Prawo Pomocy Publicznej 01(78)2020

ROCZNIK: 2020

35,18 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Prawo Pomocy Publicznej 01(78)2020
Co tutaj znajdziesz?

Aktualności, zmiany w przepisach, orzecznictwo, interpretacje - wszystko co powinieneś wiedzieć o pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Spis treści
Informacje dla gmin
 • 3 Aktualności. Pomoc dla rolników
  ,0 PLN
 • 4 Lokalni wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a konkurencja w wymiarze transgranicznym
  ,0 PLN
 • 11 Decyzja Komisji ws. SA.55100 (2019/N) jako przejaw kształtowania się linii orzeczniczej w zakresie finansowania instalacji do termicznego przekształcania odpadów
  ,0 PLN
 • 15 Aktualności. Decyzje KE
  ,0 PLN

Pomoc publiczna od podstaw
 • 17 Naturalna śmierć zamówień in house przez obowiązkowe analizy naruszenia konkurencji, czy można nadal zlecać w trybie in house bez dodatkowych analiz?
  ,0 PLN
 • 24 Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych jako pomoc publiczna na rzecz portów morskich - podsumowanie w świetle ostatnich wyroków Sądu UE
  ,0 PLN
 • 28 Odpowiedzi na pytania
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN
 • 32 Aktualności. Wyroki sądów UE
  ,0 PLN

Prawo pomocy publicznej
 • 33 Wytyczne kolejowe - doświadczenia stosowania i potrzeba zmian
  ,0 PLN
 • 38 Jak ustalić efekt zachęty metodą jakościową w związku z uzyskaniem dofinansowania z PFRON
  ,0 PLN
 • 42 Zwolnienie limitowe z VAT, a otrzymanie dotacji. Interpretacja indywidualna
  ,0 PLN
 • 48 Aktualności. Orzecznictwo sądów krajowych
  ,0 PLN
 • 50 Aktualności. Zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej
  ,0 PLN

O czasopiśmie

Prawo Pomocy Publicznej to jedyny periodyk na rynku poświęcony jakże zawiłej tematyce pomocy publicznej. Dzięki bacznej obserwacji potrzeb naszych czytelników, specjalistów zajmujących się tematyką pomocy publicznej udało nam się stworzyć profesjonalny dwumiesięcznik, który przede wszystkim stawia na jakość, przejrzystość i praktyczne stosowanie przepisów. Zawarte w piśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień. Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach.
Artykuły pogrupowane są w 3 głównych działach: Informacje dla gmin, Pomoc od podstaw, Prawo Pomocy Publicznej. W każdym numerze prezentujemy przegląd najnowszych decyzji KE oraz orzeczeń sądów TSUE. Szczególną wartość tych opracowań stanowi omówienie ich znaczenia w kontekście odpowiednich krajowych regulacji. Materię związaną z orzecznictwem uzupełnia dział Orzecznictwo krajowe, w którym przedstawiane są orzeczenia szczególnie istotne – przełomowe zarówno dla podmiotów ubiegających się o pomoc jak i tych, którzy jej udzielają.
Znaczna część każdego numeru poświęcona jest odpowiedziom na pytania czytelników. Każdy z prenumeratorów ma możliwość stałej współpracy z naszymi ekspertami w celu wyjaśnienia wątpliwości wynikających często z niejasnych i nieprecyzyjnych przepisów pomocowych.
Publikacja zawiera przegląd najświeższych zmian w przepisach zarówno krajowych jak i unijnych oraz aktualności w sektorze rolnictwa.
Prawo Pomocy Publicznej to wiodący na rynku periodyk poświęcony tematyce pomocy publicznej zaspokajający w pełni potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy numer spełniał Państwa oczekiwania.

Słowo wstępne

Lokalni wytwórcy energii elektrycznej…

W 2017 r. pojawiło się stanowisko KE, w którym określono warunki, jakie musi spełniać mikroinstalacja  fotowoltaiczna, aby możliwe było uznanie wprowadzania nadwyżek wyprodukowanej  przez nią energii elektrycznej do sieci za działalność pomocniczą w zgodzie z pkt. 207 zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Takie podejście skutkuje brakiem konieczności  stosowania przepisów o pomocy publicznej/pomocy de minimis w odniesieniu do finansowania zakupu i montażu tej mikroinstalacji. Można jednak zetknąć się z tendencją do rozszerzania prezentowanego podejścia Komisji, poprzez odnoszenie go także do  przypadków, w których ubiegający się o wsparcie, co prawda prowadzą działalność gospodarczą, jednak  ma ona charakter czysto lokalny. Artykuł Łukasza Brzenczka ma na celu  próbę odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku produkcji energii elektrycznej  możliwe jest wykluczenie wpływu na konkurencję w wymiarze transgranicznym w przypadku, gdy nadwyżki energii odprowadzane są do sieci przez podmioty generalnie prowadzące działalność gospodarczą.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia z 3 października 2019 r. w sprawie C-285/18 Irgita wprowadził nowe spojrzenie na powierzenie zadań w trybie in house. Analizując znaczenie tego precedensowego wyroku dla przepisów regulujących tryb zawarty w art. 67 ust. 1 pkt 12-15 pzp należy wziąć pod uwagę treść zadanego pytania, stan faktyczny przypadku i odpowiedź TSUE. Dopiero po ich zestawieniu można wysnuwać wnioski, które będą miarodajne w zestawieniu z zamówieniem w trybie in house. Pomocna w tym celu będzie także opinia Rzecznika Generalnego TSUE Gerarda Hogan, w której podkreślił, iż w dyrektywie 2014/24/UE ustanowione zostały wymogi minimalne a państwa członkowskie dysponują swobodą w ograniczeniu zakresu w jakim zamówienia wewnętrzne mogą być udzielane. Wydaje się, że wyrok nie ograniczył praw zamawiających, a wręcz potwierdził swobodę w zakresie wyboru sposobu świadczenia usług. Polecam artykuł Agnieszki Witaszczyk-Woda.

 

Zachęcam Państwa do lektury.

 

Stopka redakcyjna

ISSN 1897-0230
Dwumiesięcznik

© Copyright by Wydawnictwo Taxpress

Redaktor Naczelny:
Jacek Senderowicz

Rada Programowa

 • Justyna Przekopiak (Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych Ministerstwa Finansów)
 • Assoc. Prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • JUDr. Ľubomír Čunderlík, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie)
 • Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • Dr Mgr. Michał Kozieł, Ph.D. (Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej VŠB – TU w Ostrawie)
 • Dr Rafał Dowgier (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
 • Dr Maciej Etel (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) – przewodniczący Rady Naukowej
 • Doc. Ing. Jiři Blažek, Csc. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77- 800, 51-77- 707
e-mail: redakcja@taxpress.com.pl

Opracowanie graficzne:
magdalena.fudali@gmail.com

Skład i łamanie:
Jacek Szymański

Druk:
Paper & Tinta
05-270 Marki, ul. Ceglana 34 Nadma

„Prawo Pomocy Publicznej” chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności