30 sie 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Opodatkowanie budynków i budowli podatkiem od nieruchomości

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

I. Budynek czy budowla? - wzajemne relacje pomiędzy tymi pojęciami na gruncie wyroku TK z dnia 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15)

II. Pojęcie „budynek” na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:

 1. budynek jako obiekt budowlany;
 2. jak rozumieć trwały związek budynku z gruntem?
 3. czym są i jak ustalać, czy obiekt ma fundamenty?
 4. czym jest przegroda budowla?
 5. czy budynek stanowiący samowolę budowlaną podlega opodatkowaniu?
 6. czy garaże, hale namiotowe i obiekty kontenerowe mogą być opodatkowane jako budynki?
 7. co składa się na budynek - kiedy instalacje budynku stanowią jego część składową i nie podlegają odrębnemu opodatkowaniu?

III. Powierzchnia użytkowa jako podstawa opodatkowania budynków i lokali:

 1. jak ustalać powierzchnię użytkową i kto może to robić?
 2. czym jest kondygnacja?
 3. czy ewidencja gruntów i budynków może stanowić podstawę do ustalenia powierzchni użytkowej?
 4. jak rozstrzygać spory dotyczące ustalenia powierzchni użytkowej?

IV. Jak ustalać rodzaj budynku dla potrzeb opodatkowania? Jak ustalić prawidłową stawkę podatku?

 1. co jest podstawą do klasyfikowania budynków?
 2. jak opodatkować pomieszczenia przynależne do lokalu mieszkalnego?
 3. czy budynki letniskowe, to budynki mieszkalne?
 4. jak opodatkować budynki koszarowe?
 5. zasady opodatkowania budynków mieszkalno-użytkowych;
 6. jaką stawkę stosować do części wspólnych budynków wielomieszkaniowych z lokalami mieszkalnymi?

V. Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku budynków nowowybudowanych:

 1. czym jest zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania?
 2. na podstawie jakich dokumentów ustalać moment zakończenia budowy?
 3. od kiedy opodatkować lokale wydzielane i sprzedawane w nowych budynkach?

VI. Opodatkowanie budynków i lokali stanowiących mienie komunalne:

 1. czy gmina płaci podatek od nieruchomości od swoich budynków i lokali?
 2. czy budynki i lokale zajmowane przez jednostki organizacyjne gminy są wyłączone z opodatkowania?
 3. kto jest podatnikiem w zakresie budynków i lokali przekazanych przez gminę innym podmiotom?
 4. opodatkowanie gminnych lokali mieszkalnych przekazanych w posiadanie zależne osobom fizycznym;
 5. kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie budynków pobudowanych na gruncie gminy?
 6. czy umowa dzierżawy budynku lub lokalu zawarta z trwałym zarządcą przenosi obowiązek podatkowy?

VII. Budynki i lokale związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zajęte na tę działalność:

 1. pojęcie związania z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. budynki mieszkalne w posiadaniu przedsiębiorców, w tym zajmowane na działalność gospodarczą;
 3. budynki wyłączone ze stawek najwyższych.

VIII. Czym jest budowla na gruncie podatku od nieruchomości:

 1. znaczenie prawa budowlanego dla ustalenia zakresu definicji budowli w świetle wyroku TK z dnia 13 września 2011 r. (P 33/09);
 2. części budowlane i niebudowlane budowli;
 3. sieci i instalacje jako budowle;
 4. opodatkowanie tablic reklamowych;
 5. czy można opodatkować budowlę w budynku?
 6. opodatkowanie paczkomatów i kontenerów na odzież.

IX. Problematyka określenia podstawy opodatkowania budowli na potrzeby podatku od nieruchomości:

 1. podstawa opodatkowania budowli podlegających amortyzacji;        
 2. podstawa opodatkowania budowli, które nie stanowią odrębnego środka trwałego;
 3. podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych;
 4. podstawa opodatkowania budowli niepodlegających amortyzacji;
 5. podstawa opodatkowania budowli liniowych;
 6. postępowanie w sprawie ustalenia wartości budowli;
 7. czy organ podatkowy jest związany opinią biegłego określającą wartość budowli?
 8. koszty opinii biegłego ustalającego wartość budowli;
 9. czy organ podatkowy może żądać od podatnika ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych celem określenia podstawy opodatkowania budowli?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie problematyki związanej z zasadami opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków oraz budowli. W ramach szkolenia przestawione zostaną zarówno podstawowe zasady dotyczące klasyfikacji obiektów budowlanych na potrzeby opodatkowania, jak i szczegółowe kwestie w tym zakresie. Prowadzący przeanalizują w trakcie szkolenia szereg problemów praktycznych związanych z opodatkowaniem budynków i budowli wynikających z orzecznictwa sądów administracyjnych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tak problematycznym kwestiom jak ustalenia tego, czy budynek jest trwale związany z gruntem, czy zasadom ustalania podstawy opodatkowania budowli.

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Leonard Etel

profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Mariusz Popławski

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Rafał Dowgier

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 30 sie 2021

(TRANSMISJA VOD) Opodatkowanie budynków i budowli podatkiem od nieruchomości

Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności