Prawo Pomocy Publicznej 6(95)2022

ROCZNIK: 2022

35,18 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Prawo Pomocy Publicznej 6(95)2022
Co tutaj znajdziesz?

Aktualności, zmiany w przepisach, orzecznictwo, interpretacje - wszystko co powinieneś wiedzieć o pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Spis treści
Informacje dla gmin

Pomoc publiczna od podstaw
  • 12 Rozliczenia VAT w związku z obrotem produktem elektronicznym – Interpretacja indywidualna
    ,0 PLN
  • 21 Odpowiedzi na pytania
    Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
    ,0 PLN
  • 33 Aktualności. Wyroki sądów UE
    ,0 PLN

Prawo pomocy publicznej
  • 35 Bezpłatne przewozy a usługi publiczne w świetle wyroku Trybunału w sprawie C‑614/20
    ,0 PLN
  • 35 Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie definicji terminowości „kosztów płacy” dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnoprawnych w PFRON
    ,0 PLN
  • 39 Pojęcie organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę w świetle wyroku w sprawach połączonych C‑164/21 i C‑318/21
    ,0 PLN
  • 48 Aktualności. Orzecznictwo sądów krajowych
    ,0 PLN
  • 50 Aktualności. Zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej
    ,0 PLN

O czasopiśmie

Prawo Pomocy Publicznej to jedyny periodyk na rynku poświęcony jakże zawiłej tematyce pomocy publicznej. Dzięki bacznej obserwacji potrzeb naszych czytelników, specjalistów zajmujących się tematyką pomocy publicznej udało nam się stworzyć profesjonalny dwumiesięcznik, który przede wszystkim stawia na jakość, przejrzystość i praktyczne stosowanie przepisów. Zawarte w piśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień. Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach.
Artykuły pogrupowane są w 3 głównych działach: Informacje dla gmin, Pomoc od podstaw, Prawo Pomocy Publicznej. W każdym numerze prezentujemy przegląd najnowszych decyzji KE oraz orzeczeń sądów TSUE. Szczególną wartość tych opracowań stanowi omówienie ich znaczenia w kontekście odpowiednich krajowych regulacji. Materię związaną z orzecznictwem uzupełnia dział Orzecznictwo krajowe, w którym przedstawiane są orzeczenia szczególnie istotne – przełomowe zarówno dla podmiotów ubiegających się o pomoc jak i tych, którzy jej udzielają.
Znaczna część każdego numeru poświęcona jest odpowiedziom na pytania czytelników. Każdy z prenumeratorów ma możliwość stałej współpracy z naszymi ekspertami w celu wyjaśnienia wątpliwości wynikających często z niejasnych i nieprecyzyjnych przepisów pomocowych.
Publikacja zawiera przegląd najświeższych zmian w przepisach zarówno krajowych jak i unijnych oraz aktualności w sektorze rolnictwa.
Prawo Pomocy Publicznej to wiodący na rynku periodyk poświęcony tematyce pomocy publicznej zaspokajający w pełni potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy numer spełniał Państwa oczekiwania.

Słowo wstępne

Pomoc publiczna dla kolei wąskotorowych...

W niektórych krajach koleje wąskotorowe wciąż mają znaczenie gospodarcze, są wykorzystywane do codziennego transportu zarówno pasażerów jak i towarów. W Polsce natomiast wiele z nich realizuje jedynie przewozy turystyczne, nierzadko stanowiąc jedną z ważniejszych atrakcji lokalnych. Istotnym problemem mogą tu być niestety koszty utrzymania i eksploatacji takich kolei wąskotorowych, chociażby z uwagi na fakt, iż przez lata pozostawały one niedoinwestowane. W dłuższej perspektywie niezbędnym zatem może okazać się konieczność ich finansowego wsparcia ze środków publicznych. Polecam artykuł Stefan Akiry Jareckiego.
Ten numer to swoisty przegląd aktualnego orzecznictwa zarówno unijnego jak i krajowego. Wyrok TSUE w ramach odesłania prejudycjalnego w połączonych sprawach C-164/21 i C-318/21, interpretuje pojęcie organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę. Clue sprawy
leżało bowiem w zbadaniu przez Trybunał, czy podmiot prawa prywatnego, który prowadzi kilka rodzajów działalności, w tym badania naukowe, ale którego większość dochodów pochodzi z działalności gospodarczej, może zostać uznany za organizację prowadzącą badania i rozpowszechniającą wyniki prac rozwojowych.
Na uwagę zasługuje także pojęcie „zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych” w świetle wyroku Trybunału w sprawie C-614/20, w którym wskazał on na brak w przepisach rozporządzenia nr 1370/2007 rozróżnienia pomiędzy zobowiązaniami z tytułu świadczenia usług
publicznych w zależności od sposobu, w jaki zostały one określone. Wynika z tego, że obowiązek ten może zostać nałożony zarówno przy wykorzystaniu rozwiązań właściwych prawu zobowiązań, takich jak umowa o świadczenie usług, jak i przy zastosowaniu form władczych
w postaci np. decyzji administracyjnej.
Mateusz Brząkowski przeanalizował orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie definicji terminowości „kosztów płacy” w zakresie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnoprawnych w PFRON. Analizując treść przedstawionego orzecznictwa należy zauważyć, że ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych posługując się tym pojęciem odnosi je do kosztów płacy poniesionych w związku z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, a nie do pracowników ogółem.

Zachęcam Państwa do lektury.

Stopka redakcyjna

ISSN 1897-0230
Dwumiesięcznik

© Copyright by Wydawnictwo Taxpress

Redaktor Naczelny:
Jacek Senderowicz

Rada Programowa

  • Justyna Przekopiak (Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych Ministerstwa Finansów)
  • Assoc. Prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
  • JUDr. Ľubomír Čunderlík, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie)
  • Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
  • Dr Mgr. Michał Kozieł, Ph.D. (Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej VŠB – TU w Ostrawie)
  • Dr Rafał Dowgier (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
  • Dr Maciej Etel (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) – przewodniczący Rady Naukowej
  • Doc. Ing. Jiři Blažek, Csc. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77- 800, 51-77- 707
e-mail: redakcja@taxpress.com.pl

Opracowanie graficzne:
magdalena.fudali@gmail.com

Skład i łamanie:
Jacek Szymański

Druk:
Paper & Tinta
05-270 Marki, ul. Ceglana 34 Nadma

„Prawo Pomocy Publicznej” chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności