26 lut 2024
Online

(TRANSMISJA VOD) Środki trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Definicja środków trwałych
 1. ustawa o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
II. Klasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KRS nr 11 „Środki trwałe”
 1. czy jednostki sektora finansów publicznych mogą stosować zapisy KSR?
 2. jakie zmiany w tym zakresie wprowadzić do polityki rachunkowości?
III. Obiekt inwentarzowy
 1. tworzenie obiektów inwentarzowych;
 2. co to jest numer inwentarzowy?
 3. jak tworzyć numery inwentarzowe?
 4. co robić z nieoznakowanymi środkami trwałymi?
IV. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych
 1. przyjęcie środka trwałego do używania (OT);
 2. przekazanie środka trwałego (PT);
 3. zmiana miejsca użytkowania (MT);
 4. likwidacja środka trwałego (LT).
V. Ustalenie wartości środka trwałego
 1. wartość początkowa – cena nabycia, koszt wytworzenia;
 2. wartość początkowa ujawnionych środków trwałych;
 3. środki trwałe w budowie;
 4. aktualizacja wartości środków trwałych;
 5. amortyzacja środków trwałych.
VI. Gospodarowanie składnikami mienia ruchomego w JST
 1. ogólne zasady zarządzania mieniem ruchomym w JST (wykorzystanie mienia ruchomego zgodnie z przeznaczeniem, obowiązek zachowania szczególnej staranności przy zarządzie mieniem ruchomym);
 2. zasady użytkowania mienia przez jednostki podległe – odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone w mieniu jednostki,
 3. zabezpieczenie mienia przed zniszczeniem lub zagarnięciem przez osoby trzecie;
 4. bieżąca ocena stanu technicznego i przydatności mienia ruchomego;
 5. jak gospodarować mieniem oszczędnie i w sposób racjonalny?
VII. Zbędne mienie ruchome
 1. kiedy mamy do czynienia z mieniem zbędnym?
 2. w jaki sposób dokonać wyceny mienia zbędnego?
VIII. Likwidacja mienia ruchomego
 1. kiedy dochodzi do likwidacji mienia ruchomego;
 2. jak zlikwidować zbędne środki trwałe, czynności likwidacyjne – krok po kroku.
IX. Instrukcja gospodarowania mieniem ruchomym
 1. omówienie podstawowych elementów w ramowej instrukcji.
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

 

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

 • materiały szkoleniowe,
 • zapis czatu.

Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób które są lub będą odpowiedzialne za środki trwałe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych.

Środki trwałe to – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Definicja środków trwałych dla jednostek sektora finansów publicznych jest szersza – jaka? O tym prowadzący opowie podczas szkolenia. Ponadto omówiony zostanie sposób tworzenia i znakowania obiektów inwentarzowych, wyjaśnimy czy jednostki sektora finansów publicznych mogą korzystać z KSR nr 11, a jeżeli tak to w jakim zakresie?

Prowadzący opowie także o zasadach gospodarowania składnikami mienia ruchomego w JST – omówione zostaną ogólne zasady zarządzania mieniem ruchomym w JST (wykorzystanie mienia ruchomego zgodnie z przeznaczeniem, obowiązek zachowania szczególnej staranności przy zarządzie mieniem ruchomym), zasady użytkowania mienia przez jednostki podległe – odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone w mieniu jednostki, zabezpieczenie mienia przed zniszczeniem lub zagarnięciem przez osoby trzecie, bieżąca ocena stanu technicznego i przydatności mienia ruchomego, jak gospodarować mieniem oszczędnie i w sposób racjonalny.

Jednym z najistotniejszych elementów szkolenia będzie temat – likwidacji środków trwałych wraz z omówieniem instrukcji gospodarowania majątkiem trwałych w przedmiotowym zakresie.

 

520,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Magdalena Grotkiewicz

absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie: rachunkowości, prawa Unii Europejskiej i prawa pracy; autorka licznych publikacji z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, szkoleniowiec, redaktor prowadząca dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa".


 
ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 26 lut 2024

(TRANSMISJA VOD) Środki trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych

Magdalena Grotkiewicz absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie: rachunkowości, prawa Unii Europejskiej i prawa pracy; autorka licznych publikacji z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, szkoleniowiec, redaktor prowadząca dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa".
520,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności