Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 02(216)

ROCZNIK: 2019

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 02(216)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Realizacja podatku od środków transportowych w 2019 r. - wybrane problemy
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 16 Opodatkowanie urządzeń budowlanych podatkiem od nieruchomości
  Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 21 Pełnomocnictwo szczególne w sprawie podatkowej - stan obecny i kierunki zmian
  Mariusz Charkiewicz doktor nauk prawnych, adwokat
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 29 Zmiany w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 35 Samorząd przed Trybunałem czyli (nie)możliwości wystąpienia organów jednostek samorządu terytorialnego ze skargą konstytucyjną
  ,0 PLN

Glosa
 • 40 Opodatkowanie pomieszczeń hotelowych preferencyjnymi stawkami podatku od nieruchomości glosa częściowo krytyczna do wyroku NSA w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2018 r. (II FSK 2726/17)
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 44 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie
Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Luty to bardzo pracowity miesiąc, jeżeli chodzi o działania samorządowych organów podatkowych. Przede wszystkim jest to okres trwającego wymiaru podatków lokalnych. Po drugie, 15 lutego upływa termin do składania deklaracji na podatek od środków transportowych. Po trzecie wreszcie wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) przyjmują w lutym wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dokonując wymiaru warto zwrócić uwagę na problematykę opodatkowania urządzeń budowlanych. W opracowaniu autorstwa Łukasza Rogowskiego, które znajdziecie Państwo w bieżącym numerze, przedstawiono podstawowe problemy w tym zakresie stawiając zasadniczą tezę, iż tego rodzaju obiekty budowlane są często pomijane przy opodatkowaniu.

Jednym z bardziej skomplikowanych, ze względu na konstrukcję prawną, podatków lokalnych jest podatek od środków transportowych. Świadczenie to w zasadzie nie ulega większym zmianom konstrukcyjnym od samego początku jego wprowadzenia do systemu dochodów gmin. Prof. Bogumił Pahl w swoim tekście analizuje podstawowe mankamenty, które związane są z funkcjonowaniem tego podatku. Prawie wszystkie one mają cykliczny charakter i powtarzają się przy corocznym składaniu i weryfikacji deklaracji na podatek od środków transportowych. W opracowaniu wskazano, jak problemy te, przynajmniej w pewnym zakresie, rozwiązać.

W lutym składane są do właściwych wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Tegoroczne wnioski będą składane na nowych wzorach, co związane jest z pewnymi zmianami w konstrukcji zwrotu. W szczególności podniesiono roczny limit zwrotu dla wszystkich producentów rolnych oraz wprowadzono dodatkowy limit dla tych z nich, którzy posiadają bydło. Zmiany, jakie pojawiły się w konstrukcji wskazanej instytucji z początkiem 2019 r., mogą być przyczyną problemów praktycznych na etapie zarówno składania wniosków, jak i wydawania decyzji w sprawie zwrotu. Z tego powodu temat ten wart jest analizy, którą przedstawiam Państwu w dziale „Samorządowe finanse publiczne”. Wydaje się jednak, że w niektórych najbardziej problematycznych kwestiach, oczekiwać należy zajęcia stanowiska przez resort rolnictwa, który już od dłuższego czasu na swojej stronie internetowej odpowiada na pytania związane z funkcjonowaniem zwrotu.

Życzę pożytecznej lektury.

Dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB
Redaktor Naczelny

 

 

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
Mariusz Charkiewicz doktor nauk prawnych, adwokat
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności