Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 6(280) 2024

ROCZNIK: 2024

46,30 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 6(280) 2024
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Opodatkowanie hal namiotowych
  Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
  ,0 PLN
 • 12 Garaż garażowi nierówny, czyli kilka uwag na temat opodatkowania garaży podatkiem od nieruchomości
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 18 Zmiana sołtysa a inkaso podatków i opłat lokalnych
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 25 Wybrane problemy wyceny nieruchomości na potrzeby ustalenia opłaty adiacenckiej w świetle orzecznictwa oraz rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości
  ,0 PLN

Glosa
 • 31 Umowa dzierżawy z Lasami Państwowymi a podatek od nieruchomości glosa do wyroku NSA z dnia 7 lutego 2024 r. (sygn. akt III FSK 551/22)
  Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Ustawy regulujące opodatkowanie nieruchomości w Polsce swoje lata już mają. Złośliwcy mówią, że są one w dużej mierze wizytówką minionej epoki, kiedy majątek mierzono nie wartością, ale wielkością. Na tle dylematów, o charakterze zasadniczym, co jakiś czas odżywają jednak problemy już kiedyś, często z niemałym trudem, rozwiązane. W bieżącym numerze nawiązujemy do trzech takich kwestii.

W pierwszej kolejności polecam Państwa uwadze glosę prof. Leonarda Etela, w której pozytywnie ocenia on jeden z ostatnich wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczący problematyki przejścia obowiązku podatkowego w oparciu o umowy zawierane z nadleśnictwami. Ta, wydawałoby się, już rozwiązana przed laty kwestia powraca i należy mieć nadzieję, że nie będzie już przedmiotem dalszych kontrowersji. Bo takowych, na co wskazuje prof. Etel, być nie powinno, jeżeli brać pod uwagę podstawy prawne działania Lasów Państwowych.

Innym zagadnieniem, które powróciło, tym razem w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, jest opodatkowanie garaży. Pomimo tego, że zeszłoroczny wyrok odnosił się do tych z nich, które stanowią odrębne nieruchomości lokalowe i położone są w bryle budynku mieszkalnego wielorodzinnego, to jego uzasadnienie stawia pod znakiem zapytania generalnie opodatkowanie tego rodzaju obiektów. W tekście Artura Banasia przedstawiono zarówno istotę orzeczenia Trybunału, jak i refleksje, jakie powstają na jego tle. Autor wskazuje na praktyczne skutki tego orzeczenia, w tym związane z koniecznością dostosowania obowiązujących regulacji do standardów konstytucyjnych. Czy te zmiany będą, a jeżeli tak to jakie, okaże się zapewne w najbliższym czasie. Bez wątpienia bowiem, mając na uwadze ostatnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w nowym roku powinniśmy się spodziewać istotnych zmian w zakresie opodatkowania nieruchomości.

Końcowo polecam także uwadze Czytelników moje opracowanie dotyczące inkasentów. Asumptem do jego napisania był problem związany ze zmianami na stanowiskach sołtysów, którzy bardzo często pełnili tę funkcję. I w tym zakresie ujawnia się problem identyfikacji
inkasentów w uchwałach rad gmin, którzy – mając na uwadze niektóre z orzeczeń sądów administracyjnych – powinni być wskazywani z imienia i nazwiska. Powoduje to, że zmiana na stanowisku sołtysa skutkuje brakiem inkasenta, o ile w uchwale rady gminy sołtysa wskazano poprzez funkcję oraz imię i nazwisko. Te i inne problemy związane z powoływaniem inkasentów prezentuję w swoim opracowaniu.

Życzę Państwu ciekawej lektury.

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
adv. Andžejus Seliava
prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – prof. dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr hab. Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

 

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

 

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Autorzy czasopisma
Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności