Prawo Pomocy Publicznej 4(105)2024

ROCZNIK: 2024

50,93 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Prawo Pomocy Publicznej 4(105)2024
Co tutaj znajdziesz?

Aktualności, zmiany w przepisach, orzecznictwo, interpretacje - wszystko co powinieneś wiedzieć o pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Spis treści
Informacje dla gmin
 • 3 Aktualności. Pomoc dla rolników
  ,0 PLN
 • 4 Obowiązek stosowania klauzul zawieszających w instrumentach pomocowych
  ,0 PLN
 • 9 Aktualności. Wsparcie dla samorządów
  ,0 PLN
 • 10 Aktualności. Decyzje KE
  ,0 PLN

Pomoc publiczna od podstaw
 • 12 Zapewnienie zakwaterowania pracownikom jako ich przychód – Interpretacja indywidualna
  ,0 PLN
 • 22 Odpowiedzi na pytania
  Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  ,0 PLN
 • 26 Aktualności. Orzecznictwo UE
  ,0 PLN

Prawo pomocy publicznej
 • 29 Klauzule umowne chroniące beneficjentów przed odzyskaniem bezprawnie przyznanej pomocy publicznej
  ,0 PLN
 • 36 O wynagrodzeniu partnera prywatnego w kontekście pomocy publicznej raz jeszcze – kilka uwag w związku z decyzją w sprawie SA.47650 (2017/FC)
  ,0 PLN
 • 41 Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych a składanie sprawozdań finansowych za 2023 r.
  ,0 PLN
 • 45 Aktualności. Informacje dla samorządów
  ,0 PLN
 • 46 Aktualności. Orzecznictwo sądów krajowych
  ,0 PLN
 • 50 Aktualności. Zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej
  ,0 PLN

O czasopiśmie

Prawo Pomocy Publicznej to jedyny periodyk na rynku poświęcony jakże zawiłej tematyce pomocy publicznej. Dzięki bacznej obserwacji potrzeb naszych czytelników, specjalistów zajmujących się tematyką pomocy publicznej udało nam się stworzyć profesjonalny dwumiesięcznik, który przede wszystkim stawia na jakość, przejrzystość i praktyczne stosowanie przepisów. Zawarte w piśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień. Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach.
Artykuły pogrupowane są w 3 głównych działach: Informacje dla gmin, Pomoc od podstaw, Prawo Pomocy Publicznej. W każdym numerze prezentujemy przegląd najnowszych decyzji KE oraz orzeczeń sądów TSUE. Szczególną wartość tych opracowań stanowi omówienie ich znaczenia w kontekście odpowiednich krajowych regulacji. Materię związaną z orzecznictwem uzupełnia dział Orzecznictwo krajowe, w którym przedstawiane są orzeczenia szczególnie istotne – przełomowe zarówno dla podmiotów ubiegających się o pomoc jak i tych, którzy jej udzielają.
Znaczna część każdego numeru poświęcona jest odpowiedziom na pytania czytelników. Każdy z prenumeratorów ma możliwość stałej współpracy z naszymi ekspertami w celu wyjaśnienia wątpliwości wynikających często z niejasnych i nieprecyzyjnych przepisów pomocowych.
Publikacja zawiera przegląd najświeższych zmian w przepisach zarówno krajowych jak i unijnych oraz aktualności w sektorze rolnictwa.
Prawo Pomocy Publicznej to wiodący na rynku periodyk poświęcony tematyce pomocy publicznej zaspokajający w pełni potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy numer spełniał Państwa oczekiwania.

Słowo wstępne

W ostatnim czasie UOKiK wielokrotnie przypominał o konieczności stosowania w projektowanych środkach wsparcia tzw. klauzuli zawieszającej. Obowiązek jej stosowania wynika z art. 108 ust. 3 TFUE. Zgodnie z tym przepisem, Komisja jest informowana, w czasie odpowiednim
do przedstawienia swych uwag, o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy. Jeśli uznaje ona, że plan nie jest zgodny z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 TFUE, wszczyna bezzwłocznie procedurę przewidzianą w art. 108 ust. 2 TFUE. Państwo członkowskie
nie może wprowadzać w życie projektowanych środków, dopóki procedura ta nie doprowadzi do wydania decyzji końcowej. O tym skąd wynika obowiązek jej stosowania oraz konsekwencjach braku umieszczania klauzuli zawieszającej pisze Stefan Akira Jarecki.

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może ubiegać się o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wypłata pomocy publicznej uzależniona jest
jednak od spełnienia wielu warunków. Jednym z nich jest ocena sytuacji ekonomicznej pracodawcy na podstawie m.in. danych ze sprawozdań finansowych z lat poprzednich. Problemem tym zajął się Mateusz Brząkowski.

Z kolei Roman Gąszczyk napisał o związkach pomiędzy problematyką zamówień publicznych i pomocy publicznej. Punktem odniesienia jest decyzja Komisji, w której wskazano okoliczności, w jakich dyskryminacyjne kryteria wyboru wykonawcy mogą być uznane zarówno za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych, jak i o pomocy publicznej. W szczególności wspomniana decyzja może być uznana za źródło wskazówek co do tego, jak określić warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, obejmującego negocjacje z oferentami,
tak aby uniknąć niezamierzonego udzielenia pomocy publicznej.

W numerze wart przeczytania jest też tekst Łukasza Augustyniaka. Artykuł oparto na wyroku Sądu UE z 15 maja 2024 r. Sprawa jest wielowątkowa i niezwykle ciekawa, zaś autor zajął się tylko wybranym elementem tej układanki prawnej, a mianowicie podejściem Sądu do umownych klauzul odszkodowawczych mających przerzucić na podmioty trzecie odpowiedzialność za zobowiązanie do ewentualnego zwrotu pomocy publicznej.
W numerze nie zabrakło też interpretacji indywidualnej oraz odpowiedzi na pytania.
 

Stopka redakcyjna

ISSN 1897-0230
Dwumiesięcznik

© Copyright by Wydawnictwo Taxpress

Redaktor Naczelny:
Jacek Senderowicz

Rada Programowa

 • Justyna Przekopiak
 • Assoc. Prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • JUDr. Ľubomír Čunderlík, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie)
 • Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • Dr Mgr. Michał Kozieł, Ph.D. (Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej VŠB – TU w Ostrawie)
 • Dr Rafał Dowgier (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
 • Dr Maciej Etel (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) – przewodniczący Rady Naukowej
 • Doc. Ing. Jiři Blažek, Csc. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77- 800, 51-77- 707
e-mail: redakcja@taxpress.com.pl

Opracowanie graficzne:
magdalena.fudali@gmail.com

Skład i łamanie:
Jacek Szymański

Druk:
Paper & Tinta
05-270 Marki, ul. Ceglana 34 Nadma

„Prawo Pomocy Publicznej” chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności