Prawo Pomocy Publicznej 4(93)2022

ROCZNIK: 2022

35,18 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Prawo Pomocy Publicznej 4(93)2022
Co tutaj znajdziesz?

Aktualności, zmiany w przepisach, orzecznictwo, interpretacje - wszystko co powinieneś wiedzieć o pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Spis treści
Informacje dla gmin
 • 3 Aktualności. Pomoc dla rolników
  ,0 PLN
 • 4 Instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych a pomoc publiczna – inwestycje i finansowanie operacyjne w kontekście pomocy publicznej
  ,0 PLN
 • 9 Jak liczyć rekompensatę dla operatora transportowego wybranego w przetargu? Sprawa wcale nie taka prosta
  ,0 PLN

Pomoc publiczna od podstaw
 • 14 VAT od rekompensaty otrzymanej od gminy na projekt dotyczący rowerów publicznych – Interpretacja indywidualna
  ,0 PLN
 • 26 Odpowiedzi na pytania
  Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  ,0 PLN
 • 33 Aktualności. Wyroki sądów UE
  ,0 PLN

Prawo pomocy publicznej
 • 35 Pomoc publiczna w ustawie wdrożeniowej na lata 2021-2027
  ,0 PLN
 • 40 Pojęcie zainteresowanej strony wobec obniżenia taryf w sektorze OZE w świetle wyroku C-429/20 P
  ,0 PLN
 • 44 Przepisy Polskiego Ładu a nowe źródło zasilania ZFRON i ZFA
  ,0 PLN
 • 48 Aktualności. Orzecznictwo sądów krajowych
  ,0 PLN
 • 50 Aktualności. Zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej
  ,0 PLN

O czasopiśmie

Prawo Pomocy Publicznej to jedyny periodyk na rynku poświęcony jakże zawiłej tematyce pomocy publicznej. Dzięki bacznej obserwacji potrzeb naszych czytelników, specjalistów zajmujących się tematyką pomocy publicznej udało nam się stworzyć profesjonalny dwumiesięcznik, który przede wszystkim stawia na jakość, przejrzystość i praktyczne stosowanie przepisów. Zawarte w piśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień. Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach.
Artykuły pogrupowane są w 3 głównych działach: Informacje dla gmin, Pomoc od podstaw, Prawo Pomocy Publicznej. W każdym numerze prezentujemy przegląd najnowszych decyzji KE oraz orzeczeń sądów TSUE. Szczególną wartość tych opracowań stanowi omówienie ich znaczenia w kontekście odpowiednich krajowych regulacji. Materię związaną z orzecznictwem uzupełnia dział Orzecznictwo krajowe, w którym przedstawiane są orzeczenia szczególnie istotne – przełomowe zarówno dla podmiotów ubiegających się o pomoc jak i tych, którzy jej udzielają.
Znaczna część każdego numeru poświęcona jest odpowiedziom na pytania czytelników. Każdy z prenumeratorów ma możliwość stałej współpracy z naszymi ekspertami w celu wyjaśnienia wątpliwości wynikających często z niejasnych i nieprecyzyjnych przepisów pomocowych.
Publikacja zawiera przegląd najświeższych zmian w przepisach zarówno krajowych jak i unijnych oraz aktualności w sektorze rolnictwa.
Prawo Pomocy Publicznej to wiodący na rynku periodyk poświęcony tematyce pomocy publicznej zaspokajający w pełni potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy numer spełniał Państwa oczekiwania.

Słowo wstępne

Pomoc publiczna w ustawie wdrożeniowej na lata 2021-2027

Ustawę z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079), tzw. ustawę wdrożeniową prezydent podpisał 6 maja br. Jej zasadniczym celem jest stworzenie ram prawnych, które będą stanowić podstawę dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów w zakresie polityki spójności. Akt ten kompleksowo reguluje problematykę wydatkowania środków w nowej perspektywie finansowej w zakresie niezastrzeżonym dla wyłącznej regulacji właściwych unijnych aktów prawnych, tj. rozporządzenia ogólnego, rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, rozporządzenia Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, rozporządzenia w sprawie Interreg oraz rozporządzenia w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Ustawa poprzez nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadza także przepisy szczegółowe w zakresie planu rozwojowego – Krajowego Planu Odbudowy KPO. Polecam artykuł Romana Gąszczyka.
Rekompensata dla operatora transportowego wybranego w drodze przetargu wydawałoby się, że nie powinna nastręczać problemów. Polskie prawo wprowadza w tym zakresie wymagania wykraczające poza te sformułowane w regulacjach unijnych. Nie tylko nie wpisują się one w logikę przepisów publicznego prawa gospodarczego, ale też mogą być uznane za sprzeczne z przepisami o zamówieniach publicznych. Szerzej na ten temat w artykule Stefana Akiry Jareckiego. Wytyczne KE w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu, ochronę środowiska i cele związane z energią weszły w życie 27 stycznia 2022 r. Zgodnie z wprowadzonymi zasadami, pod rozwagę Komisji Europejskiej, w przypadku inwestycji w instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych, będą wzięte jedynie takie projekty, w których odpady komunalne będą spełniać definicję źródeł odnawialnych energii lub ITPOK będzie instalacją wysokosprawnej kogeneracji. Polecam artykuł Joanny Fornalczyk.

Zachęcam Państwa do lektury.

Stopka redakcyjna

ISSN 1897-0230
Dwumiesięcznik

© Copyright by Wydawnictwo Taxpress

Redaktor Naczelny:
Jacek Senderowicz

Rada Programowa

 • Justyna Przekopiak (Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych Ministerstwa Finansów)
 • Assoc. Prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • JUDr. Ľubomír Čunderlík, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie)
 • Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • Dr Mgr. Michał Kozieł, Ph.D. (Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej VŠB – TU w Ostrawie)
 • Dr Rafał Dowgier (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
 • Dr Maciej Etel (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) – przewodniczący Rady Naukowej
 • Doc. Ing. Jiři Blažek, Csc. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77- 800, 51-77- 707
e-mail: redakcja@taxpress.com.pl

Opracowanie graficzne:
magdalena.fudali@gmail.com

Skład i łamanie:
Jacek Szymański

Druk:
Paper & Tinta
05-270 Marki, ul. Ceglana 34 Nadma

„Prawo Pomocy Publicznej” chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności