Prawo Pomocy Publicznej 3(104)2024

ROCZNIK: 2024

50,93 PLN + VAT 23%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Prawo Pomocy Publicznej 3(104)2024
Co tutaj znajdziesz?

Aktualności, zmiany w przepisach, orzecznictwo, interpretacje - wszystko co powinieneś wiedzieć o pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Spis treści
Informacje dla gmin

Pomoc publiczna od podstaw
 • 12 CIT od pomocy dla przemysłu energetycznego – Interpretacja indywidualna
  ,0 PLN
 • 21 Odpowiedzi na pytania
  Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  ,0 PLN
 • 25 Aktualności. Orzecznictwo UE
  ,0 PLN

Prawo pomocy publicznej
 • 27 Pomoc na wodór odnawialny – dodatkowość jako ukryte kryterium kumulacji
  ,0 PLN
 • 36 Odpowiedzialność Komisji Europejskiej za szkody spowodowane błędnymi decyzjami w sprawie pomocy publicznej
  ,0 PLN
 • 41 Orzeczenie trybunału arbitrażowego ustanowionego w drodze umowy a pomoc publiczna – w świetle wyroku w sprawach połączonych C-701/21 P i C-739/21 P
  ,0 PLN
 • 46 Nowe rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2831 o pomocy de minimis a wydatkowanie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON)
  ,0 PLN
 • 50 Aktualności. Zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej
  ,0 PLN

O czasopiśmie

Prawo Pomocy Publicznej to jedyny periodyk na rynku poświęcony jakże zawiłej tematyce pomocy publicznej. Dzięki bacznej obserwacji potrzeb naszych czytelników, specjalistów zajmujących się tematyką pomocy publicznej udało nam się stworzyć profesjonalny dwumiesięcznik, który przede wszystkim stawia na jakość, przejrzystość i praktyczne stosowanie przepisów. Zawarte w piśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień. Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach.
Artykuły pogrupowane są w 3 głównych działach: Informacje dla gmin, Pomoc od podstaw, Prawo Pomocy Publicznej. W każdym numerze prezentujemy przegląd najnowszych decyzji KE oraz orzeczeń sądów TSUE. Szczególną wartość tych opracowań stanowi omówienie ich znaczenia w kontekście odpowiednich krajowych regulacji. Materię związaną z orzecznictwem uzupełnia dział Orzecznictwo krajowe, w którym przedstawiane są orzeczenia szczególnie istotne – przełomowe zarówno dla podmiotów ubiegających się o pomoc jak i tych, którzy jej udzielają.
Znaczna część każdego numeru poświęcona jest odpowiedziom na pytania czytelników. Każdy z prenumeratorów ma możliwość stałej współpracy z naszymi ekspertami w celu wyjaśnienia wątpliwości wynikających często z niejasnych i nieprecyzyjnych przepisów pomocowych.
Publikacja zawiera przegląd najświeższych zmian w przepisach zarówno krajowych jak i unijnych oraz aktualności w sektorze rolnictwa.
Prawo Pomocy Publicznej to wiodący na rynku periodyk poświęcony tematyce pomocy publicznej zaspokajający w pełni potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy numer spełniał Państwa oczekiwania.

Słowo wstępne

Kształcenie i szkolenia są jednymi z głównych instrumentów wzmacniania kapitału ludzkiego i spójności społecznej. Ma to znaczący wpływ na wzrost gospodarczy, wydajność, poziom zatrudnienia oraz odporność gospodarczą i społeczną. Dlatego też coraz więcej instrumentów wsparcia finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych, w tym unijnych, dotyczy właśnie działalności w zakresie kształcenia i szkoleń. Niestety ich finansowanie może stanowić pomoc publiczną, zaś zapewnienie zgodności tej pomocy z rynkiem wewnętrznym może nie być zadaniem prostym. O wyzwaniach i problemach na tym polu pisze Stefan Akira Jarecki.

Z kolei Łukasz Augustyniak w tym numerze omawia orzeczenie umownego trybunału arbitrażowego a pomoc państwa w świetle wyroku w sprawach połączonych C-701/21 P i C-739/21 P. Jest to wyrok TSUE wart uwagi, ze względu na na fakt, że po raz pierwszy Trybunał odniósł się do skutków wyroku umownego trybunału arbitrażowego w świetle pomocy publicznej. Dotychczasowe wyroki odnosiły się bowiem do orzeczeń trybunałów arbitrażowych opartych na umowach międzynarodowych tzw. BITach. Niemniej jednak w tej sprawie spółka grecka postanowiła odnieść się do argumentacji z wcześniejszych wyroków TSUE w odniesieniu do polubownego rozstrzygnięcia jakie zapadło w trybunale arbitrażowym powołanym umownie przez dwie spółki greckie (w tym jedną kontrolowaną przez państwo greckie).

Roman Gąszczyk odniósł się do sprawy Banca Popolare di Bari przeciwko Komisji Europejskiej, zakończonej wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości. Na jego podstawie odrzucono wniosek Banca Popolare di Bari domagającego się odszkodowania za szkody, jakie rzekomo poniósł w wyniku decyzji Komisji 2016/1208, w której stwierdzono, że Włochy udzieliły niezgodnej pomocy publicznej Banca Tercas. Omówienie tego orzeczenia stanowi dobrą okazję do odniesienia się do takich kwestii jak koncepcja odpowiedzialności pozaumownej instytucji UE, przesłanki odpowiedzialności czy pojęcie wystarczająco istotnego naruszenia.

W tym numerze interesujący jest również artykuł Łukasza Brzenczka, który dotyczy pomocy na wodór odnawialny. Jak wiadomo cele klimatyczne Europejskiego Zielonego Ładu są niezwykle ambitne. Zakładają one osiągnięcie do 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto, a to oznacza konieczność ich redukcji we wszystkich sektorach gospodarki. Stawiamy więc na wodór odnawialny.

Stopka redakcyjna

ISSN 1897-0230
Dwumiesięcznik

© Copyright by Wydawnictwo Taxpress

Redaktor Naczelny:
Jacek Senderowicz

Rada Programowa

 • Justyna Przekopiak (Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych Ministerstwa Finansów)
 • Assoc. Prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • JUDr. Ľubomír Čunderlík, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie)
 • Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • Dr Mgr. Michał Kozieł, Ph.D. (Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej VŠB – TU w Ostrawie)
 • Dr Rafał Dowgier (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
 • Dr Maciej Etel (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) – przewodniczący Rady Naukowej
 • Doc. Ing. Jiři Blažek, Csc. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77- 800, 51-77- 707
e-mail: redakcja@taxpress.com.pl

Opracowanie graficzne:
magdalena.fudali@gmail.com

Skład i łamanie:
Jacek Szymański

Druk:
Paper & Tinta
05-270 Marki, ul. Ceglana 34 Nadma

„Prawo Pomocy Publicznej” chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności