Prawo Pomocy Publicznej 3(92)2022

ROCZNIK: 2022

35,18 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Prawo Pomocy Publicznej 3(92)2022
Co tutaj znajdziesz?

Aktualności, zmiany w przepisach, orzecznictwo, interpretacje - wszystko co powinieneś wiedzieć o pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Spis treści
Informacje dla gmin
 • 3 Aktualności. Pomoc dla rolników
  ,0 PLN
 • 4 Pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy
  Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  ,0 PLN
 • 12 Pomoc dla przewoźników kolejowych w związku z wojną na Ukrainie
  ,0 PLN
 • 18 Aktualności. Orzecznictwo KE
  ,0 PLN

Pomoc publiczna od podstaw
 • 20 Dokapitalizowanie spółki komunalnej, czyli samospełniająca się przepowiednia
  ,0 PLN
 • 25 Studia podyplomowe nie korzystają ze zwolnienia w PIT
  ,0 PLN
 • 30 Odpowiedzi na pytania
  Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  ,0 PLN
 • 36 Aktualności. Wyroki sądów UE
  ,0 PLN

Prawo pomocy publicznej
 • 38 Pojęcie „subskrybowanego kapitału zakładowego” w świetle orzeczenia w sprawie C347/20
  ,0 PLN
 • 42 Rekompensata za szkody wyrządzone w akwakulturze na kanwie sprawy C-238/20
  ,0 PLN
 • 46 Aktualności. Orzecznictwo sądów krajowych
  ,0 PLN
 • 50 Aktualności. Zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej
  ,0 PLN

O czasopiśmie

Prawo Pomocy Publicznej to jedyny periodyk na rynku poświęcony jakże zawiłej tematyce pomocy publicznej. Dzięki bacznej obserwacji potrzeb naszych czytelników, specjalistów zajmujących się tematyką pomocy publicznej udało nam się stworzyć profesjonalny dwumiesięcznik, który przede wszystkim stawia na jakość, przejrzystość i praktyczne stosowanie przepisów. Zawarte w piśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień. Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach.
Artykuły pogrupowane są w 3 głównych działach: Informacje dla gmin, Pomoc od podstaw, Prawo Pomocy Publicznej. W każdym numerze prezentujemy przegląd najnowszych decyzji KE oraz orzeczeń sądów TSUE. Szczególną wartość tych opracowań stanowi omówienie ich znaczenia w kontekście odpowiednich krajowych regulacji. Materię związaną z orzecznictwem uzupełnia dział Orzecznictwo krajowe, w którym przedstawiane są orzeczenia szczególnie istotne – przełomowe zarówno dla podmiotów ubiegających się o pomoc jak i tych, którzy jej udzielają.
Znaczna część każdego numeru poświęcona jest odpowiedziom na pytania czytelników. Każdy z prenumeratorów ma możliwość stałej współpracy z naszymi ekspertami w celu wyjaśnienia wątpliwości wynikających często z niejasnych i nieprecyzyjnych przepisów pomocowych.
Publikacja zawiera przegląd najświeższych zmian w przepisach zarówno krajowych jak i unijnych oraz aktualności w sektorze rolnictwa.
Prawo Pomocy Publicznej to wiodący na rynku periodyk poświęcony tematyce pomocy publicznej zaspokajający w pełni potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy numer spełniał Państwa oczekiwania.

Słowo wstępne

Pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy

Komisja Europejska 24 marca br. przyjęła „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy” jako instrument umożliwiający państwom członkowskim wykorzystanie elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Komunikat wprowadza niejako 4 nowe przeznaczenia, tj. ograniczone kwoty pomocy, wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i subsydiowanych pożyczek a także pomoc rekompensującą wysokie ceny energii i gazu, w ramach których to mogą być kwalifikowane, a następnie notyfikowane KE krajowe instrumenty pomocowe.
Polecam artykuł Roberta Zenca.
W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, a co za tym idzie napływem na terytorium państw ościennych, głównie Polski obywateli z Ukrainy pojawiła się konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań ułatwiających przemieszczanie się uchodźców oraz ułatwiających transport pomocy humanitarnej. Realizacja takich kolejowych przewozów niewątpliwie stanowi poważne obciążenie kosztowe dla przewoźników, na co dzień realizujących przecież nierentowne, dotowane przez państwo przewozy. Wychodząc naprzeciw problemom przyjęto ustawę o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Szerzej na temat wprowadzonych w niej rozwiązań w artykule Stefana Akiry Jareckiego.
Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 27 stycznia 2022 r. w sprawie C 347/20, w rezultacie rozpatrzenia pytania prejudycjalnego wniesionego przez łotewski sąd administracyjny, wyjaśnił pojęcie subskrybowanego kapitału zakładowego oraz sposobu badania czy przedsiębiorstwo znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. Polecam opracowania w tym zakresie zarówno Piotra Gajka jak i Romana Gąszczyka.

Zachęcam Państwa do lektury.

Stopka redakcyjna

ISSN 1897-0230
Dwumiesięcznik

© Copyright by Wydawnictwo Taxpress

Redaktor Naczelny:
Jacek Senderowicz

Rada Programowa

 • Justyna Przekopiak (Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych Ministerstwa Finansów)
 • Assoc. Prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • JUDr. Ľubomír Čunderlík, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie)
 • Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • Dr Mgr. Michał Kozieł, Ph.D. (Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej VŠB – TU w Ostrawie)
 • Dr Rafał Dowgier (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
 • Dr Maciej Etel (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) – przewodniczący Rady Naukowej
 • Doc. Ing. Jiři Blažek, Csc. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77- 800, 51-77- 707
e-mail: redakcja@taxpress.com.pl

Opracowanie graficzne:
magdalena.fudali@gmail.com

Skład i łamanie:
Jacek Szymański

Druk:
Paper & Tinta
05-270 Marki, ul. Ceglana 34 Nadma

„Prawo Pomocy Publicznej” chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności