Procedury Administracyjne i Podatkowe 02(23)2021

ROCZNIK: 2021

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Procedury Administracyjne i Podatkowe 02(23)2021
Co tutaj znajdziesz?

Specjalistyczna publikacja, forum wymiany doświadczeń, w której znajdują się również informacje o pracach legislacyjnych, omówienia teoretyczne, a przede wszystkim rozwiązania praktyczne.

Spis treści
Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjne
 • 4 „Chwila” jako termin doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym
  ,0 PLN
 • 7 Odpowiednie stosowanie przepisów o odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej do innych zobowiązań publicznoprawnych
  ,0 PLN

Procedury podatkowe

Nadzór i kontrola

Glosa
 • 32 Następstwa proceduralne braku zarządu spółki kapitałowej Glosa do wyroku WSA w Opolu z 30 grudnia 2020 r. (sygn. akt I SA/Op 312/20)
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 38 Orzecznictwo
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi

English Summary

O czasopiśmie

„Procedury administracyjne i podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i niestety skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym – co istotne – jedynie pismem naukowym. Dostarcza, bowiem specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz przed sądami administracyjnymi. W piśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania. Polecam lekturę „Procedur” nie tylko urzędnikom samorządowym, ale także – a może przede wszystkim – pracownikom i funkcjonariuszom skarbowym, sędziom sądów administracyjnych, naukowcom oraz podatnikom i ich pełnomocnikom.

prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Kierownik Katedry Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa UwB

Do Czytelników trafia nowe czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe”. Jest to bardzo cenna inicjatywa, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że od 1 marca 2017 r. zacznie funkcjonować Krajowa Administracja Skarbowa w nowym kształcie. Ponadto trwają zaawansowane prace legislacyjne dotyczące nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz dosyć intensywnie pracuje Komisja Kodyfikacyjna do spraw Ogólnego Prawa Podatkowego opracowująca projekt nowej Ordynacji Podatkowej. Śledzenie zmian legislacyjnych i wykładni przepisów postępowania administracyjnego oraz podatkowego, które podejmuje się redakcja nowego czasopisma może się okazać przydatna dla praktyków i teoretyków prawa.

Członek Rady Programowej Czasopisma
dr hab. Artur Mudrecki prof. nadz.
sędzia NSA

Czasopismo „Procedury administracyjne i podatkowe” to bardzo udane przedsięwzięcie wydawnicze. Waga procedur jest powszechnie znana: administracja publiczna kierując się zasada legalizmu powinna procedur przestrzegać, a obywatel, nie znając procedur, nie byłby w stanie zrealizować swoich uprawnień.

Interesujące, dobrze dobrane – aktualne i ważne – tematy artykułów, zwięźle i zarazem kompetentnie prezentowana treść poszczególnych opracowań to charakterystyczne i widoczne na pierwszy rzut oka cechy materiałów prezentowanych w Czasopiśmie. Można wyrazić uzasadnione przekonanie, że będzie ono przez długi jeszcze czas zajmować poczesne miejsce w piśmiennictwie z zakresu postępowań administracyjnych. Już teraz jest ono w swojej klasie niekwestionowanym liderem.   

prof. dr hab., dr h.c. Bogumił Brzeziński

Słowo wstępne

W bieżącym numerze „Procedur” konsekwentnie prezentujemy opracowania o istotnej tematyce mającej jednocześnie doniosłe znaczenie praktyczne. Tym razem tematem przewodnim jest problem odpowiedniego stosowania art. 116 Ordynacji podatkowej, dotyczącego, jak wiemy, odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych. Okazuje się, że wskutek tzw. odpowiedniego stosowania może on dotyczyć także odpowiedzialności z tytułu szeregu innych zaległości z tytułu należności publicznoprawnych. W artykule sędziego B. Stachury zostały przedstawione trudności z odpowiednim stosowaniu ww. przepisu do zaległości określonych w ustawie o finansach publicznych, czy zwrotu środków unijnych na gruncie przepisów o ARiMR, z uwzględnieniem stanu aktualnego orzecznictwa oraz poglądów doktryny.
Inne zasługujące na uwagę opracowanie dotyczy możliwości wstecznej rejestracji przedsiębiorcy jako czynnego podatnika VAT, tzn. po dokonaniu przez niego pierwszej czynności opodatkowanej. Organy podatkowe często odmawiają zarejestrowania podmiotu w ewidencji podatników VAT z datą wsteczną. W opracowaniu autorstwa B. Bieńka zwrócono uwagę na zmianę praktyki administracji skarbowej, w szczególności w interpretacjach indywidualnych, gdzie pod pewnymi warunkami dopuszcza się możliwość tzw. wstecznej rejestracji. Tematyką, która z pewnością na dłużej zagości w „Procedurach” będą tzw. doręczenia elektroniczne pism w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym. Skutkiem uchwalenia ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych są istotne nowelizacje ustaw proceduralnych oraz prawdziwa rewolucja w dotychczas obowiązującej praktyce doręczania pism Otóż nie tylko wprowadzona zostanie zasada równoważności pism służących załatwianiu spraw, bez względu na to, czy zostały sporządzone i utrwalone w postaci elektronicznej czy też na papierze, ale przede wszystkim zasada prymatu doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych. Wprawdzie wskutek niedawnej nowelizacji odroczono w czasie wejście w życie zmienionych przepisów o doręczeniach na 5 października 2021 r. jednak już dziś warto zapoznać się z pierwszym z artykułów awizujących tę problematykę, a dotyczących tzw. „chwili” jako terminu doręczenia pisma w postępowaniu administracyjnym.
Tradycyjnie już bieżący numer „Procedur” zawiera glosę – tym razem jest to glosa autorstwa Andrzeja Gorgola do wyroku WSA w Opolu z dnia 30 grudnia 2020 r. sygn. akt I SA/Op 312/20 dotyczącego zawieszenia postępowania egzekucyjnego z powodu utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i braku przedstawiciela ustawowego – pytania i odpowiedzi oraz przegląd orzecznictwa.
Życzę Państwu pożytecznej lektury.

dr Krzysztof Teszner
redaktor naczelny

Stopka redakcyjna

Dwumiesięcznik.

Warszawa,

ISSN 2543-8271

© Copyright by Taxpress s.c.

Rada naukowa:

Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Mariusz Popławski, UwB (Poland)

Członkowie Rady Naukowej:

Doc. Ph.D Lilia Abramchik (Belarus)

Prof. Elena Chernikova (Russia)

JUDr. Damian Czudek Ph.D (Czech Republic)

Prof. zw. dr hab. Leonard Etel, UwB (Poland)

Prof. Danil Getmantsev LL.D. (Ukraine)

Dr hab. Andrzej Gorgol, prof nadzw. UZ
(Poland)

Doc. Cenker Göker (Turkey)

Doc JUDr., Ph.D Gábor Hulkó (Hungary)

Prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski, UwB (Poland)

Doc. JUDr., Ph.D Petr Mrkývka (Czech Republic)

Dr hab. Artur Mudrecki, prof. nadzw. ALK, NSA (Poland)

Prof. zw. dr hab. Jan Paweł Tarno, UŁ, NSA (Poland)

Redaktor Naczelny:
dr Krzysztof Teszner

Redaktorzy tematyczni działów:

Ogólne postępowanie administracyjne, sądowoadministracyjne i egzekucyjnedr Piotr Pietrasz, sędzia NSA

Procedury podatkowedr Krzysztof Winiarski, sędzia NSA

Nadzór i kontroladr hab. prof. UczŁ Przemysław Szustakiewicz, sędzia NSA

Glosa –  dr Stanisław Bogucki, sędzia NSA

Recenzenci:

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK

dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM

prof.  hab. Wojciech Sawczyn, UAM

dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK

dr Tomasz Brzezicki, UMK

dr Rafał Bucholski, UZ

dr Stanisław Bułajewski, UWM

dr Paweł Majka, URz

dr Artur Modrzejewski, UwB

dr Dominik Kościuk, UwB

dr Andrzej Melezini, PWSIP

dr Krzysztof Teszner, UwB

mgr Grzegorz Musolf, 

Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Jacek Szymański,
szym.j@wp.pl

Wydawca:
Taxpress s.c.
Marszałkowska 80
00-517 Warszawa

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma
Nakład: 3000 egz.


„Procedury Administracyjne i Podatkowe” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Jan Szczygieł radca prawny


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności