Opłaty lokalne - komentarz

Rok wydania: 2016

95,24 PLN + VAT 5%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Opłaty lokalne - komentarz
Co tutaj znajdziesz?

Obejmuje najnowsze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym także nowo wprowadzoną opłatę reklamową. Oprócz praktycznych uwag poruszono w nim zagadnienie uchwał w sprawie opłat lokalnych.

Spis treści

Wstęp s. 5

Artykuł 15 . Katarzyna Gawrońska s. 9

 1. Wprowadzenie opłaty targowej przez radę gminy  s. 9
 2. Podmiotowy zakres opłaty targowej  s. 13
 3. Przedmiotowy zakres opłaty targowej  s. 17
 4. Dokonywanie sprzedaży a świadczenie usług i działalność rozrywkowa  s.  21
 5. Definicja targowiska  s. 25
 6. Wyłączenie sprzedaży dokonywanej w budynkach  s. 29
 7. Sprzedaż na targowiskach a różnicowanie stawek opłaty s. 32
 8. Opłata targowa a inne należności na targowiskach s.  33

Artykuł 16 . Katarzyna Gawrońska  s. 37

 1. Podmiotowy zakres zwolnienia od opłaty targowej s. 37
 2. Przedmioty opodatkowania położone na targowiskach s. 42
 3. Sprzedaż w kioskach, namiotach i obiektach kontenerowych a zwolnienie s. 45

Wybrane orzecznictwo sądowe w sprawach opłaty targowej s. 51

Artykuł 17. Rafał Dowgier  s. 59

 1. Fakultatywność wprowadzenia opłaty miejscowej i uzdrowiskowej  s.  60
 2. Możliwość wytypowania miejscowości, w których będzie pobierana opłata miejscowa lub uzdrowiskowa (spośród wszystkich miejscowości spełniających warunki do wprowadzenia opłat) s.  62
 3. Pierwszeństwo opłaty uzdrowiskowej s. 63
 4. Warunki wprowadzenia opłaty miejscowej s. 64
 5. Minimalne warunki klimatyczne umożliwiające pobór opłaty miejscowej s. 65
 6. Minimalne warunki krajobrazowe umoliwiające pobór opłaty miejscowej s. 69
 7. Minimalne warunki umożliwiające pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych s. 70
 8. Weryfikacja warunków uprawniających do wprowadzenia opłaty miejscowej  s. 71
 9. Obowiązywanie uchwał w sprawie opłaty miejscowej podjętych na podstawie rozporządzenia wojewody, w sprawie miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową s. 73
 10. Pobór opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej s. 77
 11. Warunki wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej  s. 78
 12. Cel pobytu jako przesłanka poboru opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej s. 78
 13. Studenci studiów zaocznych nocujący w hotelu jako osoby, od których nie można pobierać opłaty miejscowej s. 81
 14. Długość pobytu jako warunek poboru opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej s.  82
 15. Sposób naliczania opłaty miejscowej i uzdrowiskowej s. 84
 16. Pobór opłaty miejscowej „z góry” – za cały okres pobytu s. 85
 17. Zwolnienie z opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej członków personelu przedstawicielstw dyplomaty cznych i urzędów konsularnych s. 86
 18. Zwolnienie z opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej osób przebywających w szpitalach s. 87
 19. Zwolnienie z opłat osób niewidomych i ich przewodników s. 90
 20. Zwolnienie z opłat podatników podatku od nieruchomości s. 91
 21. Zwolnienie z opłat zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej s.  93
 22. Właściwość miejscowa organów pobierających opłatę miejscową i uzdrowiskową s. 94

Wybrane orzecznictwo sądowe w sprawach opłaty miejscowej i uzdrowiskowej s. 95

Artykuł 17a. Grzegorz Liszewski  s. 97

 1. Opłata reklamowa jako nowa opłata lokalna s. 98
 2. Fakultatywność opłaty reklamowej  s. 99
 3. Warunek wprowadzenia opłaty reklamowej s. 100
 4. Przedmiot opłaty reklamowej s. 101
 5. Definicje tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego i reklamy s. 102
 6. Ustawowe zwolnienia. s. 105
 7. Zakres podmiotowy opłaty reklamowej s. 109
 8. Tryb płatności opłaty reklamowej s.  111
 9. Kompetencje rady gminy w zakresie opłaty reklamowej s. 114
 10. Opłata reklamowa a podatek od nieruchomości  s. 117
 11. Opłata reklamowa a opłata za zajęcie pasa drogowego s. 118

Artykuł 17b. Grzegorz Liszewski  s. 119

Artykuł 18a. Grzegorz Liszewski  s. 121

 1. Rodowód opłaty od posiadania psów s. 121
 2. Fakultatywny charakter opłaty od posiadania psów s. 123
 3. Zakres podmiotowy opłaty od posiadania psów s. 124
 4. Ustawowe zwolnienia podmiotowe  s. 125
 5. Tryb płatności opłaty od posiadania psów s. 127

Wybrane orzecznictwo sądowe w sprawach opłaty od posiadania psów s. 129

Artukuł 19 pkt 1 lit. a). Mariusz Popławski s. 136

 1. Fakultatywność opłat – zakres i forma jej realizacji s. 137
 2. Rodzaje uchwał dotyczących opłat  s. 144
 3. Zasady ustalania i poboru opłat lokalnych s. 146
 4. Terminy płatności opłat lokalnych s. 149
 5. Możliwość wprowadzenia w uchwale obowiązku składania deklaracji dotyczących opłat s. 150
 6. Określenie wzoru deklaracji s. 151
 7. Obowiązek określenia stawek i możliwość ich zmiany s. 154
 8. Różnicowanie stawek  s. 161
 9. Stawki ryczałtowe  s. 166
 10. Zwolnienia i ulgi w opłatach  s. 168
 11. Zróżnicowanie stawek lub wprowadzenie zwolnień a pomoc publiczna  s. 171
 12. Wprowadzenie inkasenta, określe nie jego wynagrodzenia i dodatkowe kwestie dotyczące tej instytucji s. 177

Wybrane orzecznictwo sądowe w sprawach kompetencji uchwałodawczych dotyczących opłat lokalnych s. 190

Wzory decyzji i postanowień w sprawach opłat lokalnych s. 201

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2016 r.  s. 221

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych s. 223

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. s. 240

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. s. 244

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. s. 246

Literatura s.  247

 

Streszczenie

Pierwszy na rynku poszerzony komentarz poświęcony wyłącznie opłatom lokalnym. Obejmuje najnowsze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w tym także nowo wprowadzoną opłatę reklamową. Oprócz praktycznych uwag dotyczących wymiaru i poboru komentowanych danin poruszono w nim również zagadnienie uchwał w sprawie opłat lokalnych. Komentarz zawiera także wzory postanowień i decyzji podejmowanych w postępowaniach w sprawach tytułowych opłat.

 

Autorzy książki
Grzegorz Liszewski adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym, głównie w podatkach samorządowych, opłatach publicznych, postępowaniu podatkowym − w tym zakresie publikuje oraz prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych oraz przedsiębiorców.
Katarzyna Gawrońska etatowy członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i finansach jednostek samorządu terytorialnego. Publikuje oraz prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu podatków i opłat samorządowych.
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego


Ilość stron

252

Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności