26 lip 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Fundusz sołecki

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

I. Zasady podejmowania uchwał w sprawie wyrażenia i niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

II. Zasady obliczania wysokości funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw z uwzględnieniem zmian wynikających z wejścia w życie ustawy o ewidencji ludności.

III. Przekazywanie sołtysom informacji o wysokości funduszu.

IV. Warunek uzyskania przez gminę zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu – informacja składana do wojewody.

V. Zasady zwiększania funduszu sołeckiego ponad ustawowy poziom:

VI. Tryb podejmowania przez sołectwo decyzji w sprawie przeznaczenia środków funduszu:

 1. szczególne rozwiązania dotyczące uchwalania wniosków w czasie epidemii COVID-19;
 2. na jakie cele (przedsięwzięcia) sołectwo może przeznaczyć środki funduszu – z uwzględnieniem problemu wprowadzenia pojęcia strategii rozwoju gminy do ustawy o samorządzie gminnym oraz aktualnego orzecznictwa;
 3. elementy wniosku sołectwa w sprawie wykorzystania środków funduszu;
 4. procedura weryfikacji prawidłowości wniosku (badanie wniosku przez wójta/burmistrza, tryb odwołania sołtysa do rady gminy, zakres kompetencji rady do odrzucenia wniosku na etapie uchwalania budżetu).

VII. Problemy dotyczące „wspólnych przedsięwzięć sołectw”.

VIII. Zasady zmiany w roku budżetowym wniosków złożonych przez sołectwa:

 1. szczególne rozwiązania dotyczące zmian wniosków w czasie epidemii COVID-19;
 2. elementy wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków;
 3. elementy wniosku w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć;
 4. przesłanki formalne ważności wniosku w sprawie zmian;
 5. zakres związania organów gminy wnioskami w sprawie zmian;
 6. tryb zmian w uchwale budżetowej w związku z wpływem ważnych wniosków o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu wobec braku regulacji ustawowych;
 7. problem zmian przedsięwzięć już realizowanych lub zrealizowanych.

IX. Zasady realizacji funduszu sołeckiego. Dopuszczalna rola sołtysów w realizacji przedsięwzięć.

X. Wniosek o zwrot części wydatków z budżetu państwa – co to są wydatki wykonane w ramach funduszu? Zasady zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu.

XI. „Regulaminy funduszu sołeckiego” – czy jest to do czegoś potrzebne, a jeśli tak, to komu i do czego.

XII. Zagadnienia dotyczące kontroli zarządczej i rachunkowości w zakresie funduszu sołeckiego.

Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie i wyjaśnienie zasad funkcjonowania w 2021 r. funduszu sołeckiego, z uwzględnieniem problemów praktycznych oraz nowych zagadnień, jakie pojawiły się od 2021 r., w tym dotyczących obowiązywania stanu epidemii z powodu COVID-19 i wynikających ze zmian wprowadzonych w ustawie o samorządzie gminnym.

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, tj. w szczególności wójtów i burmistrzów oraz ich zastępców, skarbników, sekretarzy, innych pracowników, którym powierzono obowiązki w zakresie funduszu sołeckiego.

Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie materiały szkoleniowe zawierające m.in. wzory dokumentów niezbędnych dla wykonania przepisów ustawy o funduszu sołeckim.

 

400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Rafał Trykozko

Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, autor publikacji książkowych i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny finansów samorządu terytorialnego, w tym m.in. oraz komentarza do ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych skierowanego wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego. Prawnik, praktyk, doświadczony wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Taxpress.

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 26 lip 2021

(TRANSMISJA VOD) Fundusz sołecki

Rafał Trykozko Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, autor publikacji książkowych i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny finansów samorządu terytorialnego, w tym m.in. oraz komentarza do ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych skierowanego wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego. Prawnik, praktyk, doświadczony wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Taxpress.
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności