Prawo Pomocy Publicznej 04(87)2021

ROCZNIK: 2021

35,18 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Prawo Pomocy Publicznej 04(87)2021
Co tutaj znajdziesz?

Aktualności, zmiany w przepisach, orzecznictwo, interpretacje - wszystko co powinieneś wiedzieć o pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Spis treści
Informacje dla gmin
 • 3 Aktualności. Pomoc dla rolników
  ,0 PLN
 • 4 Wadliwość wyboru kontrahenta a pomoc publiczna – kilka uwag w związku z decyzją Komisji ws. SA.39182 (2017/C)
  ,0 PLN
 • 8 Rekompensata w związku z wykonywaniem powierzonego zadania własnego gminy a VAT Interpretacja indywidualna
  ,0 PLN
 • 22 Aktualności. Orzecznictwo KE
  ,0 PLN

Pomoc publiczna od podstaw
 • 24 Trudna sytuacja jako negatywna przesłanka dostępu do pomocy publicznej. Czy zawsze decydujące powinny być dane finansowe według stanu na dzień złożenia wniosku o pomoc? cz. II
  ,0 PLN
 • 32 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym w ujęciu praktycznym
  ,0 PLN
 • 36 Odpowiedzi na pytania
  Aleksandra Szelągowska ekspert w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie z doświadczeniem szkoleniowym. Od wielu lat, jako urzędnik służby cywilnej, odpowiadała za tworzenie, uzgadnianie i notyfikację w Komisji Europejskiej oraz wdrażanie programów pomocy krajowej w rolnictwie. Autorka artykułów na temat pomocy publicznej w rolnictwie.
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 38 Aktualności. Orzecznictwo UE
  ,0 PLN

Prawo pomocy publicznej
 • 39 Wsparcie dla transportu zbiorowego w Krajowym Planie Odbudowy
  ,0 PLN
 • 44 Prawidłowe ustalanie stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie na potrzeby uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON
  ,0 PLN
 • 48 Aktualności. Orzecznictwo sądów krajowych
  ,0 PLN
 • 50 Aktualności. Zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej
  ,0 PLN

O czasopiśmie

Prawo Pomocy Publicznej to jedyny periodyk na rynku poświęcony jakże zawiłej tematyce pomocy publicznej. Dzięki bacznej obserwacji potrzeb naszych czytelników, specjalistów zajmujących się tematyką pomocy publicznej udało nam się stworzyć profesjonalny dwumiesięcznik, który przede wszystkim stawia na jakość, przejrzystość i praktyczne stosowanie przepisów. Zawarte w piśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień. Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach.
Artykuły pogrupowane są w 3 głównych działach: Informacje dla gmin, Pomoc od podstaw, Prawo Pomocy Publicznej. W każdym numerze prezentujemy przegląd najnowszych decyzji KE oraz orzeczeń sądów TSUE. Szczególną wartość tych opracowań stanowi omówienie ich znaczenia w kontekście odpowiednich krajowych regulacji. Materię związaną z orzecznictwem uzupełnia dział Orzecznictwo krajowe, w którym przedstawiane są orzeczenia szczególnie istotne – przełomowe zarówno dla podmiotów ubiegających się o pomoc jak i tych, którzy jej udzielają.
Znaczna część każdego numeru poświęcona jest odpowiedziom na pytania czytelników. Każdy z prenumeratorów ma możliwość stałej współpracy z naszymi ekspertami w celu wyjaśnienia wątpliwości wynikających często z niejasnych i nieprecyzyjnych przepisów pomocowych.
Publikacja zawiera przegląd najświeższych zmian w przepisach zarówno krajowych jak i unijnych oraz aktualności w sektorze rolnictwa.
Prawo Pomocy Publicznej to wiodący na rynku periodyk poświęcony tematyce pomocy publicznej zaspokajający w pełni potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy numer spełniał Państwa oczekiwania.

Słowo wstępne

Wsparcie dla transportu zbiorowego w Krajowym Planie Odbudowy

Transport zbiorowy jest jednym z istotnych obszarów wskazanych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach, którego Polska ma wydatkować środki Europejskiego Instrumentu Odbudowy, mające na celu pobudzenie europejskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Wsparcie, będzie przyznawane w ramach komponentu „Zielona, inteligentna mobilność”, którego głównym celem jest rozwój zrównoważonego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego, zapewniającego odpowiednią obsługę potrzeb gospodarki i społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępności transportowej i walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Na jakie projekty będzie można otrzymać
dofinansowanie, kto i na jakich zasadach będzie je przyznawał, a także jak będzie zapewniana zgodność pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym UE? Polecam artykuł Stefana Akiry Jareckiego.

W numerze przedstawimy również Państwu II część artykułu Łukasza Brzenczka, w której tym razem omówiono wybrane orzecznictwo krajowych sądów administracyjnych na tle orzecznictwa TSUE w zakresie ustalenia, na który moment (dzień) należy dokonać oceny sytuacji ekonomicznej danego przedsiębiorstwa. Autor przeprowadził analizę orzecznictwa, dotyczącą udzielania pomocy publicznej w ramach postępowań konkursowych o udzielenie dofinansowania na podstawie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON jest jedną z form wsparcia pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, zarówno na chronionym (ZPChr), jak i otwartym rynku pracy (OR). Wypłata pomocy publicznej uzależniona jest jednak od spełnienia przez przedsiębiorcę ustawowych warunków, z których jednym jest m.in. wykazanie tzw. efektu zachęty metodą ilościową. Aby dokonać tego prawidłowo, przedsiębiorcy muszą pamiętać o zasadach wliczania pracowników do stanu zatrudnienia, od którego zależy wykazanie wzrostu zatrudnienia netto pracowników. Szerzej na ten temat w artykule Mateusza Brząkowskiego.

Zachęcam Państwa do lektury.

Stopka redakcyjna

ISSN 1897-0230
Dwumiesięcznik

© Copyright by Wydawnictwo Taxpress

Redaktor Naczelny:
Jacek Senderowicz

Rada Programowa

 • Justyna Przekopiak (Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych Ministerstwa Finansów)
 • Assoc. Prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • JUDr. Ľubomír Čunderlík, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie)
 • Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • Dr Mgr. Michał Kozieł, Ph.D. (Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej VŠB – TU w Ostrawie)
 • Dr Rafał Dowgier (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
 • Dr Maciej Etel (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) – przewodniczący Rady Naukowej
 • Doc. Ing. Jiři Blažek, Csc. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77- 800, 51-77- 707
e-mail: redakcja@taxpress.com.pl

Opracowanie graficzne:
magdalena.fudali@gmail.com

Skład i łamanie:
Jacek Szymański

Druk:
Paper & Tinta
05-270 Marki, ul. Ceglana 34 Nadma

„Prawo Pomocy Publicznej” chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Aleksandra Szelągowska ekspert w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie z doświadczeniem szkoleniowym. Od wielu lat, jako urzędnik służby cywilnej, odpowiadała za tworzenie, uzgadnianie i notyfikację w Komisji Europejskiej oraz wdrażanie programów pomocy krajowej w rolnictwie. Autorka artykułów na temat pomocy publicznej w rolnictwie.
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności