Procedury Administracyjne i Podatkowe 01(16)2020

ROCZNIK: 2020

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 01(16)2020
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne

Temat numeru

Procedury podatkowe
 • 21 Naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ zażaleniowy w postępowaniach wynikłych w związku z prowadzeniem postępowania podatkowego
  ,0 PLN
 • 26 O chorobie polskiej służby zdrowia w świetle badania wdrożenia przepisów RODO
  ,0 PLN

Glosa
 • 31 Zaskarżanie interpretacji indywidualnej wydanej w postępowaniu wszczętym na wniosek wspólny. Glosa do postanowienia NSA z 22 grudnia 2016 r., sygn. akt II FZ 889/16
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 38 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

 

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Koniec ubiegłego roku oraz początek bieżącego tradycyjnie już zaowocował zmianami niektórych przepisów proceduralnych. W ogólnym postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym było ich stosunkowo niewiele. W Ordynacji podatkowej zmiany dotyczyły postępowania interpretacyjnego, oraz wprowadzenia przepisów nowego działu II B Współdziałanie, regulujących instytucję Umowy o współdziałanie, Porozumień podatkowych oraz Audytu podatkowego, jednak wejście ich w życie odroczono w czasie do 1 lipca 2020 r.

Liczne i istotne zmiany dotyczyły natomiast egzekucji administracyjnej, przy czym tu również w odniesieniu do niektórych modyfikowanych regulacji zastosowano dłuższe vacatio legis. Problematyka ta z pewnością zostanie poddana analizie w licznych opracowaniach, które będą opublikowane w Procedurach w 2020 roku. Pierwszym proponowanym z tego cyklu jest opracowanie poświęcone nowym zasadom naliczania oraz pobierania opłat egzekucyjnych autorstwa P. Kożucha.

Opracowanie stanowiące temat numeru - które szczególnie polecam lekturze – zostało poświęcone zasadzie zaufania w prawie podatkowym. Z artykułu autorstwa prof. B. Brzezińskiego i S. Sadochy wyłania się nieco ponury obraz zasady zapomnianej przez administrację podatkową, której  naruszenie bywa niekiedy tolerowane przez sądy administracyjne. A przecież nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać, że zasada zaufania jest również normą prawną, której naruszenie może powodować wadliwość decyzji, powinna być więc traktowana jako narzędzie kontroli administracji podatkowej. Liczne i często nagminne, podawane przez Autorów, przykłady naruszenia omawianej zasady m.in. przez wszczynanie postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia, powinny inspirować osoby stosujące prawo podatkowe do zmiany postrzegania zasady zaufania w relacji do innych zasad prawa podatkowego. Rola sądownictwa administracyjnego wydaje się w tym zakresie nie do przecenienia.

Opracowaniem, które powinno zainteresować administrację ochrony zdrowia oraz samorządowe podmioty prowadzące szpitale jest artykuł poświęcony wdrożeniu przepisów RODO w zakresie ochrony danych osobowych przez jednostki służby zdrowia. Skala stwierdzonych przez NIK nieprawidłowości w kontekście ochrony danych osobowych i poszanowania praw pacjentów jest porażająca i powinna wymusić odpowiednie działania Prezesa PUODO ale i organów nadzorujących poszczególne podmioty.

Tradycyjnie już bieżący numer Procedur zawiera glosę – tym razem jest to glosa krytyczna autorstwa A. Gorgola do postanowienia NSA z 22 grudnia 2016 r. II FZ 889/16, wydanego w sprawie zaskarżania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego udzielonej na wspólny wniosek - pytania i odpowiedzi oraz przegląd orzecznictwa.

Życzę  pożytecznej lektury   

Dr Krzysztof Teszner

Redaktor Naczelny   

 

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

 

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

 

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.

 


Autorzy czasopisma
Jan Szczygieł radca prawny
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności