29 sty 2024
Online

(TRANSMISJA VOD) Tytuły wykonawcze. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o TW w praktyce organów podatkowych

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia
I. Zasady ogólne wystawiania tytułów wykonawczych przez wierzyciela
1. Obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego.
 1. Czy przepisy określają termin na wystawienie tytułu wykonawczego przez wierzyciela?
 2. Jakie są skutki niedochowania terminu?
 3. Czy przepisy określają termin na wystawienie tytułu wykonawczego przez wierzyciela?
 4. W jakich przypadkach wierzyciel może nie wystawić tytułu wykonawczego?
 5. UWAGA! Ważne zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie obowiązku podjęcia czynności zmierzających do egzekucji.
II. Rodzaje i treść tytułów wykonawczych
1. Omówienie aktualnych wzorów tytułów wykonawczych i prawidłowego ich wypełnienia.
 1. Czy można wystawić tytuł za kilka lat zaległości?
 2. Czy można wystawić TW wyłącznie na koszty upomnienia?
 3. Jak prawidłowo wyliczyć okres, za który nie naliczane są odsetki?
 4. Czy odsetki w TW podlegają zaokrągleniu?
 5. Czy można korygować błędy w tytułach wykonawczych?
 6. Czy po 25 marca 2024 r. nadal konieczne będzie uzyskanie na tytułach wykonawczych klauzuli o skierowaniu do egzekucji administracyjnej?
 7. Czy w tytule wykonawczym będzie można podać inny identyfikator niż numer PESEL lub NIP?
 8. Co się zmieni w treści tytułów wykonawczych?
2. Odpis tytułu wykonawczego, dalszy tytuł wykonawczy, kolejny tytuł wykonawczy, zmieniony, ponowny tytuł wykonawczy.
 1. W jakich sytuacjach należy wystawić każdy z tych tytułów?
 2. Jaki rodzaj tytułu wykonawczego będziemy wystawiać w celu egzekucji zaległych rat po 25 marca 2024 r.?
 3. Czy nadal konieczne będzie podawanie informacji o dacie nadania klauzuli wykonalności?
3. Ponowne wszczęcie egzekucji.
 1. Co jest podstawą prowadzenia egzekucji po ponownym wszczęciu egzekucji?
 2. Czy po umorzeniu postępowania upadłościowego można ponownie wszcząć egzekucję?
 3. UWAGA! Ważne zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie treści tytułu wykonawczego.
III. Tytuł wykonawczy jako podstawa do prowadzenia egzekucji
1. Z majątku wspólnego małżonków
 1. W jakich sytuacjach wystawić TW na małżonków?
 2. Co to znaczy, że odpowiedzialność zobowiązanego obejmuje majątek wspólny jego i małżonka?
 3. W jakich sytuacjach należy zaznaczyć rubrykę: „odpowiedzialność za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka”?
 4. Czy podanie danych małżonka zobowiązanego w eDI po 25 marca 2024 r. będzie zawsze obowiązkowe?
 5. W jaki sposób wierzyciel będzie mógł się dowiedzieć, jaki ustrój majątkowy panuje w małżeństwie zobowiązanego?
 6. UWAGA! Ważne zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie dodatkowych informacji przekazywanych przez wierzyciela organowi egzekucyjnemu (eDI).
2. Przeciwko współwłaścicielom.
3. Z rzeczy i praw obciążonych zastawem i hipoteką.
4. Czy można wystawić TW na należności, które uległy przedawnieniu, ale zostały zabezpieczone hipoteką przymusową? Jaka powinna być forma dalszego tytułu wykonawczego wystawionego w celu wpisania hipoteki na nieruchomości zobowiązanego?
5. Wobec następcy prawnego.
6. W jaki sposób wystawić tytuł wykonawczy na osobę trzecią?
7. Przeciwko przedsiębiorcy w spadku.
IV. Sądowa klauzula wykonalności na tytułach wykonawczych na administracyjnych tytułach wykonawczych
W jakich sytuacjach konieczne jest wystąpienie o nadanie sądowej klauzuli wykonalności na administracyjnych tytułach wykonawczych i jak wygląda taka procedura?
V. Tytuły wykonawcze w aplikacji eTW – omówienie najczęściej występujących problemów oraz aktualizacji
 1. Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu elektronicznego tytułu wykonawczego w aplikacji eTW.
 2. Aktualny słownik podstaw prawnych. Jak prawidłowo dobrać kod podstawy prawnej?
 3. Upoważnienie do podpisywania tytułów wykonawczych a uprawnienie do sporządzania tytułów wykonawczych w aplikacji eTW. Czy administrator lokalny może podpisać elektroniczny tytuł wykonawczy?
 4. Jak wystawić tytuł wykonawczy w aplikacji eTW na osobę niepełnoletnią, osobę nieobecną lub niezdolną do czynności prawnych?
Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Podczas szkolenia omówimy szczegółowo zasady wystawiania tytułów wykonawczych − terminy, formularze, elementy obligatoryjne, jak również wszystkie rodzaje tytułów wykonawczych oraz ich przeznaczenie. Powiemy też, co się zmieni w treści tytułów wykonawczych po 25 marca 2024 r. Odpowiemy na najczęściej zgłaszane wątpliwości − w tym dotyczące tytułów wystawianych w celu ustanowienia hipoteki, na małżonków, na osobę niepełnoletnią, jak również elektronicznych tytułów wykonawczych w aplikacji eTW. Przeanalizujemy procedurę uzyskiwania sądowej klauzuli wykonalności na administracyjnych tytułach wykonawczych oraz ponownego wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Szkolenie z tytułów wykonawczych będzie kontynuacją tematyki poruszonej podczas szkolenia z upomnień i ma pomóc w odzyskiwaniu należności publicznoprawnych przez gminy.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

 • materiały szkoleniowe,
 • zapis czatu.

520,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Aneta Szafałowicz

radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, również z punktu widzenia prawa podatkowego.

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Bartosz Kaźmierczak

radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 29 sty 2024

(TRANSMISJA VOD) Tytuły wykonawcze. Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o TW w praktyce organów podatkowych

Aneta Szafałowicz radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, również z punktu widzenia prawa podatkowego.
Bartosz Kaźmierczak radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej
520,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności