27 wrz 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Doręczenia elektroniczne - rewolucja w zasadach doręczania pism w sprawach podatkowych. Najnowsze zmiany w Ordynacji podatkowej - bieżące problemy

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

I. Cel i podstawowe założenia ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych:

 1. podstawowe definicje: podmiot publiczny, kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, operator wyznaczony, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa hybrydowa;
 2. adres do doręczeń elektronicznych, baza adresów elektronicznych i skrzynka do doręczeń elektronicznych;
 3. jakie podmioty są zobowiązane do posiadania adresów elektronicznych?
 4. publiczna usługa rejestrowego doręczenia elektronicznego;
 5. doręczanie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.

II. Od kiedy gminy będą musiały stosować rozwiązania wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych?

III. Jak postępować z doręczeniami w sprawach podatkowych w okresie pomiędzy 1 lipca 2021 r., a wejściem w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych w odniesieniu do gmin?

IV. Jakie zmiany w ordynacji podatkowej wprowadza ustawa o doręczeniach elektronicznych od dnia 1 lipca 2021 r.?:

 1. nowe brzmienie zasady pisemności postępowania (art. 126 o.p.);
 2. czym jest kwalifikowana pieczęć elektroniczna organu podatkowego, którą można opatrzyć pismo?
 3. doręczanie pod adres elektroniczny pełnomocnika w bazie adresów elektronicznych;
 4. doręczanie pism na adres doręczeń elektronicznych;
 5. przejście na formę elektroniczną załatwienia sprawy w okresie przejściowym;
 6. składanie pism w formie elektronicznej w okresie przejściowym;
 7. doręczanie pism w formie elektronicznej w okresie przejściowym.

V. Nowe przesłanki zawieszania postępowań podatkowych obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2021 r.:

 1. zawieszanie postępowania w związku z innym toczącym się postępowaniem, które nie stanowi zagadnienia wstępnego (np. za inny okres rozliczeniowy);
 2. możliwość zawieszenia postępowania podatkowego w związku ze sprawą prowadzoną przed Trybunałem Konstytucyjnym;
 3. możliwość zawieszenia postępowania podatkowego w związku z prowadzoną przed sądem administracyjnym sprawą dotyczącą uchwały rady gminy (np. w sprawie stawek podatku od nieruchomości lub zwolnień podatkowych);
 4. kiedy postępowanie z powodu ww. przesłanek zawiesza się z urzędu, a kiedy na wniosek?;
 5. jak podjąć zawieszone wg nowych zasad postępowanie?

VI. Zmiany w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe obowiązujące od 20 lutego 2021 r. i od 1 marca 2021 r.:

 1. zmiana przesłanki umożliwiającej egzekucję zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej;
 2. rozszerzenie odpowiedzialności na członków zarządu prostej spółki akcyjnej.

VII. Bieżące problemy:

 1. opodatkowanie nieczynnej i nieużywanej infrastruktury przedsiębiorców po wyroku TK z 24 lutego 2021 r. w sprawie SK 39/19;
 2. działalność sezonowa (pola namiotowe, ogródki piwne) a podatek od nieruchomości;
 3. opodatkowanie transformatorów po wyroku NSA z dnia 22.07.2020 r. (II FSK 1064/20).
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych instytucji ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320). Ustawa ta wprowadza m.in. nowe zasady doręczania pism przez podmioty publiczne, w tym gminne organy podatkowe. Sam akt ma kilka dat wejścia w życie w zależności od kategorii spraw i podmiotów. Generalnie dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się dość długi okres przejściowy, ale już z dniem 1 lipca 2021 r. dokonano ponad 50 zmian w ustawie - Ordynacja podatkowa. Nie oznacza to wprawdzie, że już od tej daty gminne organy podatkowe będą musiały stosować ustawę o doręczeniach elektronicznych, ale konieczne jest zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w okresie przejściowym regulującymi ten sposób doręczeń. W ramach szkolenia przedstawione zostaną zasady realizowana doręczeń elektronicznych w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do czasu wdrożenia przez gminy ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz omówione zostaną ogólne zasady, które trzeba będzie wdrożyć po wejściu w życie przepisów powołanej ustawy.

Ponadto w ramach spotkania zostaną przedstawione inne, najnowsze zmiany w Ordynacji podatkowej, które mają wpływ na wymiar i pobór podatków lokalnych, w szczególności nowe zasady zawieszania postępowań podatkowych oraz w zakresie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe.

W ostatniej części szkolenia omówione zostaną wybrane bieżące problemy związane z wymiarem i poborem podatków lokalnych.

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 27 wrz 2021

(TRANSMISJA VOD) Doręczenia elektroniczne - rewolucja w zasadach doręczania pism w sprawach podatkowych. Najnowsze zmiany w Ordynacji podatkowej - bieżące problemy

Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności