Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 4(254) 2022

ROCZNIK: 2022

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 4(254) 2022
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Opodatkowanie gruntów zrekultywowanych – nowe problemy
  Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 11 Charakter prawny należności za dodatkowe usługi świadczone przez gminę (na jej zlecenie) w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 21 Wpływ pandemii COVID-19 na bieg terminu przedawnienia w prawie podatkowym
  Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 27 Dotacje dla samorządowego zakładu budżetowego
  Agnieszka Michalec-Dziedzic doktorantka w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka dwóch kierunków prawa oraz administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  ,0 PLN

Glosa
 • 32 Nie taki diabeł straszny? komentarz do uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 29 września 2021 r. (sygn. akt III FSP 1/21)
  Adam Kałążny doktor nauk prawnych, kieruje Zespołem ds. Podatku od Nieruchomości w warszawskim biurze Deloitte
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 37 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Nie może być wątpliwości co do tego, że na stosowanie regulacji prawnych dotyczących podatku od nieruchomości ogromny wpływ ma orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa regulująca to świadczenie od wielu lat pozostaje w zasadzie w niezmienionym kształcie, ale właśnie działalność orzecznicza generuje na jej tle coraz to nowe wątpliwości interpretacyjne. Chociaż być może należałoby raczej stwierdzić, że sądy i Trybunał próbują wyjaśniać wątpliwości, ale w praktyce ich orzeczenia w wielu przypadkach generują kolejne. Przykładem takiego stanu rzeczy są np. wyrok TK z dnia 24 lutego 2021 r. (sygn. akt SK 39/19) oraz uchwała NSA z dnia 29 września 2021 r. (sygn. akt III FSP 1/21).

Pierwsze ze wskazanych orzeczeń stało się w ostatnim czasie podstawą do kwestionowania przez podatników - przedsiębiorców, poprawności zastosowania do ich nieruchomości najwyższych stawek podatku od nieruchomości. Jednym z wymiarów tej sprawy jest kwestia opodatkowania gruntów poddanych rekultywacji, które zdaniem podatników, nie pozostają w związku, o którym mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wniosek taki wywodzą oni właśnie z uzasadnienia wyroku TK w powołanej sprawie. Jednak w opracowaniu na ten temat prof. Leonard Etel wykazuje, że grunty rekultywowane nie tylko są związane, ale nawet są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Z kolei do wskazanej wyżej uchwały NSA wracamy na łamach naszego miesięcznika już po raz kolejny. Tym razem dr Adam Kałążny prezentuje swój punkt widzenia w odniesieniu do wskazówek interpretacyjnych przedstawionych w uzasadnieniu uchwały przez NSA. Warto zapoznać się z tym tekstem, bo jest to nowe, nie pozbawione podstaw, podejście do tego, jak odczytywać podstawowe z punktu widzenia podatku od nieruchomości pojęcia budynku oraz budowli.

Końcowo zachęcam też do tego, aby zwrócili Państwo uwagę na opracowanie mojego autorstwa, dotyczące modyfikacji biegu terminu przedawnień w prawie podatkowym w związku z pandemią COVID-19. Incydentalne rozwiązanie w tym zakresie, które wprowadziła na pewien okres tzw. ustawa o tarczy antykryzysowej, jak wskazują sądy administracyjne, w istotny sposób wpływa na obliczanie wskazanych terminów.

Życzę pożytecznej lektury oraz składam serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych - zdrowia i pokoju przede wszystkim.

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
adv. Andžejus Seliava
dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – prof. dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

 

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Autorzy czasopisma
Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Agnieszka Michalec-Dziedzic doktorantka w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; absolwentka dwóch kierunków prawa oraz administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adam Kałążny doktor nauk prawnych, kieruje Zespołem ds. Podatku od Nieruchomości w warszawskim biurze Deloitte


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności