27 wrz 2021
Online

(TRANSMISJA VOD) Podatnik w upadłości i w restrukturyzacji - wybrane zagadnienia

Inne lokalizacje i terminy:
Program szkolenia

I. Ogólne informacje o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych – podstawowe cechy wszystkich postępowań:

 • założenia i cele wprowadzenia nowych procedur,
 • nowa definicja niewypłacalności,
 • podstawowe pojęcia:  syndyk, nadzorca sądowy, zarządca, nadzorca układu, rada wierzycieli,
 • postępowanie upadłościowe,
 • postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu,
 • przyspieszone postępowanie układowe,
 • postępowanie układowe,
 • postępowanie sanacyjne.

II. Postępowanie egzekucyjne a upadłość/restrukturyzacja. Czy można dochodzić w postępowaniu egzekucyjnym zaległości, które powstały po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego/upadłościowego?

III. Postępowanie zabezpieczające a upadłość.

IV. Upadłość konsumencka jako szczególny rodzaj upadłości.

V. Istotne zmiany w ustawie Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne w 2020 r. (nowelizacja).

VI. Zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości – termin, forma obowiązek, zgłaszanie po terminie ustawowym, zaskarżanie listy wierzytelności. 

VII. Zgłaszanie wierzytelności w ramach postępowań upadłościowych prowadzonych za granicą.

VIII. Podział funduszy masy upadłości oraz sum uzyskanych ze zbycia przedmiotów obciążonych rzeczowo.

IX. Skutki podatkowe i księgowe ogłoszenia upadłości dla zobowiązań w masie upadłości oraz bieżących (odsetki, bieżący podatek, rozliczanie wpłat).

X. Skutki podatkowe i księgowe wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego dla zobowiązań w masie upadłości oraz bieżących.

XI. Postępowanie podatkowe z udziałem podatnika w upadłości oraz podatnika w restrukturyzacji.

XII. Stawki podatku od nieruchomości wobec podatnika w upadłości – zasady, kontrowersje.

XIII. Przedawnienie zobowiązań upadłego (różne reżimy prawne, przykłady).

XIV. Krajowy Rejestr Zadłużonych.

XV. Ogłoszenie upadłości a odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki.

XVI. Upadłość/restrukturyzacja a pomoc publiczna.

XVII. Czy gmina może lub powinna złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? (koszty, specyfika postępowania)

XVIII. Rozwiązanie przedsiębiorstwa bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 25a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Opis szkolenia

Godziny szkolenia: 10.00 - 14.00

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin i miast, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych lub innych osób rozliczających podatki i inne należności publicznoprawne.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają odpowiedzi:

 • Jak dowiedzieć się, że podatnik ogłosił upadłość lub rozpoczęła się jego restrukturyzacja?
 • Jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego na prowadzone postępowania podatkowe?
 • Czy syndyk może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty za lata poprzedzające ogłoszenie upadłości?
 • Czy syndyk może stosować tzw. stawki pozostałe w deklaracjach przedsiębiorców?
 • Jak prawidłowo zgłosić wierzytelności?
 • Jakie są skutki zmian wprowadzonych w Prawie restrukturyzacyjnym od 24 marca 2020 r. i dla organów podatkowych?
 • W jaki sposób przedawniają się zaległości podatkowe podmiotu będącego w upadłości lub restrukturyzacji? Omówienie uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 czerwca 2019 r. sygn. akt II FPS 1/19.
 • Czy jest możliwe przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego wobec podatnika w restrukturyzacji?
 • Co to znaczy, że nieruchomość została wyłączona z masy upadłości?
 • Jakie skutki wywiera ustanowienie hipoteki przymusowej na majątku dłużnika w upadłości lub restrukturyzacji?
 • Czy gmina może lub powinna złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?
 • Jak skutecznie egzekwować bieżące płatności?
 • Jak zaliczyć nadpłatę wynikającą z korekty bieżącej deklaracji?
 • W jaki sposób ujmować bieżące zobowiązania podatników w upadłości i restrukturyzacji w sprawozdaniu Rb-27s?
 • Czy członkowie zarządu spółek kapitałowych w upadłości lub restrukturyzacji ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki?
 • Kiedy i w jaki sposób zainicjować rozwiązanie przedsiębiorstwa bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego?
400,00 PLN + 23% VAT za 1 os.
Prowadzący

Aneta Szafałowicz

radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Bartosz Kaźmierczak

radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania

ZOBACZ AKTYWNOŚCI

Polecane szkolenia w mieście Online

Online 1 dniowe 27 wrz 2021

(TRANSMISJA VOD) Podatnik w upadłości i w restrukturyzacji - wybrane zagadnienia

Aneta Szafałowicz radca prawny, mediator, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania
Bartosz Kaźmierczak radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, główny specjalista w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Poznania
400,00 PLN + VAT 23% za 1 os.
ZGŁOŚ UDZIAŁ
POZOSTAŁE OPINIE

Miałam przyjemność uczestniczyć w dwóch organizowanych przez Taxpress szkoleniach prowadzonych przez Panią Annę Bandoch i z czystym sumieniem stwierdzam, że są na najwyższym poziomie. Prowadząca posiada niesamowitą wiedzę, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Przygotowuje obszerne i przejrzyste materiały. Organizację szkolenia również zasługuje na pochwalę i sądzę, że chętnie skorzystam z następnych szkoleń organizowanych przez Taxpress, a prowadzonych przez Panią Annę Bandoch.

Iwona Kołodziejska Urząd Miejski w Niemodlinie uczestnik szkolenia

Szkolenie prowadzone przez Panią Annę Bandoch było na najwyższym poziomie. Ogromna wiedza z zakresu planowania wieloletniego i analizy budżetu, przekazana w sposób bardzo przystępny i zrozumiały. Odpowiada na pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy z tej dziedziny. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam uczestniczyć w tym szkoleniu i myślę, że chętnie skorzystam z następnych prowadzonych przez Panią Annę. Chciałam bardzo podziękować za wspaniałe szkolenie.

Bogumiła Solecka, Skarbnik Miasta i Gminy Syców uczestnik szkolenia

Wyrażam jak najbardziej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia przez Panią Annę Bandoch szkolenia z tematu” Wieloletnia Prognoza Finansowa Na rok 2021 i lata następne”. Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, trener wywiązał się z ustalonych założeń profesjonalnie. Przystępny przekaz oraz wysoko warsztatowy charakter szkolenia.

Małgorzata Kaczorek Inspektor uczestnik szkolenia

Gratuluję dzisiejszego szkolenia (podatek akcyzowy). Pierwszy raz zdarzyło się, że wykładowca tak dokładnie i dobrze wszystko wytłumaczył, a pracuję w zawodzie już 15 lat. Bardzo dziękuję wykładowcy za profesjonalizm i tak przekazaną wiedzę.

Gmina Człuchów uczestnik szkolenia

Bardzo wartościowe szkolenie. Dziękuję

Anna uczestnik szkolenia

Szkolenie przeprowadzone przez Panią Annę Bandoch w dniu 19.08.2021 r. oceniam bardzo wysoko zarówno pod względem wiedzy i doświadczenia jak również umiejętności przekazywania wiedzy. Ponadto niezwykle przyjemnie jest odbywać szkolenia z Taxpress, gdyż techniczne przygotowanie jest bez zarzutów, obsługa szkoleń na najwyższym poziomie, a aplikacja, z której korzysta firma według mnie jest najlepsza, ze wszystkich z jakich miałam okazję korzystać w formie zdalnej. Obecnie listę szkoleń zaczynam od oferty Taxpress, która najbardziej mi odpowiada zarówno pod względem wysokiej klasy wykładowców jak i całej obsługi organizacyjno – technicznej szkolenia.

Ilona Ogiba Skarbnik Gminy Krosno Odrzańskie uczestnik szkolenia
Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności