30 sie 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Stosowanie zwolnień i wyłączeń z podatku od nieruchomości − kto, kiedy i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień i wyłączeń podatkowych?

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

I. Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od nieruchomości użytków rolnych oraz lasów:

 1. jakie grunty są objęte podatkiem od nieruchomości a jakie są z niego wyłączone?
 2. jak opodatkować „łamańce”, czyli grunty o klasyfikacji właściwej dla kilku podatków?
 3. kiedy użytek rolny lub las jest zajęty na działalność gospodarczą i podlega podatkowi od nieruchomości?
 4. opodatkowanie gruntów rekultywowanych.

II. Problematyka wyłączenia z opodatkowania nieruchomości zajętych na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego:

 1. opodatkowanie budynków urzędów gmin;
 2. opodatkowanie budynków zajmowanych przez jednostki organizacyjne gminy (jednostki budżetowe);
 3. czy opodatkowane są lokale wynajmowane w budynku gminy na działalność gospodarczą oraz działalność niekomercyjną?
 4. czy podatek jest płacony od lokali wynajmowanych przez gminę od przedsiębiorców?
 5. czy wynajem lokalu w budynku urzędu gminy powoduje opodatkowanie części gruntu związanego z tym lokalem?
 6. budynki i lokale zajęte przez służby i straże gminne a wyłączenie z opodatkowania.

III. Zwolnienie z opodatkowania kościołów i związków wyznaniowych:

 1. kto deklaruje podatek od nieruchomości kościelnych?
 2. czy zwolnienia obejmują podatek rolny i leśny?
 3. opodatkowanie kościołów i gruntów z nimi związanych;
 4. nieruchomości mieszkalne kościołów a zwolnienie z opodatkowania.

IV. Zwolnienie nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych:

 1. czy GDDKiA powinna płacić podatek od nieruchomości?
 2. opodatkowanie gruntów wykupionych pod drogi publiczne pozostających w posiadaniu dotychczasowych właścicieli;
 3. decyzje o lokalizacji drogi a przejście obowiązku podatkowego.

V. Zwolnienie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej:

 1. przesłanki stosowania zwolnienia;
 2. czy całe działki geodezyjne korzystają ze zwolnienia od podatku?
 3. czy zwolnienie stosowane w odniesieniu do infrastruktury prywatnej (bocznice) może stanowić pomoc publiczną?
 4. najnowsze orzecznictwo dotyczące opodatkowania infrastruktury kolejowej.

VI. Zwolnienie budynków gospodarczych i ich części służących działalności leśnej, rybackiej, rolniczej oraz zajętych na działy specjalne produkcji rolnej:

 1. czym jest budynek gospodarczy?
 2. czy garaż jest budynkiem gospodarczym?
 3. opodatkowanie magazynów służących działalności rolniczej;
 4. warunek posadowienia budynku na gruntach gospodarstwa rolnego − czy umowa cywilnoprawna może prowadzić do zastosowania zwolnienia?
 5. warunek służenia budynku wyłącznie działalności rolniczej.

VII. Zwolnienie nieruchomości wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków oraz muzeów rejestrowych:

 1. jak weryfikować warunek utrzymywania zabytku zgodnie w wymogami?
 2. czy grunt pod zabytkiem musi być wpisany do rejestru, aby korzystać ze zwolnienia?
 3. jak opodatkować założenia parkowe?
 4. opodatkowanie zabytków zajętych na działalność gospodarczą.

VIII. Zwolnienie gruntów rodzinnych ogrodów działkowych i budynków położonych na terenie tych ogrodów:

 1. jakie budynki są zwolnione od podatku?
 2. kto korzysta ze zwolnienia?
 3. kto składa informację/deklarację z wykazanym zwolnieniem?

IX. Zwolnienie gruntów i budynków stanowiących własność gminy:

 1. czy wszystkie nieruchomości gminne korzystają ze zwolnienia?
 2. przesłanki stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gmin
 3. co z nieruchomościami gminnymi, które nie są zwolnione?

X. Zwolnienie jednostek oświatowych oraz żłobków i klubów dziecięcych:

 1. kiedy szkoła korzysta ze zwolnienia?
 2. czy mieszkania nauczycieli w budynku szkoły są zwolnione?
 3. jak opodatkować stołówki i sklepiki szkolne?
 4. opodatkowanie gabinetów lekarskich w szkołach;
 5. zwolnienie dla żłobków i klubów dziecięcych – przesłanki.

XI. Stosowanie zwolnień lub wyłączeń od podatku, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest od podatku zwolnionych:

 1. zwolnienia i wyłączenia a solidarny obowiązek podatkowy;
 2. czy ze zwolnienia może korzystać cała nieruchomość czy tylko część przypadająca na udział współwłaściciela zwolnionego od podatku?
 3. jak opodatkować nieruchomość małżonków, gdy tylko jeden z nich ma prawo do zwolnienia od podatku (np. prowadząc przedszkole)?

XII. Obowiązki ciążące na podmiotach korzystających z wyłączeń i zwolnień podatkowych oraz tryb weryfikacji prawa do zwolnień:

 1. obowiązek składania deklaracji i informacji;
 2. weryfikacja poprawności ww. dokumentów w ramach czynności sprawdzających;
 3. postępowanie zmierzające do zakwestionowania deklaracji podatkowych.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie problematyki związanej ze stosowaniem wybranych wyłączeń oraz zwolnień z podatku od nieruchomości. Podatnicy w styczniu 2021 r. złożyli deklaracje na podatek od nieruchomości, w których niektórzy wykazali zwolnienia od podatku. Dla podatników, którzy otrzymują decyzje wymiarowe, to organ podatkowy musi rozważyć prawo do zwolnienia przed wydaniem decyzji na 2021 r.

W praktyce stosowanie wskazanych instytucji skutkuje uszczupleniem dochodów gmin i z tego powodu weryfikowanie poprawności ich stosowania ma kluczowe znaczenie. Okazuje się bowiem, że zwolnienia stosowane są przez podmioty, które nie mają do nich uprawnień. Sytuacje takie nie powinny się zdarzać, ale zawiłość regulacji prawnych sprawia, że w praktyce podatku od nieruchomości nie opłacają podmioty do tego zobowiązane.

W ramach szkolenia omówione zostanie również postępowanie organu podatkowego zmierzające do weryfikacji prawa do zwolnienia/wyłączenia od podatku oraz obowiązki podatników związane z korzystaniem z tych preferencji.

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 30 sie 2021

(TRANSMISJA VOD) Stosowanie zwolnień i wyłączeń z podatku od nieruchomości − kto, kiedy i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień i wyłączeń podatkowych?

Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności