Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 8(258) 2022

ROCZNIK: 2022

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 8(258) 2022
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 O łącznikach sterowanych zdalnie, instalowanych na liniach napowietrznych średniego napięcia, słów kilka
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 12 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako narzędzie lokalnej polityki podatkowej na gruncie kryzysu uchodźczego
  Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
  ,0 PLN
 • 18 Umorzenie zaległości podatkowych ze względu na stan epidemii w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej COVID-19
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 24 Zastosowanie skargi pauliańskiej do należności publicznoprawnych
  Robert Lewandowski kierownik referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Nekla
  ,0 PLN

Glosa
 • 30 Budynki mieszkalne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej komentarz do wyroku NSA z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt II FSK 1252/19)
  Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 35 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

O łącznikach sterowania – słów kilka – oto temat przewodni bieżącego numeru. Powszechność podatku od nieruchomości sprawia, że czasami jednostkowe, niezbyt duże w wymiarze fiskalnym sprawy, stają się istotnym problemem dla wielu gmin. Przykładem takiej sytuacji są przedmiotowe łączniki sterowania umieszczane na liniach elektroenergetycznych, które jak się okazuje, dotyczą składanych powszechnie w gminnych organach podatkowych wniosków o stwierdzenie nadpłaty. Problematyka ta, co do istoty, nie jest nowa i wpisuje się w „rozbieranie” budowli na czynniki pierwsze, z których żaden odrębnie nie podlega opodatkowaniu. Gdyby jednak iść tą drogą, to szereg obiektów budowlanych, w tym sieci elektroenergetycznych czy gazowych, pozostawałaby poza opodatkowaniem. Można bowiem na nie patrzeć – moim zdaniem – właściwie jako pewną całość użytkową wraz z instalacjami, albo jak to widzą niektórzy podatnicy, jako zbiór niezależnych od siebie elementów, z których żaden nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Szerzej w tym temacie wypowiada się Anna Łubkowska, której tekst serdecznie polecam.
Istotną część bieżącego numeru wypełniają także opracowania dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Pierwsze z nich, autorstwa Łukasza Rogowskiego nawiązuje do trwającego kryzysu związanego z wojną w Ukrainie. Autor wskazuje na możliwość stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych jako elementu polityki podatkowej prowadzonej przez gminy, której celem jest wsparcie osób udzielających schronienia naszym sąsiadom. Z kolei w tekście Patryka Mateusza Szostaka znajdziecie Państwo analizę orzecznictwa sądów administracyjnych związaną ze stosowaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w związku ze stanem epidemii COVID-19. Autor wykazuje, że nie we wszystkich przypadkach pogorszenie sytuacji finansowej w związku z epidemią, uzasadnia przyjęcie wypełnienia ustawowej przesłanki ważnego interesu podatnika, która warunkuje umorzenie zaległości podatkowej. Poddaje także analizie uznaniowy charakter ulg w spłacie, co ma z praktycznego punktu widzenia istotne znaczenie.
Końcowo zachęcam także do lektury komentarza prof. Leonarda Etela do wyroku NSA z dnia 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt II FSK 1252/19) odnoszącego się do opodatkowania budynków mieszkalnych wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej. Autor krytycznie podchodzi do tego orzeczenia wskazując, że zaciera ono granice pomiędzy pojęciem związania oraz zajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Życzę pożytecznej lektury.

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
adv. Andžejus Seliava
dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – prof. dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

 

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

 

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Autorzy czasopisma
Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
Robert Lewandowski kierownik referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Nekla
Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności