Kazus Podatkowy 6(23)2021

ROCZNIK: 2021

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Kazus Podatkowy 6(23)2021
Co tutaj znajdziesz?

Analiza kontrowersyjnych problemów, aktualna wiedza w zakresie bieżących zagadnień podatkowych, a wszystko prezentowane przez najlepszych autorów - praktyków i w zwięzłej formie.

Spis treści
Nowości podatkowe

Najnowsze orzecznictwo

Spór podatkowy

Temat numeru

Analizy podatkowe
 • 25 Nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – co to jest?
  Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 28 Zasady wspierania legalnego zatrudniania oraz nielegalne zatrudnienie na gruncie podatku CIT i PIT
  ,0 PLN
 • 31 Konsekwencje podatkowe zmiany limitu płatności bezgotówkowych na 8000 zł
  ,0 PLN
 • 34 Zyski spółki osobowej po przekształceniu w spółkę kapitałową – czy podlegają opodatkowaniu?
  ,0 PLN

Optymalizacja podatkowa

Ceny transferowe

Podatki lokalne
 • 46 Trwałe związanie z gruntem jako okoliczność prawnie relewantna na gruncie przepisów o podatku od nieruchomości
  ,0 PLN

Podatki w branżach

Procedura
 • 56 Pełnomocnictwo ogólne – zmiana adresu pełnomocnika ogólnego niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym
  ,0 PLN

O czasopiśmie

Czasopismo „Kazus Podatkowy”, stanowi efekt bacznej obserwacji rynku wydawniczego w kontekście oczekiwań szerokiego grona odbiorców zainteresowanych pozyskaniem możliwie kompleksowej, ale i jednocześnie maksymalnie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów podatkowych. W rezultacie „Kazus Podatkowy” to w pełni profesjonalna pozycja w ramach skomplikowanej dziedziny jaką jest prawo podatkowe, która jednakowoż – w przeciwieństwie do innych publikacji dostępnych na rynku – nie jest nakierowana na zawiłe i skomplikowane analizy teoretyczne o znikomym walorze praktycznym.

Najważniejszą, nowatorską cechą wyróżniającą nowe wydawnictwo jest zatem z jednej strony, kompleksowość przekazywanej wiedzy i jej szeroki zakres merytoryczny, a z drugiej strony przyjazna forma możliwie zwięzłych artykułów. Prowadzi to do wyjaśnienia szeregu pojawiających się wątpliwości wynikających z praktycznego stosowania przepisów podatkowych w sposób wyczerpujący, a zarazem przejrzysty i przystępny.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana w „Kazusie Podatkowym” nieszablonowa formuła konfrontacyjna dotycząca zagadnień podatkowych budzących w danej chwili największe zainteresowanie i kontrowersje, w ramach której dochodzi do dialektycznej prezentacji przeciwstawnych stanowisk w postaci tzw. sporu podatkowego.

Warto również odnotować, że publikacja zawiera omówienie: najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, interpretacji Ministra Rozwoju i Finansów, aktualności podatkowych w poszczególnych branżach, oraz planowanych lub wdrażanych zmian w przepisach podatkowych. Komentarze są tworzone przede wszystkim przez cenionych prawników – profesorów, doktorów, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, czyli zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa podatkowego. Śmiało można zatem przyjąć, że „Kazus Podatkowy” z całą pewnością jest w pełni użytecznym i funkcjonalnym narzędziem zaspokajającym potrzeby oraz wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów, takich jak dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi oraz pozostałe osoby profesjonalnie zajmujące się zagadnieniami związanymi ze stosowaniem prawa podatkowego.


Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością przekazuję w Państwa ręce kolejny numer "Kazusu Podatkowego". Polski Ład nie pozwala nam o sobie zapomnieć, dlatego nie uciekamy od wyzwania i podejmujemy wiążące się z nim ważne kwestie. Jedną z nich jest niewątpliwie wybór optymalnej formy opodatkowania. Dlatego jako temat wydania prezentujemy bardzo ciekawy artykuł poświęcony tzw. estońskiemu CIT po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem. Mimo wielu zalet takich jak przesunięcie terminu opodatkowania do dnia wypłaty zysku lub stosunkowo niska, efektywna stawka okazuję się, że ta forma opodatkowania ma też istotne wady. Może się bowiem zdarzyć, iż zapłacimy podatek od wydatków niestanowiących koszty uzyskania przychodu np. od niektórych kar umownych. Istnieje również ryzyko, że organ podatkowy zakwestionuje nam prawo do zaliczenia zapłaconego przez spółkę podatku CIT na poczet podatku PIT wspólnika, jeżeli wypłacona zostanie zaliczka a nie sam zysk.
W artykule dr Ewelina Skwierczyńska, przybliża istotę estońskiego CIT, podając zarówno jego zalety jak i wady. Artykuł polecam szczególnie tym z Państwa, którzy rozważają zmiany w sposobie opodatkowania. Z kolei w analizach podatkowych, prof. Leonard Etel rozstrzyga, na gruncie podatku od nieruchomości, kwestię pojęcia nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą. To temat, który ostatnio wzbudza szereg emocji w związku z kontrowersyjnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2021 roku. Wyrok jest różnie interpretowany, szczególnie w świetle późniejszego orzecznictwa NSA. Niezwykle ważny artykuł, który pozwoli nam zrozumieć dlaczego przywołany wyrok TK, niestety nie powinien być podstawą dla podatników do korekt obniżających podatek. Nie można również pominąć wnikliwej i kompleksowej analizy pojęcia „transakcji kontrolowanej”, dokonanej przez prof. Krzysztofa Lasińskiego-Suleckiego. Tekst ten znajduje się w części poświęconej cenom transferowym i jest lekturą obowiązkową dla tych z Państwa, którzy funkcjonują w grupach podmiotów powiązanych i na których spoczywa obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej.
W bieżącym wydaniu „Kazusu Podatkowego”, omawiamy echa Polskiego Ładu również na innych płaszczyznach. Poruszamy temat leasingu samochodów i przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnianiu, ale również ukrytą dywidendę i zmianę limitu płatności gotówkowych. Nie zabrakło stałych pozycji Kazusu tj. przeglądu orzecznictwa i sporu podatkowego w którym tym razem pojawia się kwestia obowiązku badania beneficjenta rzeczywistego w podatku u źródła przy wypłacie dywidendy. Poza tym proponujemy Państwu szereg innych, bardzo ciekawych artykułów dotyczących m.in. pojęcia trwałego związku z gruntem, obowiązków raportowania przez spółki nieruchomościowe, refaktury mediów po wejściu w życie tarczy antyinflacyjnej oraz konsekwencji podatkowych przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową. Wszystkie artykuły zasługują na uwagę, gdyż napisane są przez wybitnych specjalistów, poruszających bardzo ważne kwestie.
Życzę miłej lektury

Arkadiusz Duda,
Redaktor Naczelny

Stopka redakcyjna

Kazus Podatkowy

Warszawa

ISSN 2543-5701

© Copyright by
Wydawnictwo Taxpress

Wydawca:
Wydawnictwo Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
kontakt@taxpress.com.pl

 

Redaktor Naczelny:
Arkadiusz Duda

Skład Rady Programowej:

prof. zw. dr hab. Henryk Dzwonkowski - przewodniczący

dr Izabela Andrzejewska-Czernek - wiceprzewodnicząca

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. zw. dr hab. Leonard Etel

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

dr Hanna Filipczyk

dr Joanna Koronkiewicz

dr Paweł Majka

dr Paweł Mikuła

dr Tomasz Nowak

dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

Tomasz Kaczyński

Andrzej Nikończyk

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali
wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Magdalena Fudali/Beata Początek

Ilustracja na okładce:

Adam Quest

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma


Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć krótką informację o autorze wraz z telefonami kontaktowymi.
Materiały autorstwa absolwentów szkół wyższych, doktorantów i aplikantów powinny zawierać opinię (recenzję) opiekuna naukowego.

Sugerowana objętość artykułów to 10 tys. znaków (około 5 stron maszynopisu).

„Kazus Podatkowy" chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności