Prawo Pomocy Publicznej 2(91)2022

ROCZNIK: 2022

35,18 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Prawo Pomocy Publicznej 2(91)2022
Co tutaj znajdziesz?

Aktualności, zmiany w przepisach, orzecznictwo, interpretacje - wszystko co powinieneś wiedzieć o pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Spis treści
Informacje dla gmin
 • 3 Aktualności. Pomoc dla rolników
  ,0 PLN
 • 4 Priorytetowe dysponowanie energią elektryczną jako pomoc państwa w świetle wyroku C-179/20
  ,0 PLN
 • 8 Aktualności. Orzecznictwo KE
  ,0 PLN

Pomoc publiczna od podstaw
 • 10 Przyszłość polityki pomocy publicznej w obszarze transportu
  ,0 PLN
 • 16 Zwolnienie z VAT szkoleń dla pracowników gminnych (w kontekście koncepcji opodatkowania świadczeń kompleksowych). Interpretacja indywidualna
  ,0 PLN
 • 24 Odpowiedzi na pytania
  Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  ,0 PLN
 • 36 Aktualności. Wyroki sądów UE
  ,0 PLN

Prawo pomocy publicznej
 • 38 Odszkodowanie sankcyjne a pomoc publiczna – zarys problematyki
  ,0 PLN
 • 42 Możliwość uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych a status prawny osoby z niepełnosprawnościami
  ,0 PLN
 • 46 Aktualności. Orzecznictwo sądów krajowych
  ,0 PLN
 • 50 Aktualności. Zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej
  ,0 PLN

O czasopiśmie

Prawo Pomocy Publicznej to jedyny periodyk na rynku poświęcony jakże zawiłej tematyce pomocy publicznej. Dzięki bacznej obserwacji potrzeb naszych czytelników, specjalistów zajmujących się tematyką pomocy publicznej udało nam się stworzyć profesjonalny dwumiesięcznik, który przede wszystkim stawia na jakość, przejrzystość i praktyczne stosowanie przepisów. Zawarte w piśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień. Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach.
Artykuły pogrupowane są w 3 głównych działach: Informacje dla gmin, Pomoc od podstaw, Prawo Pomocy Publicznej. W każdym numerze prezentujemy przegląd najnowszych decyzji KE oraz orzeczeń sądów TSUE. Szczególną wartość tych opracowań stanowi omówienie ich znaczenia w kontekście odpowiednich krajowych regulacji. Materię związaną z orzecznictwem uzupełnia dział Orzecznictwo krajowe, w którym przedstawiane są orzeczenia szczególnie istotne – przełomowe zarówno dla podmiotów ubiegających się o pomoc jak i tych, którzy jej udzielają.
Znaczna część każdego numeru poświęcona jest odpowiedziom na pytania czytelników. Każdy z prenumeratorów ma możliwość stałej współpracy z naszymi ekspertami w celu wyjaśnienia wątpliwości wynikających często z niejasnych i nieprecyzyjnych przepisów pomocowych.
Publikacja zawiera przegląd najświeższych zmian w przepisach zarówno krajowych jak i unijnych oraz aktualności w sektorze rolnictwa.
Prawo Pomocy Publicznej to wiodący na rynku periodyk poświęcony tematyce pomocy publicznej zaspokajający w pełni potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy numer spełniał Państwa oczekiwania.

Słowo wstępne

Priorytetowe dysponowanie energią elektryczną
Wzrost konkurencyjności rynku energii sprawia, że coraz istotniejsza staje się analiza działań podejmowanych przez państwa członkowskie w zakresie udzielania pomocy publicznej.
Łukasz Augustyniak przybliżył zagadnienie dysponowania energią elektryczną w oparciu o ostatnie orzeczenie prejudycjalne Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie C-179/20, Fondul Proprietatea SA. Omawiany wyrok jest o tyle istotny, iż stanowi wyznacznik podejścia Trybunału do tematyki bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich. TSUE dokonał rozdziału tego zagadnienia od kwestii pomocy publicznej. Cytując autora Trybunał spróbował pogodzić niejako „wodę z ogniem” czyli kwestie suwerenności energetycznej z pomocą publiczną. Gorąco polecam.
Obecne podejście organów UE do przepisów o pomocy publicznej, w tym w obszarze transportu kształtują takie czynniki jak pandemia COVID-19, polityka tzw. Zielonego Europejskiego Ładu czy wspieranie transformacji cyfrowej. Stefan Akira Jarecki przedstawił swój pogląd
na tendencje rozwojowe przepisów o pomocy publicznej w obszarze transportu. Wg autora pewne aspekty stojące za przepisami o pomocy publicznej jak np. realizacja bieżących polityk społecznych i gospodarczych Unii pozwalają we właściwy sposób ocenić ich przyszłe tendencje rozwojowe.
Odszkodowanie zasadniczo nie może stanowić pomocy publicznej. Jego przyznanie nie wiąże się z uzyskaniem korzyści, jako że służy ono zrekompensowaniu szkody wyrządzonej przez sprawcę naruszenia. Zagadnienie to zostało przybliżone w nr 6 PPP przez Łukasza Brzenczka. W ślad za tym Roman Gąszczyk poświęcił swój artykuł zagadnieniu dotyczącemu odszkodowania sankcyjnego. Świadczenie to w określonych okolicznościach mogłoby bowiem stanowić pomoc publiczną.
Zachęcam Państwa do lektury.

Stopka redakcyjna

ISSN 1897-0230
Dwumiesięcznik

© Copyright by Wydawnictwo Taxpress

Redaktor Naczelny:
Jacek Senderowicz

Rada Programowa

 • Justyna Przekopiak (Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych Ministerstwa Finansów)
 • Assoc. Prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • JUDr. Ľubomír Čunderlík, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie)
 • Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • Dr Mgr. Michał Kozieł, Ph.D. (Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej VŠB – TU w Ostrawie)
 • Dr Rafał Dowgier (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
 • Dr Maciej Etel (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) – przewodniczący Rady Naukowej
 • Doc. Ing. Jiři Blažek, Csc. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77- 800, 51-77- 707
e-mail: redakcja@taxpress.com.pl

Opracowanie graficzne:
magdalena.fudali@gmail.com

Skład i łamanie:
Jacek Szymański

Druk:
Paper & Tinta
05-270 Marki, ul. Ceglana 34 Nadma

„Prawo Pomocy Publicznej” chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności