Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 05(219)

ROCZNIK: 2019

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 05(219)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Sprzedaż licytacyjna nieruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym a podatek od nieruchomości
  ,0 PLN
 • 11 Czy polski system podatków i opłat lokalnych wymaga uzupełnienia o podatek turystyczny?
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 18 Wyznaczenie stronie postępowania podatkowego terminu do przedstawienia dowodów będących w jej posiadaniu na gruncie art. 189 Ordynacji podatkowej
  Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ,0 PLN
 • 24 Odpowiedzialność członków zarządu na podstawie art. 116 Ordynacji podatkowej - wybrane problemy
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 30 Dochody własne gmin miejskich w latach 2000-2017
  Ewelina Markowska doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
  ,0 PLN

Glosa
 • 36 Czy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysługuje podmiotowi, który nie posiada statusu producenta rolnego w dniu 1 lutego dane
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 43 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 45 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy

W wielu przypadkach prawidłowe stosowanie prawa podatkowego wymaga znajomości regulacji z innych gałęzi prawa. Sytuacja taka odnosi się przede wszystkim do prawa cywilnego, którego instytucje w wielu przypadkach pozostają w interakcji z regulacjami prawa podatkowego. Szczególnym i dość skomplikowanym przypadkiem takich wzajemnych oddziaływań jest egzekucja z nieruchomości, z którą wiążą się istotne wątpliwości na tle podatków obciążających władanie majątkiem. W niniejszym numerze znajdziecie Państwo opracowanie Martyny Kuleszy, w którym kwestie te zostały przedstawione. Jego podstawowym celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości (rolnego, leśnego) w okresie prowadzenia egzekucji oraz w jakiej dacie następuje przejście obowiązku podatkowego na nabywcę nieruchomości przy sprzedaży w drodze licytacji.

Po raz kolejny na łamach naszego miesięcznika pojawia się głos w dyskusji nad zasadnością funkcjonowania w aktualnym kształcie opłaty miejscowej. Ułomna konstrukcja tego świadczenia opierająca się na zmiennych i określanych w sposób dość zawiły warunkach, które musi spełnić dana miejscowość, aby można było w niej pobierać opłatę miejscową, stawia pod znakiem zapytania sens tej daniny. Sławomir Czarnecki w swoim opracowaniu wskazuje na konieczność wprowadzenia istotnych modyfikacji w konstrukcji opłaty miejscowej oraz jednocześnie na uzupełnienie polskiego systemu opłat lokalnych o świadczenie, które będzie całkowicie uniezależnione od występujących na danym terenie warunków klimatycznych (jakości powietrza).

Podobnie, wracającym jak przysłowiowy bumerang tematem jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Tym razem w dziale „Glosa” Bogumił Pahl dokonuje oceny znaczenia dla ustalenia statusu producenta rolnego wskazanej w ustawie regulującej zwrot podatku akcyzowego daty 1 lutego. Polemizuje z wyrokiem WSA w Olsztynie, który w istocie pozbawia tej daty jakiegokolwiek znaczenia wskazując, że wnioskodawca powinien posiadać status producenta rolnego w okresie, którego zwrot podatku dotyczy, i w którym następuje zakup oleju napędowego na podstawie faktur VAT. W glosie podjęto próbę wskazania właściwych kryteriów, które powinny decydować o uprawnieniu do zwrotu, chociaż jak wskazuje sam Autor, w tym zakresie prezentowane jest wiele różnych, często wzajemnie sprzecznych, poglądów.

           

Życzę pożytecznej lektury.

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Ewelina Markowska doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności