29 lis 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do procedowania uchwały budżetowej i uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata kolejne

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

I. Omówienie podstaw prawnych dokumentów planistycznych na rok 2022 i lata kolejne z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 1. Omówienie regulacji prawnych dotyczących procedowania dokumentów planistycznych wynikających z ustawy o finansach publicznych.
 2. Omówienie wybranych regulacji prawnych dotyczących procedowania dokumentów planistycznych wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 3. Omówienie regulacji i rozwiązań finansowych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

II. Zmiany w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego  podczas epidemii  COVID-19.

 1. Zasady dotyczące planowania  dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Zakres przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych.
 3. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związane z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę.
 4. Zmiany przeznaczenia rezerwy celowej utworzonej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Tworzenie  nowych rezerw celowych i zadań z tym związanych.
 6. Zmiana limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zwiększeniu limitu zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
 7. Uprawnienia zarządu do dokonywania zmian i czynności dotyczących procedowania budżetu i cedowania upoważnień na innych kierowników jednostek organizacyjnych.
 8. Omówienie trybu dotyczącego zaciągnięcia lub wyemitowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań finansowych oraz uzyskania opinii RIO o możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań.

 III. Uchwała budżetowa 2022 − aspekty merytoryczne i konstrukcja załączników.

 1. Omówienie zmian wprowadzonych w zakresie tytułów dłużnych tworzących państwowy i samorządowy dług publiczny.
 2. Omówienie zmian regulacji  dotyczących limitu zobowiązań określonych w uchwale budżetowej.
 3. Warunki zaciągnięcia zobowiązań przez j.s.t − opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych.
 4. Elementy uchwały budżetowej – omówienie konstrukcji po zmianach.
 5. Pojęcia deficytu i nadwyżki budżetu j.s.t. źródła finansowania deficytu.
 6. Równoważenie części operacyjnej budżetu z uwzględnieniem przepisów ustawy COVID.
 7. Ograniczenie zadłużenia j.s.t. zmiany dotyczące wyznaczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia.
 8. Zakres kompetencji do dokonywania zmian w budżecie.
 9. Zaciąganie zobowiązań przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej.
 10. Możliwości pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 11. Źródła finansowania planowanego deficytu budżetu j.s.t.
 12. Opinia RIO o możliwości spłaty lub wykupu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań− procedura wydania.
 13. Ograniczenia do zaciągania zobowiązań finansowych wynikające z ustawy o finansach publicznych.
 14. Poręczenia i gwarancje udzielane przez j.s.t. jako element zwiększający dług j.s.t.

IV. Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2022 rok i lata kolejne.

 1. Zasady dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie j.s.t.
 2. Zasady dokonywania zmian dotyczących przedsięwzięć wieloletnich.
 3. Upoważnienia organu wykonawczego w zakresie zadań wieloletnich.
 4. Zaciąganie zobowiązań wieloletnich dotyczących umów związanych z zachowaniem ciągłości działania jednostki a obowiązujące orzecznictwo.
 5. Objaśnienie wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej a uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 6. Szczegółowość prezentowanych wartości wieloletnich.

V. Przedstawienie wybranych metod analizy i oceny planowania wieloletniego - praktyczna analiza WPF.

 1. Planowanie dochodów bieżących, w tym zmian wartości w trakcie roku budżetowego kwot dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.
 2. Planowanie dochodów ze sprzedaży majątku, dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.
 3. Planowanie wydatków bieżących, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. oraz wydatków planowanych do poniesienia na obsługę długu z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3, 3a  u.f.p.
 4. Analiza i metodologia obliczania wyłączeń ustawowych z limitu spłaty zobowiązań a dotyczących wydatków zaplanowanych na udzielenie poręczeń i gwarancji oraz obsługę długu j.s.t.
 5. Planowanie przychodów budżetu na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
 6. Planowanie kwot rozchodów budżetu z uwzględnieniem kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3, 3a,3b u.f.p.
 7. Przedstawienie informacji dotyczących długu j.s.t, z uwzględnieniem informacji uzupełniających dotyczących kwot długu.
Opis szkolenia
Godziny szkolenia: 10.00-14.00

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień prawnych i finansowych dotyczących procedowania uchwały budżetowej na rok 2022 oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022 i lata kolejne wynikających ze zmian przepisów prawa.

 

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Anna Bandoch

długoletni skarbnik jednostki samorządowej; ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych; od wielu lat prowadzi szkolenia; wykładowca zagadnień rachunkowych w ośrodkach edukacyjnych na terenie całej Polski

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 29 lis 2021

(TRANSMISJA VOD) Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do procedowania uchwały budżetowej i uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 i lata kolejne

Anna Bandoch długoletni skarbnik jednostki samorządowej; ekspert w zakresie planowania wieloletniego, analizy budżetu oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych; od wielu lat prowadzi szkolenia; wykładowca zagadnień rachunkowych w ośrodkach edukacyjnych na terenie całej Polski
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności