27 wrz 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych przedsiębiorców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r.

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

I. Opodatkowanie majątku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą po wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

 1. zasady opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
 2. czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma zastosowanie do spraw podatkowych osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą za ubiegłe lata podatkowe?
 3. w jakich sytuacjach należy stosować niższe stawki podatku od nieruchomości?
 4. jakie kryteria decydują o uznaniu gruntu, budynku i budowli za „związany z prowadzeniem działalności gospodarczej”?
 5. na podstawie jakich dowodów ustalić fakt związania gruntu, budynku i budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej?
 6. czy w każdym przypadku niewykorzystywania w danym momencie gruntu i budynku należy stosować stawki właściwe odpowiednio dla gruntów i budynków pozostałych?
 7. jak opodatkować budowle niewykorzystywane do działalności gospodarczej?
 8. spółki cywilne osób fizycznych a stawki podatku od nieruchomości.

II. Tryb postępowania z wnioskami osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o zmianę zasad opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych:

 1. w jakim terminie powinien być złożony wniosek o wznowienie postępowania podatkowego w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego?
 2. czy organ podatkowy powinien wydać postanowienie o wznowieniu postępowania w przypadku złożenia wniosku?
 3. czy podatnik kwestionujący zasadność opodatkowania majątku najwyższymi stawkami powinien złożyć informację na podatek od nieruchomości?
 4. jakie czynności dowodowe należy przeprowadzić w ramach postępowania wznowieniowego?
 5. jaką decyzję należy wydać po przeprowadzonym postępowaniu?

III. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości majątku należącego do spółek po wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

 1. czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego daje podstawę do zmiany zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości majątku spółek (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo- akcyjnych, akcyjnych, z o.o., prostych spółek akcyjnych)?
 2. czy zasadne jest niższe opodatkowanie gruntów i budynków będących w posiadaniu spółek które okresowo nie są wykorzystywane do działalności gospodarczej?
 3. jak opodatkować nieruchomości i obiekty budowlane spółek wykonujących działalność rolniczą i działalność gospodarczą?

IV. Tryb postępowania z wnioskami o stwierdzenie nadpłat i korektami deklaracji:

 1. granice rozpatrywania sprawy podatkowej w związku ze złożonymi wnioskami o stwierdzenie nadpłat będących następstwem wyroku Trybunału Konstytucyjnego?
 2. w jakich sytuacjach organ podatkowy powinien wznowić postępowanie podatkowe?
 3. jakie czynności dowodowe należy przeprowadzić w ramach postępowania podatkowego?
 4. decyzje kończące postępowanie podatkowe wszczęte wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty lub wnioskiem o wznowienie postępowania podatkowego.

V. Niewykonywanie działalności gospodarczej wskutek pandemii COVID-19 a niższe stawki podatkowe – konsekwencje prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

 1. czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma wpływ na zasady opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych przedsiębiorców którzy nie wykonywali działalności gospodarczej wskutek COVID-19?
 2. w jakich sytuacjach niewykonywanie działalności gospodarczej będącej następstwem obostrzeń może wpływać na dopuszczalność zastosowania niższych stawek podatku od nieruchomości?

VI. Opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych fundacji, stowarzyszeń, kościelnych osób prawnych wykonujących działalność gospodarczą po wyroku Trybunału Konstytucyjnego:

 1. jakimi stawkami należy opodatkować grunty, budynki i budowle podmiotów wykonujących zarówno działalność gospodarczą i niegospodarczą?
 2. w jakich sytuacjach stosujemy niższe stawki podatku od nieruchomości lub zwolnienia podatkowe?

VII. Opodatkowanie użytków rolnych i lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej:

 1. rozróżnienie zasad opodatkowania nieruchomości gruntowych;
 2. w jakich przypadkach mówimy o gruncie „związanym”, a kiedy o gruncie „zajętym” na prowadzenie działalności gospodarczej;
 3. w jaki sposób organ podatkowy ma wykazać fakt zajęcia użytków rolnych i lasów na wykonywanie działalności gospodarczej?
 4. czy użytki rolne, na których prowadzona jest rekultywacja podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym czy podatkiem od nieruchomości?
 5. z jaką chwilą grunt rekultywowany może być opodatkowany niższymi stawkami podatku od nieruchomości lub podatkiem rolnym (leśnym)?
 6. koncesja na wydobywanie kopaliny a zajęcie gruntu na prowadzenie działalności gospodarczej?
 7. opodatkowanie gruntów, na których posadowione są farmy fotowoltaiczne;
 8. jak należy opodatkować grunt pod budynkiem mieszkalno – usługowym (handlowym)?
 9. zasady opodatkowania gruntów wykorzystywanych na działalność sezonową.
 10. opodatkowanie gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorców w przypadku wykreślenia miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w danej gminie.

VIII. Opodatkowanie budynków mieszkalnych, którymi władają przedsiębiorcy:

 1. jakimi stawkami opodatkować budynek mieszkalny w którym przedsiębiorca ma zarejestrowaną działalność gospodarczą (np. firmę budowlaną, informatyczną, itp.)?
 2. czy sam fakt ujawnienia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej siedziby przedsiębiorcy w budynku mieszkalnym świadczy o „zajęciu” na prowadzenie działalności gospodarczej?
 3. w jakich sytuacjach można mówić o „zajęciu” budynku mieszkalnego na prowadzenie działalności gospodarczej?
 4. opodatkowanie punktów gastronomicznych znajdujących się w budynkach mieszkalnych;
 5. jak opodatkować budynki mieszkalne przedsiębiorców przeznaczone na wynajem?
 6. jakim stawkami opodatkować budynki mieszkalne, w których znajdują się prywatne domy opieki społecznej?

IX. Przedsiębiorcy jako podatnicy podatków lokalnych:

 1. wpływ umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie na podmiot zobowiązany z tytułu podatku;
 2. spadkobiercy przedsiębiorcy jako podatnicy podatków lokalnych;
 3. służebność przesyłu a obowiązek podatkowy;
 4. przedsiębiorcy jako posiadacze samoistni;
 5. posiadacze zależni a obowiązek podatkowy w podatkach lokalnych;
 6. poddzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego a status podatnika;
 7. małżonkowie przedsiębiorcy jako podatnicy podatków lokalnych.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Zasadniczym celem szkolenia jest kompleksowa analiza problemów związanych z opodatkowaniem nieruchomości i obiektów budowlanych przedsiębiorców po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2021 r. W następstwie tego orzeczenia do gmin zaczynają wpływać wnioski o stwierdzenie nadpłat i korekty deklaracji oraz wnioski o wznowienie postępowań za ubiegłe lata podatkowe. W związku z tym powstają zasadnicze pytania:

 1. W jakich sytuacjach majątek osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy opodatkować niższymi stawkami podatku od nieruchomości?
 2. Czy spółki wykonujące działalność gospodarczą mogą stosować niższe (tzw. pozostałe) stawki podatku od nieruchomości?
 3. Czy majątek przedsiębiorców niewykorzystywany w danym okresie do prowadzenia działalności gospodarczej należy w każdym przypadku opodatkować niższymi stawkami podatku?
 4. Jakie procedury powinny podjąć gminne organy podatkowe w związku ze złożonymi przez przedsiębiorców wnioskami?
400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Bogumił Pahl

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności