t. zmiany dotyczące wyznaczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia.
 14. Zakres kompetencji do dokonywania zmian w budżecie.
 15.  Samodzielne zaciąganie zobowiązań przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej.

II. Zasady dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie j.s.t.

 1. Kompetencje organu wykonawczego i stanowiącego wynikające z ustawy o finansach publicznych.
 2. Zasady dokonywania zmian dotyczących przedsięwzięć wieloletnich.
 3. Upoważnienia organu wykonawczego w zakresie zadań wieloletnich.
 4. Zaciąganie zobowiązań wieloletnich dotyczących umów związanych z zachowaniem ciągłości działania jednostki a obowiązujące orzecznictwo.
 5. Objaśnienie wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej a uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Szczegółowość prezentowanych wartości wieloletnich a wymogi ustawowe po 1 stycznia 2019 r.

III. Zasady zaciągania zobowiązań dłużnych oraz możliwości finansowania deficytu j.s.t.

 1. Tytuły dłużne w j.s.t.
 2. Możliwości pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 3. Źródła finansowania planowanego deficytu budżetu j.s.t.
 4. Limity zobowiązań określone w uchwale budżetowej.
 5. Opinia RIO o możliwości spłaty lub wykupu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań − procedura wydania.
 6. Ograniczenia do zaciągania zobowiązań finansowych wynikające z ustawy o finansach publicznych.
 7. Poręczenia i gwarancje udzielane przez j.s.t. jako element zwiększający dług j.s.t.

IV. Przedstawienie wybranych metod analizy i oceny planowania wieloletniego − praktyczna analiza WPF

 1. Planowanie dochodów bieżących, w tym zmian wartości w trakcie roku budżetowego kwot dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
 2. Planowanie dochodów ze sprzedaży majątku, dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
 3. Planowanie wydatków bieżących, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. oraz wydatków planowanych do poniesienia na obsługę długu.
 4. Analiza i metodologia obliczania wyłączeń ustawowych z limitu spłaty zobowiązań, a dotyczących wydatków zaplanowanych na udzielenie poręczeń i gwarancji oraz obsługę długu j.s.t.
 5. Planowanie przychodów budżetu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
 6. Planowanie kwot rozchodów budżetu z uwzględnieniem kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3, 3a,3b ufp.
 7. Przedstawienie informacji dotyczących długu j.s.t, z uwzględnieniem informacji uzupełniających dotyczących kwot długu.

V. Omówienie wybranych zagadnień związane z restrukturyzacją długu j.s.t.

 1. Przedstawienie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym rodzajów zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, uwzględniających podstawowe kategorie przedmiotowe i podmiotowe zadłużenia oraz okresy zapadalności.
 2. Analiza uregulowań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych.
 3. Przedstawienie zasad i metodologii obliczania długu w j.s.t.
 4. Zarządzanie długiem a planowanie wieloletnie.
 5. Zasady planowania przedsięwzięć z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych − praca w arkuszu Excel.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zagadnień w zakresie planowania wieloletniego, wprowadzonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach szczególnych mających zastosowanie dla planowanych wartości w roku 2020, 2021 i 2022, omówienie wybranych metod analizy planowania wieloletniego i oceny wielkości budżetowych prezentowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej jst.

W CZASIE SZKOLENIA ZA POŚREDNICTWEM LIVE CHATU BĘDZIE MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA ZWIĄZANE Z OMAWIANYMI PROBLEMAMI.
400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Anna Bandoch

długoletni skarbnik jednostki samorządowej; ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych; od wielu lat prowadzi szkolenia; wykładowca zagadnień rachunkowych w ośrodkach edukacyjnych na terenie całej Polski

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności