Procedury Administracyjne i Podatkowe 04(25)2021

ROCZNIK: 2021

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 04(25)2021
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 Procedury kierowania na leczenie i rehabilitację w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (cz. 1)
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Temat numeru

Nadzór i kontrola

Glosa
 • 32 Przedawnienie prawa do nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w ustawie o grach hazardowych. Glosa do wyroku NSA z dnia 8 grudnia 2020 r. (sygn. akt II GSK 1017/20)
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 37 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

Słowo wstępne

Arbitraż podatkowy jako sposób rozstrzygania sporów podatkowych jest w Polsce niemal nieznany. Niektórzy mogliby wręcz twierdzić, że w dobie powszechnej sądowej kontroli rozstrzygnięć podatkowych jest zjawiskiem na tyle egzotycznym, że nie warto sobie zaprzątać nim uwagi. Tymczasem okazuje się, że są w Europie państwa, w których mechanizmy pozasądowego rozstrzygania sporów podatkowych mają się całkiem dobrze, a co więcej są sprawnym elementem, funkcjonowania systemu podatkowego. Zauważa się, że tworzenie trybunałów podatkowych w niektórych państwach towarzyszy reformie administracji podatkowej oraz reorientacji jej funkcji, przy czym powiązanie tych trybunałów na płaszczyźnie organizacyjnej z administracją podatkową z zapewnieniem niezależności w orzekaniu. Trybunały podatkowe nie konkurują przy tym z systemem sądowniczym. Przeciwnie, znacząca liczba spraw może być załatwiana na etapie przedsądowym, co powoduje znaczące zredukowanie i tak licznie trafiających do sądów spraw podatkowych.
Jaki jest mechanizm działania trybunałów podatkowych i czy taka instytucja mogłaby zostać wdrożona w polskim systemie rozstrzygania sporów podatkowych? Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo w artykule będącym tematem numeru autorstwa Profesora Bogumiła Brzezińskiego – do którego lektury szczególnie zachęcam.
Wprowadzony od 1 stycznia 2022 r. tzw. Polski Ład spotkał się z kampanią promocyjną Rządu i Ministerstwa Finansów skoncentrowaną na potencjalnie korzystnych zmianach w podatkach dochodowych. Zupełnie przemilczano dotkliwe zmiany dla przedsiębiorców w procedurach stosowanych przez KAS rzekomo zmierzających do poprawy efektywności systemu podatkowego. W drugiej części artykułu poświęconego zmianom w procedurach kontrolnych poddałem analizie i ocenie tryb przeprowadzania i dokumentowania tzw. nabycia sprawdzającego oraz związane z tym konsekwencje prawne.
W numerze Czytelnik odnajdzie również tekst autorstwa Bartosza Sobieskiego poświęcony technice formułowania wezwań w ramach czynności sprawdzających. W ocenie Autora, wezwania regulowane przepisami Ordynacji podatkowej są podstawowym kanałem komunikacji organu podatkowego z podatnikami. Stąd odpowiednio sformułowane wezwanie wpływa na sprawność obsługi podatkowej, stanowiąc czytelny komunikat odnośnie oczekiwań organu podatkowego wobec podmiotu zobowiązanego.
Tradycyjnie już bieżący numer Procedur zawiera glosę – tym razem jest to glosa autorstwa Tomasza D. Nowaka do wyroku NSA z dnia 8 grudnia 2020 r. sygn. II GSK 1017/20 dotyczącego przedawnienia prawa do nakładania kary pieniężnej o której mowa w ustawie o grach hazardowych - pytania i odpowiedzi oraz przegląd orzecznictwa.

Życzę Państwu pożytecznej lektury

dr Krzysztof Teszner
redaktor naczelny

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Mariusz Popławski, UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Dr hab. Andrzej Gorgol, prof nadzw. UZ
(Poland)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Jan Szczygieł radca prawny


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności