Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 5(279) 2024

ROCZNIK: 2024

46,30 PLN + VAT 23%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 5(279) 2024
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Działalność nierejestrowana a podatek od nieruchomości
  Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 11 Zwolnienie z podatku od nieruchomości infrastruktury portowej oraz zajętych pod nią gruntów
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 20 Sprzedaż licytacyjna nieruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym a podatek od nieruchomości – wybrane problemy
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 25 Rozpatrywanie postulatów związanych z redukcją obciążeń podatkowych w trakcie trwania roku podatkowego
  Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 31 Odpis na organizacje rolnicze którego nie ma
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Glosa
 • 34 Wymiar opłaty adiacenckiej następcy prawnemu zmarłego właściciela nieruchomości glosa do wyroku WSA w Białymstoku z dnia 16 maja 2023 r. (sygn. akt II SA/Bk 207/23)
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 42 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych

Z notatnika skarbnika
 • 48 Do notatnika skarbnika - co może Was zainteresować?
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Powiedzieć, że regulująca podatek od nieruchomości ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wywołuje problemy interpretacyjne, to nic nie powiedzieć. Już nawet Trybunał Konstytucyjny nie wytrzymał i w końcu orzekł o niezgodności z ustawą zasadniczą jej określonych przepisów. Chociaż przyznać trzeba, że wcześniej nie był tak bezwzględny i dawał wskazówki co do ich prawidłowego rozumienia w wyrokach interpretacyjnych. Dotyczyły one m.in. rozumienia związku przedmiotu opodatkowania z działalnością gospodarczą. I właśnie tej kwestii dotyczą dwa teksty, które znalazły się w niniejszym numerze. W pierwszym z nich prof. Leonard Etel odnosi się do różnych, niestandardowych sytuacji, w których zastosowanie mają najwyższe stawki podatku od nieruchomości. Analizuje w szczególności prowadzenie tzw. nierejestrowanej działalności gospodarczej. W drugim z opracowań Michał Kijak zajął się tematyką podatku od nieruchomości w kontekście prowadzonych sądowych postępowań egzekucyjnych. Postawił, a następnie udzielił odpowiedzi na pytanie, czy jeżeli właściciel-dłużnik prowadził działalność gospodarczą, to w każdym przypadku jego nieruchomości, zajęte w ramach postępowania egzekucyjnego, powinny podlegać opodatkowaniu najwyższą stawką podatku od nieruchomości?
Trudna sytuacja rolników spowodowała, że rząd przygotowuje program ich wsparcia w postaci m.in. zwrotu podatku rolnego. Chodzi o to, aby w wymiarze ekonomicznym obciążenie z tego tytułu, które teoretycznie rok do roku wzrosło o ponad 20%, było zniwelowane. Przed wejściem w życie tej ustawy rolnicy składali jednak w gminach wnioski i petycje dotyczące podjęcia rozwiązań o charakterze systemowym przez rady gmin poprzez stosowne uchwały. Wnioski te były różnie formułowane, ale nie powinny być ignorowane. Sposób postępowania z nimi omawia Łukasz Rogowski. W swoim opracowaniu wskazuje także na skutki proceduralne, jakie niesie za sobą ewentualna obniżka podatku rolnego w trakcie roku podatkowego. Okazuje się, że może to prowadzić do „wymiaru bis”, a więc konieczności zmiany bardzo wielu decyzji wymiarowych.
Końcowo zachęcam Państwa także do lektury mojego opracowania, w którym odniosłem się do zakresu zwolnienia z podatku od nieruchomości dla portów i przystani. Temat niszowy, gdy brać pod uwagę porty i przystanie morskie. Jak się jednak okazuje w ostatnim czasie Naczelny Sąd Administracyjny dopuścił stosowanie tego zwolnienia także do portów rzecznych. Moim zdaniem niesłusznie, o czym szerzej w tekście.
Życzę Państwu ciekawej lektury.

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
adv. Andžejus Seliava
prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – prof. dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr hab. Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

 

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

 

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Autorzy czasopisma
Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności