Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 4(278) 2024

ROCZNIK: 2024

46,30 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 4(278) 2024
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Zwolnienie zabytków z podatku od nieruchomości
  Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 12 Wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności w nowym art. 67da Ordynacji podatkowej
  Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 17 Czy wezwanie osoby prawnej w trybie art. 155 Ordynacji podatkowej jest skuteczne?
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 23 Prawo do rekompensaty po upływie terminu przedawnienia dochodów utraconych przez gminę w związku z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy o piol
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Glosa
 • 30 Wspólny wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 23 listopada 2023 r. (sygn. akt I SA 319/23)
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 37 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych

Z notatnika skarbnika
 • 48 Do notatnika skarbnika - co może Was zainteresować?
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Swoim studentom zawsze powtarzam, że prawdziwy prawnik musi znać nie tylko przepisy prawa materialnego, ale także procedury. Bez nich trudno jest stosować prawo, a prawo podatkowe w szczególności. Nie może więc dziwić, że na łamach naszego miesięcznika tak wiele miejsca poświęcamy zagadnieniom proceduralnym. I w tym numerze znajdziecie Państwo ciekawe opracowanie z tego zakresu. Jego przedmiotem jest bardzo powszechnie stosowany art. 155 Ordynacji podatkowej, który stanowi podstawę do formułowania wezwań. Ich zakres przedmiotowy, jak i podmiotowy, może być różny. Można bez przesady powiedzieć, że wezwania są jedną z bardziej powszechnych instytucji procedury podatkowej, wykorzystywaną nie tylko w postępowaniu podatkowym, ale także w ramach czynności sprawdzających czy kontroli podatkowej. Problem z regulacjami z tego zakresu jest jednak dość istotny w kontekście możliwości skutecznego wzywania do dokonania określonych czynności podatników innych niż osoby fizyczne. W swoim opracowaniu Anna Łubkowska zauważa, że pomiędzy zakresem
wezwania, jego treścią oraz sankcjami za jego niewykonanie, istnieją we wskazanym wymiarze istotne rozbieżności. Autorka stawia więc pytanie o to, czy można skutecznie wezwać i ukarać za niewykonanie wezwania inny podmiot niż osobę fizyczną. Zachęcam do lektury tego tekstu, który jest bez wątpienia przyczynkiem do dyskusji nad poprawnością rozwiązań prawnych odnoszących się do analizowanej kwestii.

Regulacji ustawy – Ordynacja podatkowa dotyczy także tekst prof. Leonarda Etela, który poddaje analizie nowe/stare rozwiązanie odnoszące się do skutków prawnych niewykonania decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku, zapłaty zaległości podatkowej lub o rozłożeniu ich na raty. Stosowne przepisy w tym zakresie do marca tego roku zawierał uchylony art. 259 Ordynacji podatkowej. Jego treść, w nieco zmodyfikowanym brzmieniu, przeniesiono do nowego art. 67da tej ustawy. Skutki nowelizacji, ale i praktyczne problemy na tle jej stosowania, prezentuje w swoim opracowaniu prof. Etel.

Końcowo chciałbym także zwrócić Państwa uwagę na tekst Łukasza Rogowskiego dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości zabytków. Na łamach naszego czasopisma będziemy w kolejnych numerach omawiali problematykę zwolnień ustawowych w tym świadczeniu, gdyż jest ona bardzo złożona. Ma ona przy tym duże znaczenie praktyczne, co przemawia za jej szerszą prezentacją.

Życzę Państwu ciekawej lektury.

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
adv. Andžejus Seliava
prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – prof. dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr hab. Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

 

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

 

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Autorzy czasopisma
Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności