Procedury Administracyjne i Podatkowe 03(06)2018

ROCZNIK: 2018

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 03(06)2018
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Rejestr Należności Publicznoprawnych
  ,0 PLN
 • 9 Procedura administracyjna umarzania dotacji jako należności publicznoprawnej
  Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
  ,0 PLN

Procedury podatkowe

Nadzór i kontrola
 • 30 Między Kodeksem postępowania administracyjnego a Ordynacją podatkową. Problematyka stosowania przepisów prawa procesowego w toku kontroli celno-skarbowej
  ,0 PLN

Glosa

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 40 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 43 Pytania i odpowiedzi eksperta
  Marta Olech praktyk, długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmującym się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej
  ,0 PLN

English Summary

O czasopiśmie
Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Tematem wiodącym bieżącego numeru „Procedur Administracyjnych i Podatkowych” jest problematyka zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania karnoskarbowego.

W tekście autorstwa dr Eweliny Bobrus–Nowińskiej podkreślono, że instytucja ta budzi zrozumiałe kontrowersje. Stanowi bowiem często stosowane narzędzie organów podatkowych do wydłużenia czasu istnienia zobowiązania podatkowego. Obecny charakter tej instytucji budzi uzasadnione wątpliwości, potwierdzane w bogatym orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zawieszenie przedawnienia zobowiązania podatkowego powinno być sytuacją wyjątkową, precyzyjnie opisaną przez ustawodawcę, bowiem prowadzi do skutków, które wobec podatnika mają wymiar jednoznacznie negatywny. Szansą na wyeliminowanie sygnalizowanych w tekście wątpliwości jest nowa konstrukcja przedawnienia proponowana przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego w projekcie nowej Ordynacji podatkowej. Ważnym elementem tej koncepcji jest wyeliminowanie niezwiązanej z wymiarem przesłanki powodującej obecnie zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na skutek wszczęcia postępowania karnego skarbowego.

W dziale „Nadzór i kontrola” polecam Państwa uwadze ciekawe opracowanie autorstwa Tomasza Nowaka dotyczące problemu dualizmu norm procesowych stosowanych w trakcie kontroli celno- skarbowej.

Okazuje się, że w ramach tej kontroli organy KAS mogą wydawać decyzje: o nałożeniu kary pieniężnej, o zarządzeniu konwoju, o zabezpieczeniu wykonania zobowiązania podatkowego oraz należności celnych na majątku kontrolowanego. Powstają w związku z tym wątpliwości, czy wobec braku kompleksowego uregulowania w art. 94 ust. 1 ustawy o KAS kwestii stosowania przepisów procesowych w stosunku do decyzji wydawanych w toku kontroli celno-skarbowej, należy wymiennie stosować przepisy Ordynacji podatkowej w części, do której to odesłanie następuje, a w pozostałym, nieuregulowanym zakresie – przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Bieżący numer „Procedur” tradycyjnie już zawiera glosę, tym razem do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącego znaczenia dokumentu TAX FREE z urzędowym potwierdzeniem prawidłowości wywozu sprzedanego towaru poza terytorium Unii Europejskiej, dla zagwarantowania sprzedawcy tego towaru legalności żądania zwrotu podatku VAT oraz zastosowania stawki 0% do dostawy towaru, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu. Wyrażone przez Naczelny Sąd Administracyjny w tym wyroku stanowisko jest przełomowe i stanowi początek nowej linii orzeczniczej w zakresie stosowania procedury TAX FREE w aspekcie będącym przedmiotem rozstrzygnięcia.

Życzę Państwu pożytecznej lektury.

dr. Krzysztof Teszner

redaktor naczelny

 

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

 

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Marta Olech praktyk, długoletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, zajmującym się praktycznym stosowaniem szeroko rozumianego prawa podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty skarbowej, a także opłaty retencyjnej


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności